Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Семінарське заняття

Інші форми навчання

Класифікація навчально-педагогічних ігор

Переваги та недоліки класно-урочної системи навчання

Переваги

Недоліки

Систематичний характер навчання

Впорядкована, логічно виправдана побудова і організація вивчення навчального матеріалу.

Організаційна чіткість

Постійний емоційний і виховний вплив учителя на особистість учнів

Оптимальні витрати ресурсів під час масового навчання

Шаблонна побудова навчання, одноманітність

Нераціональний розподіл часу на уроці

На уроці, як правило, поверхово засвоюється навчальний матеріал, а досягнення глибоких знань перекладається на домашні завдання

Учні обмежуються в спілкуванні один з одним

Обмеженість самостійного навчального матеріалу

Пасивність або імітація активності учнів

Недостатня словесна діяльність (середній час усного мовлення учня в школі не перебільшує 2-3 хв. в день); недостатній зворотній зв'язок, домінує орієнтація на середнього учня

Недостатній індивідуальний підхід

Контроль у навчальному процесі

Зміст контролю у навчанні школярів

Оптимізація процесу навчання

Система способів оптимізації навчання (за Ю. К. Бабанським)

Компоненти і умови процесу навчання

Способи оптимізації викладання

Способи оптимізації учіння

І. Завдання навчання

І. Комплексне планування найбільш важливих завдань освіти, виховання і розвитку. Іа. Конкретизація завдань навчання на основі вивчення реальних можливостей школярів і умов для навчання.

І. Прийняття завдань і прагнення активно їх реалізувати у власній діяльності.

Іа. Планування додаткових завдань з урахуванням власних можливостей.

II. Зміст навчання

II. Виділення головного, суттєвого в змісті навчання, прагнення забезпечити засвоєння його учнями. Вибір оптимальної логічної послідовності вивчення теми

II. Концентрація уваги на головному, прагнення засвоїти найсуттєвіше.

III. Структура уроку

III. Вибір оптимальної структури уроку

III. Активна діяльність на всіх етапах уроку

IV. Методи і засоби навчання

IV. Вибір найбільш раціональних методів і засобів викладання, стимулювання і контролю. Внесення необхідних коректив у їх застосування на уроці

IV. Раціональна самоорганізація, самостимулювання і самоконтроль у навчанні

V. Форми навчання

V. Вибір найбільш раціонального поєднання загально- класних, групових та індивідуальних форм навчання з метою його диференціації

V. Прагнення спиратися на міцні сторони власних можливостей і підтягувати слабкі

VI. Плановані витрати часу

VI. Вибір найбільш раціонального темпу навчання, застосування спеціальних прийомів економії часу в школі і дома.

VI. Раціональні витрати навчального часу, прагнення прискорити темп власної навчальної діяльності

VII. Умови навчання

VII. Створення сприятливих умов для навчання

VII. Участь в удосконаленні умов навчання

VIII. Аналіз результатів навчання та витрат часу

VIII. Виявлення відповідності результатів реальним можливостям учнів і нормативів витрат часу учнів і вчителів

VIII. Самоаналіз результатів навчання, порівняння їх із власними можливостями, оцінка раціональності витрат часу

 
<<   ЗМІСТ   >>