Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи контролю і самоконтролю в навчанні

Класифікація педагогічних технологій (за Г. К. Селевком)

СРД – способи розумових дій

ЗУН – знання, уміння, навички

СДП – сфера дійова, практична

СМО – самокеруючий механізм особистості

СЕМ – сфера естетичних і моральних якостей

Сучасні педагогічні технології

Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу

Гуманно-особистісна педагогіка (Ш.А. Амонашвілі) Педагогіка співробітництва (В.О. Сухомлинський) Система Е.М. Ільїна: викладання літератури як предмету, який формує особистість.

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів:

 • – Ігрові технології
 • – Проблемне навчання
 • – Технологія комунікативного навмання іноземній культурі (Е.І.Пасов)
 • – Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В.Ф. Шаталов).

Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального процесу

 • - Технологія С.М. Лисенкової: перспективно-випереджуюче навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні
 • – Технологія різнорівневої диференціації (О.О. Хмура, М.П. Гузик)
 • – Різнорівнева диференціація навчання на основі обов'язкових результатів (В.В. Фірсов)
 • – Культуровиховуюча технологія диференційованого навчання за інтересами (І.М. Закатова)
 • – Технологія індивідуалізації навчання (Інге Унг, В.Д. Шадриков)
 • – Технологія програмованого навчання
 • – Модульне навчання
 • – Колективний спосіб навчання (А.Г. Ривін,

В.К. Дяченко)

 • – Групові технології
 • – Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання

Педагогічні технологи на основі вдосконалення і реконструкції навчального матеріалу

"Екологія і діалектика" (Л.В. Тарасов)

 • – Діалог культур (В.С. Біблер, С.Ю. Курганов)
 • – Укрупнення дидактичних одиниць (П.М. Ерднієв)
 • – Реалізація теорії поетапного формування розмовних дій (М.Б. Волович)

Альтернативні технології традиційному навчанню

 • – Вальфдорська педагогіка (Р. Штейнер)
 • – Технологія вільної праці (С. Френе)
 • – Технологія імовірного навчання (А.М. Лобок)
 • – Технологія майстерень

Природовідповідні

технології

 • – Природовідповідне виховання грамотності (А.М. Кушнір)
 • – Технологія розвитку (М. Монтесорі)

Технологія розвиваючого навчання

 • – Система розвиваючого навчання Л.В. Занкова
 • – Технологія розвиваючого навчання Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова дослідницькі лабораторні роботи
 • – Система розвиваючого навчання зі спрямованістю на розвиток творчих якостей особистості (І.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, І.П. Іванов) – Особистісно-орієнтоване розвиваюче навчання (І.С. Якіманська)
 • – Технологія саморозвиваючого навчання (Г.К. Селевко)

Окремі предметні технології (методики). Педагогічні технології авторських шкіл. Інші педагогічні технології

Технологія авторської школи самовизначення (А.Н. Тубельський)

Школа-парк (М.А. Балабан)

Агрошкола (А.А. Католикова)

Школа Завтрашнього Дня (Д. Ховард)

Школа адаптаційної педагогіки (Е. А. Ямбург, Б. А. Бройде)

Сугестивне навчання (навіювання, переконання) Інтегроване навчання

 
<<   ЗМІСТ   >>