Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія людини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Приблизно з останньої чверті минулого століття на планеті Земля існують дві самодостатні системи - Біосфера і Ноосфера, які стали фактично альтернативними. Але, розірвавши контрольні механізми Біосфери, людство не створило у своїй Ноосфері власних контрольних механізмів. За відсутністю внутрішніх для системи контрольних механізмів вона не може стабілізуватися. Будь-яка система позбавлена внутрішнього самоконтролю, починає прискорено розпадатися аж до повного саморуйнування. Так само повинна поводити себе і новостворена система, в якій відсутній самоконтроль. Ці наслідки лежать в основі початку Першої Ноосферної кризи, яку ми сьогодні переживаємо. Ця криза ще не усвідомлена, але вже гостро відчувається. Вона має ноосферний характер, ноосферні масштаби, і в ній задіяні ноосферні механізми. Тому її руйнівні напрями поширяться на весь простір, охоплений Ноосферою. А саме на Землю, як планету в цілому, тобто як небесне тіло; на всю Біосферу; на людство, як на рівні його окремих складових, так і на рівні всієї спільноти - як першої і поки єдиної складової Ноосфери. Частину цих руйнівних напрямів Першої Ноосферної кризи вже можна позначити. Можна сформувати також критерій, який дає змогу відокремити кризові процеси, властиві переходу до Ноосфери, від кризових процесів доноосферного періоду існування людства. Такою особливістю і відмінною характеристикою складових Першої Ноосферної кризи є принципова неможливість розв'язання кризових проблем у рамках, прийнятих для доноосферного періоду, тобто у рамках політичних і соціальних концепцій, а також технічних, економічних, соціальних і технологічних можливостей людської цивілізації доноосферного періоду її існування.

Істотне значення має стан генетичного фонду популяції, схильність до спадкових хвороб. Це ще близько 17- 20 % факторів, які визначають сучасний рівень здоров'я населення. Безпосередньо на охорону здоров'я та медичну допомогу, стан профілактичних закладів припадає 10 % внеску. Протягом останніх років відбулися зміни за низкою певних хвороб та їх груп, які свідчать про вплив таких нових чинників, як забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, вплив на людину стресових ситуацій, зумовлених різким погіршенням соціально- економічного становища країни.

 
<<   ЗМІСТ   >>