Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Схеми і таблиці

Зміст освіти – де визначена система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, формування їх наукового світогляду, моралі й поведінки, підготовку до життя і праці.

Рівні освіти

Зміст загальної середньої освіти

Мета і зміст освіти

Складники змісту загальної освіти

Навчання як процес

НАВЧАННЯ

НАВЧАННЯ

Організована спільна діяльність учнів і учителя спрямована на оволодіння учнями узагальненого соціального досвіду у вигляді знань, умінь, навичок і їх використання в практичній діяльності

ФУНКЦІЇ

Розвиваюча, освітня, виховна

РУШІЙНІ

СИЛИ

Суперечності (внутрішні, зовнішні, суб'єктивні, об'єктивні)

мотиви

Пізнавальні, моральні, соціальні, спонукальні

види

НАВЧАННЯ

Догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване

ДИНАМІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Висунення і усвідомлення пізнавального завдання – сприймання нового матеріалу – осмислення – узагальнення – закріплення – формування умінь і навичок – використання в практичній діяльності – перевірка рівня засвоєння

ГНОСЕОЛОГІЯ

Діалектико-матеріалістична теорія пізнання

Структура процесу навчання

Складники шкільного навчання

Компоненти процесу навчання

Діяльність учителя (навчання)

Діяльність учнів (учіння)

виклад змісту навчального матеріалу; керівництво діяльністю учнів; розвиток пізнавальних здібностей та інтересів; формування світогляду учнів; формування навичок і культури праці учнів; оцінка знань, умінь і навичок учнів.

споглядальна (сприйняття, обдумування, розуміння); відтворююча (повторення, закріплення навчального матеріалу); творча (застосування знань на практиці).

Знання, вміння, навички, світогляд, свідомість, поведінка, почуття, прийоми інтелектуальної праці

Зміст навчального матеріалу

Засоби навчання

Факти, поняття, теорії, правила, закони, формули, закономірності, принципи

Наочні посібники; підручники і навчальні посібники; книги; словники; довідники; технічні засоби навчання; комп'ютери; спеціальне навчальне обладнання

 
<<   ЗМІСТ   >>