Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Технологія саморозвиваючого навчання

Модульне навчання

Модульне навчання (за Ю.В. Васьковим) – прогресивний напрям розвитку систем навчання. Навчальний модуль являє собою інтеграцію різних видів і форм навчання підпорядкованих загальній темі навчального курсу або актуальній науково-практичній проблемі.

Модуль – фундаментальне поняття, (категорія) явище, закон, структурний план, група взаємозв'язаних понять, що дає змогу логічно і компактно згрупувати навчальний матеріал. Для кожного модуля формується набір довідкових та ілюстративних матеріалів, а також список рекомендованої літератури. Види організації модульного навчання: репродуктивне (тематичне вивчення матеріалу), проблемно-пошукове (наукове дослідження в межах програми) та диференційоване. Модульне навчання передбачає засвоєння нових знань, положень, способів, доведення, побудови теорій і технологій дослідження, кожен студент переходить від модуля до модуля по мірі засвоєння навчального матеріалу і проходить етапи поточного контролю незалежно від своїх товаришів.

А.В. Фурман робить висновок, що модульне навчання – це пакет навчальних програм для індивідуального навчання, що забезпечує навчальні досягнення учня з певним рівнем попередньої підготовки. Воно здійснюється за окремими функціональними вузлами, відображеними у змісті, організаційних формах і методах – модулях, призначення яких – досягнення конкретних педагогічних цілей.

Серед принципів модульності у зарубіжній літературі слід виділити:

  • • наявність самостійної групи ідей і знань, якими оволодівають учні за допомогою дидактичних дослідних засобів, що відповідають природі цих ідей;
  • • формування самостійно планованої, цілісної одиниці навчальної діяльності, яка сприяла б досягненню учнем чітко визначених цілей;
  • • принцип модульності – це складання автономних порцій навчального матеріалу для груп учнів кількох (до шести) початкових і середніх шкіл.

Принцип модульності багато в чому схожий з принципом поділу навчального матеріалу на частини (кроки, порції) у програмованому навчанні. Здійснення модульного навчання передбачає більш повне врахування потреб та інтересів, здібностей учня.

Навчальний модуль (за А.В.Фурманом) – це цілісна функціональна одиниця, що оптимізує психосоціальний розвиток учня і вчителя. Основними психолого-дидактичними засобами реалізації навчального модуля є педагогічне адаптована система понять у вигляді сукупності системи знань, системи норм і системи цінностей (так званий змістовий модуль).

Отже, навчальний модуль – це змістовий модуль, сконструйований особливим чином. Він дістає процесуально-функціональне втілення у наперед спроектованій формі-модулі. Навчальний модуль – це особлива діалектична єдність змістового модуля і форми- модуля, основна ланка модульно-розвивальної системи навчання, що багато в чому є альтернативою традиційній класно-урочній системі.

 
<<   ЗМІСТ   >>