Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорія і методика виховання

Пам'ятайте, що перед тим, як узятися за виховання людини, треба самому зробитися людиною...

Ж.- Ж. Руссо.

Хороший вихователь від поганого відрізняється тільки кількістю зроблених помилок і заподіяної дітям шкоди.

Я. Корчак

Виховання, що спонукає до самовиховання, – це і є, на моє глибоке переконання, справжнє виховання.

В. О. Сухомлинський

Ключові поняття:

 • процес виховання
 • самовиховання, перевиховання
 • закономірності виховання
 • принципи виховання
 • основні напрями виховання
 • актуальні напрями виховання
 • розумове виховання
 • науковий світогляд
 • моральне виховання
 • трудове виховання
 • профорієнтаційна робота
 • естетичне виховання
 • фізичне виховання
 • загальні методи виховання
 • групи методів виховання
 • форми виховної роботи
 • учнівський колектив
 • колективні творчі справи
 • позакласна виховна робота
 • позашкільні заклади
 • сімейне виховання
 • робота з батьками
 • школа, сім'я і громадськість
 • дитячі та юнацькі організації
 • класний керівник

Програма навчальної дисципліни "Теорія виховання""

Тема 1. Сутність процесу виховання. Поняття про виховання як процес формування особистості. Основні риси процесу виховання, його специфіка. Структура та зміст процесу виховання. Етапи процесу виховання. Учень як об'єкт і суб'єкт виховного процесу. Сутність і особливості національного виховання. Завдання та основні напрями національного виховання.

Закономірності процесу виховання, їх характеристика. Принципи виховання як категорія педагогіки. Характеристика системи принципів виховання. Принципи національного виховання.

Шляхи підвищення ефективності виховного процесу.

Тема 2. Загальні методи виховання. Поняття методу, прийому і засобу виховання. Різноманітні підходи до класифікації методів виховання. Характеристика методів виховання: методи формування свідомості особистості; методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання різнопланової діяльності й позитивної поведінки; методи самопізнання, самовиховання й самовдосконалення особистості. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

Тема 3. Розумове виховання. Розумове виховання та інтелектуальний розвиток. Завдання та зміст розумового виховання, шляхи їх реалізації. Шляхи, засоби і форми розумового виховання. Позаурочні форми розумового виховання. Формування культури мислення та культури розумової праці. Сприяння творчому розвитку особистості як актуальний напрям розумового виховання.

Тема 4. Формування основ наукового та народного світогляду. Поняття про світогляд. Види світогляду. Народний світогляд як основа наукового та національного. Сутність наукового світогляду, його основні риси. Етапи формування наукового світогляду. Науково-педагогічні вимоги до формування світогляду. Особливості формування світогляду школярів у навчальній та позакласній роботі.

Тема 5. Моральне виховання. Поняття про мораль та моральне виховання. Методологічна основа морального виховання – вчення про мораль. Завдання і зміст морального виховання. Шляхи, засоби і методи морального виховання. Форми й методи формування моральної свідомості, моральних почуттів та досвіду моральної поведінки. Сутність і завдання статевого, екологічного, правового виховання як актуальних галузей морального виховання.

Тема 6. Трудове виховання та профорієнтаційна робота. Завдання та зміст трудового виховання школярів. Види праці школярів. Педагогічні умови ефективної організації дитячої праці. Система трудового виховання в школі. Трудове виховання в навчальній та позакласній роботі. Професійна орієнтація в школі. Економічне виховання та природоохоронна діяльність в школі.

Тема 7. Естетичне виховання. Мета і завдання естетичного виховання. Джерела естетичного виховання. Основні поняття і зміст естетичного виховання. Шляхи, засоби та форми естетичного виховання в школі. Художнє виховання школярів як актуальний напрям естетичного виховання.

Тема 8. Фізичне виховання. Мета, завдання і зміст фізичного виховання. Засоби і методи фізичного виховання. Організаційні форми фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи. Фізичне виховання дітей в сім'ї. Формування здорового способу життя як актуальний напрям фізичного виховання.

Тема 9. Шляхи формування й згуртування дитячого колективу. Поняття дитячого колективу, його ознаки і функції. Структура дитячого колективу. Діалектика (стадійність) розвитку колективу. Типи дитячих колективів. Педагогічне керівництво процесом згуртування дитячого колективу. Система перспективних ліній та принцип паралельної дії в колективі. Колективні творчі справи, методика їх організації й проведення. Особливості формування колективу школярів.

Тема 10. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Сучасні проблеми сімейного виховання. Взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості у вихованні дітей. Завдання та умови успішного сімейного виховання. Основні форми роботи вчителя з батьками учнів. Функції та напрями роботи класного керівника. Методика підготовки і проведення батьківських зборів. Шляхи поширення педагогічної культури та пропаганда педагогічних знань серед батьків і населення.

Тема 11. Позакласна й позашкільна виховна робота. Загальне поняття про позакласну й позашкільну роботу, їхнє завдання і зміст. Система позашкільних навчально-виховних закладів, основні напрями їхньої діяльності. Різноманітність форм проведення позакласної навчально-виховної роботи в школі. Методика проведення та взаємозв'язок позакласної та позашкільної виховної роботи. Виховна діяльність дитячих громадських організацій в Україні.

 
<<   ЗМІСТ   >>