Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Схеми і таблиці

Предмет і завдання педагогіки

ПЕДАГОГІКА

Наука про виховання, навчання і освіту людини

ПРЕДМЕТ

Обґрунтування найбільш ефективних шляхів соціалізації підростаючих поколінь

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ (ПОНЯТТЯ) ПЕДАГОГІКИ

 • - самоосвіта
 • – виховання
 • – самовиховання
 • – навчання
 • – перевиховання
 • – освіта
 • – формування
 • – розвиток

ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

 • - загальна педагогіка
 • – дошкільна педагогіка
 • – педагогіка середньої школи
 • – педагогіка професійно-технічної освіти
 • – педагогіка вищої школи
 • – спеціальна педагогіка
 • – історія педагогіки
 • – методики викладання окремих дисциплін
 • – галузеві педагогіки

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 • - розробка і впровадження теоретичних основ процесу навчання і виховання
 • – визначення змісту навчання і виховання
 • – розробка ефективних форм і методів навчально-виховного процесу і підготовки кваліфікованих спеціалістів

Основні категорії педагогіки

Галузі педагогіки

Суміжні наукові дисципліни

Умовні позначення на схемі:

використання педагогікою ідей, теоретичних положень і висновків інших наук;

використання педагогікою методів дослідження, що застосовуються іншими науками.

Напрями активізації навчального процесу

Методологічна основа педагогічного дослідження Методологія – система вихідних положень в організації і здійсненні теоретичної та практичної діяльності.

6. Методологічна основа педагогічного дослідження

 • – Категорії і закони діалектичного матеріалізму (закон єдності і боротьби протилежностей, закон заперечення, закон переходу кількісних змін в якісні, закон всеохоплюючого взаемозумовленого зв'язку явищ і процесів об'єктивної дійсності); теорія відображення – філософський рівень;
 • – Системний, комплексний підхід до вивчення педагогічних явиш і процесів – міждисциплінарний рівень;
 • – Цілісність об'єкта дослідження, доказовість, однозначність термінологічного апарату, адекватність використовуваних методів меті дослідження – частково науковий рівень.
 
<<   ЗМІСТ   >>