Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основи педагогіки

Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна попереду пізнати її теж у всіх відношеннях.

Одна з найгрубіших помилок – вважати, що педагогіка є наукою про дитину, а не про людину.

Педагогіка повинна стати наукою для всіх – і для вчителів, і для батьків.

Ключові поняття:

 • педагогіка
 • методологія педагогіки
 • мета виховання
 • особистість
 • спадковість
 • середовище
 • здібності
 • виховання
 • розвиток
 • формування
 • діяльність
 • вікова періодизація
 • вікові особливості
 • індивідуальні особливості
 • система освіти
 • науково-педагогічне дослідження
 • методи дослідження
 • науково-дослідницька робота

К. Д. Ушинський

Я. Корчак

В. О. Сухомлинський

Програма навчальної дисципліни "Основи педагогіки"

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки. Виховання як предмет педагогіки. Завдання педагогіки. Основні педагогічні категорії. Джерела педагогіки. Розвиток вітчизняної педагогіки Система педагогічних дисциплін. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

Тема 2. Мета і завдання виховання учнів. Об'єктивний характер мети виховання. Сутність всебічного гармонійного розвитку особистості. Складники всебічно гармонійного розвитку й виховання особистості: розумове, трудове, моральне, естетичне та фізичне виховання школярів.

Тема 3. Розвиток, виховання й формування особистості. Поняття розвитку і формування особистості. Види, закономірності та рушійні сили розвитку. Взаємозв'язок біологічних та соціальних чинників у розвитку особистості. Виховання й активна самостійна діяльність як визначальні чинники формування особистості. Роль діяльності і спілкування у формуванні особистості школяра.

Тема 4. Вікова періодизація в педагогіці. Сучасна вікова періодизація дітей дошкільного віку та учнів загальноосвітньої школи. Критерії виділення вікових періодів. Вікові та індивідуальні особливості учнів. Акселерація та ретардація. Психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного та шкільного віку.

Тема 5. Система освіти в Україні. Поняття системи освіти. Закон України “Про освіту” (1996). Закон України “Про загальну середню освіту” (1999). Основні принципи освіти в Україні. Структурні ланки освіти в Україні, їхня характеристика. Типи середніх загальноосвітніх закладів. Загальноосвітня середня школа трьох ступенів. Види загальноосвітніх шкіл. Управління системою освіти й виховання в Україні.

Тема 6. Методи науково-педагогічного дослідження. Способи пошуку та обробки наукової інформації. Емпіричні методи дослідження: вивчення літературних джерел і документів; аналіз учнівських робіт; педагогічне спостереження; опитувальні методи в педагогіці: бесіда, анкетування, інтерв'ювання; тестування; експертна оцінка; вивчення педагогічного досвіду. Теоретичні методи дослідження: індукція і дедукція; аналіз і синтез; порівняння; класифікація; абстрагування та конкретизація; моделювання. Педагогічний експеримент як комплексний метод науково-педагогічного дослідження. Види і форми науково-дослідницької робота студентів ВНЗ.

 
<<   ЗМІСТ   >>