Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія людини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Місце екології людини в системі наук

1

2

Методи досліджень в екології людини

1

Разом

2

Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Методи самооцінки деяких фізичних станів людини

2

2

Визначення адаптаційного потенціалу організму

2

3

Вивчення фізіологічних механізмів адаптації організму до низьких температур

2

Разом

6

Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Ознайомлення з фітонцидними рослинами і виявлення можливості використання їх в інтер'єрі приміщення

2

2

Екологічні аспекти хронобіології: визначення хронобіотипа. Визначення тривалості індивідуальної хвилини

2

4

Визначення кількісних і якісних показників раціону харчування людини

4

Разом

8

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

Феномен людини та основні тлумачення її походження

4

2

Аерокосмічний моніторинг

4

3

Біологічні і соціальні потреби людини. Антропо-екологічні критерії якості навколишнього середовища

4

4

Проблеми епідеміологічної інформації. Міжнародні нормативи. Глобальні екологічні потрясіння, катастрофи, епідемії

4

5

Вплив екологічних факторів на організм людини. Класифікація хвороб і патологічних станів за ступенем і характером залежності від факторів навколишнього середовища. Концепція природних передумов хвороб

4

6

Генофонд людини та агресивні фактори середовища

4

7

Природний рух населення. Етноси та етнічні процеси

4

8

Геохімічні природні фактори середовища. Порогові концентрації хімічних елементів

2

9

Природно-ендемічні захворювання. Взаємодія з біооб'єктами. Вчення про природні осередки хвороб

4

10

Вплив стихійного лиха. Екстремальні умови природного середовища. Епідеміологічні наслідки різних форм перетворення природи: землеробство; експлуатація лісу та лісобуді- вельні роботи; створення штучних водойм; меліоративні роботи; інтенсифікація тваринництва; будівельні роботи

4

11

Проблеми якості життя та екологічної безпеки. Методи оцінки екологічного ризику

4

12

Генна інженерія і біотехнологія. Роль генотипних і фенотип- них особливостей у розповсюдженні патологій

2

13

Екологічні проблеми шлюбу і сім'ї.

2

14

Стреси та інші психологічні проблеми. Куріння, алкоголізм, наркоманія.

4

15

Екологія харчування. Українська кухня та її традиції

4

16

Історія глобальних епідемій людини. Війни та епідемії. Сучасні глобальні і регіональні епідеміологічні особливості

4

17

Культурно-географічні аспекти відпочинку. Організація охорони здоров'я населення в Україні

2

Разом

60

 
<<   ЗМІСТ   >>