Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація мотивів навчання (за К. А. Марковою)

Сутність, структура і функції методів навчання

Методи навчання є системними об'єктами, які об'єднують ряд взаємозв'язаних дій вчителя і учнів, спрямованих на виконання освітньої, розвиваючої, виховної і контролюючої функцій. Методи навчання можна розглядати, виділяючи в них внутрішню і зовнішню сторони. Логічно обумовлену структуру методів навчання досить вдало змоделював А. М. Алексюк. (Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981. – С. 38.).

Різноманітні підходи до класифікації методів навчання

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Словесні: розповідь, бесіда, лекція, робота з книгою

Наочні: ілюстрація і демонстрація Практичні: досліди, вправи, лабораторні роботи, навчально-виробнича праця

Індуктивні і дедуктивні

Репродуктивні

Проблемно-пошукові

Самостійна робота

Методи стимулювання навчальної діяльності школярів у процесі навчання

Пізнавальні ігри

Навчальні дискусії

Аналіз проблемних ситуацій

Створення ситуацій успіху в навчанні

Обов'язок і відповідальність

Заохочення і засудження

Методи контролю і самоконтролю в навчанні

Методи усного контролю

Методи письмового контролю

Методи лабораторно-практичного контролю

Методи машинного контролю

Методи самоконтролю

Критерії вибору методів навчання

Відповідність методів принципам навчання, меті і завданням навчання, змісту теми, можливостям учнів, умовам і часу навчання, можливостям учителя.

Закономірності навчання:

  • 1. його виховуючий характер;
  • 2. обумовленість суспільними потребами;
  • 3. залежність від умов в яких воно протікає;
  • 4. взаємозалежність процесу навчання, виховання і розвитку;
  • 5. взаємозалежність навчання і наявних навчальних можливостей учнів;
  • 6. єдність методів і форм навчання.

 
<<   ЗМІСТ   >>