Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Характеристика опорного конспекту

Технологія С.М. Лисенкової

Педагогічна ідея – щоб зменшити об'єктивні труднощі при сприйманні деяких питань програми, слід випереджувати їх введення у навчальний процес, коментоване управління та опори (опорні схеми, таблиці і ін.).

Технологія С.М. Лисенкової побудована на коментованому управлінні, яке є відповіддю (інформацією) з місця, що саме виконує учень. Ця технологія передбачає оптимально включати в роботу увесь клас, вести неперервний зворотній зв'язок з класом. Метод був запозичений в липецьких учителів, але помітно вдосконалений.

Лисенкова об'єднала коментування трьох дій: "думаю, розповідаю, записую". Учень вголос пояснює, що він в цей момент виконує, одночасно вирішується проблема управління діяльністю всього класу. Це дозволяє: середнім і слабким підтягуватися до сильних учнів, "розвивається логічне мислення, доказовість, самостійність мислення, учень виконує функції учителя, який керує класом.

Комп'ютерне навчання

В основу комп'ютерного навчання покладено програмоване навчання. Програмне забезпечення комп'ютерного навчання включає в себе системну і навчаючу програму без яких комп'ютерне навчання неможливе. Вартість програмного забезпечення складає до 70% вартості самих комп'ютерів.

Навчаюча програма – це спеціально розроблений посібник з врахуванням психофізіологічних закономірностей сприймання і засвоєння людиною інформації з дисплея, а також технічних можливостей комп'ютера. До розробки якісних навчальних програм, як правило, залучають психологів, дидактів і методистів.

Комп'ютерні програми класифікуються за такими характеристиками:

  • • функціональне призначення: навчаючі, інформаційні, контролюючі, ігрові, комбіновані;
  • • способу програмування: лінійні, різносторонні, комбіновані, розвиваючі;
  • • здатності адаптуватися до рівня знань учнів: адаптивні, частково-адаптивні, не адаптивні;

Структура комп'ютерної навчаючої програми така, як і звичайної, але має свою специфіку.

Вступна частина – мотиваційна і організаційно-практична, її мета – спонукати мотив діяльності і пояснити, як слід виконувати програму;

Основна частина передбачає формування певних знань, умінь і навичок, складається із кроків, розділів або циклів (порцій) і забезпечує поступове навчання, закріплення, засвоєння навчального матеріалу, самоконтроль і самокорекцію. Крок включає в себе інформацію, завдання для операції, контроль і оцінку виконання завдання в цьому кроці.

Якщо неточно чи неправильно виконано завдання, то програма передбачає коментування або роз'яснення. Учневі пропонується виконати ще раз це завдання або подібне до тих пір, поки він не засвоїть необхідну інформацію.

3) заключна частина призначена для узагальнення всієї роботи із навчаючою програмою.

Навчаюча програма – це специфічний посібник для самостійної роботи. Вона повинна максимально активізовувати студентів і учнів, і одноразово направляти їх навчальну діяльність. З другого боку ця програма повинна давати змогу самим учням керувати своєю пізнавальною діяльністю.

Дуже важливо, щоб навчаюча програма розроблялась з врахуванням необхідності розвивати розумові (мислительні) здібності людини, тобто спостережливість, асоціативність, порівняння, аналогію, виділення головного, узагальнювати, уявляти, фантазувати та ін.

Комп'ютер створює таку можливість, звертаючись до учня, як правило, по імені. Надзвичайно важливі коментарі, які стимулюють роботу учня. Комп'ютерне навчання на сучасному етапі його розвитку це лиш один із видів самостійної роботи на тому етапі, коли рівень знань із предмету, який вивчається, не нижчий ніж "задовільно".

При правильно виконаному завданні програма направляє учня до наступного кроку, метою якого може бути закріплення матеріалу або вмінь, або інформація про новий матеріал.

 
<<   ЗМІСТ   >>