Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Характеристика процесу виховання

Структура процесу виховання

Рівні вихованості школярів

Структура демократичного виховання учнів загальноосвітньої ніколи

Характеристика процесу соціалізації

Зміст виховання

Принципи та специфіка виховання

Закономірності виховання

Види потреб особистості

Методи організації виховання

Форми організації виховання

Методи формування переконань і свідомості

Методи організації діяльності і формування поведінки

Методи стимулювання поведінки і діяльності

Складники виховання всебічно розвиненої особистості

Головні напрямки виховної роботи:

 • • виховання соціально активного громадянина – патріота;
 • • виховання висококваліфікованого конкурентноздатного спеціаліста, який любить і вміє працювати в ринкових умовах;
 • • економічне виховання;
 • • правове виховання;
 • • екологічне виховання;
 • • статеве виховання;
 • • конфесіональне виховання.

Мета національного виховання

Сутність національного виховання як цілісної системи

Національна самосвідомість особистості

Кодекс цінностей сучасного українського виховання (за О. Вишневським)

Основні національні цінності

 • • українська ідея;
 • • державна незалежність України;
 • • самопожертва в боротьбі за свободу нації;
 • • патріотизм, готовність до захисту Батьківщини;
 • • єдність поколінь на основі віри в національну ідею;
 • • почуття національної гідності;
 • • історична пам'ять;
 • • громадська національно-патріотична активність;
 • • пошана до державних та національних символів, до Державного гімну України;
 • • любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій;
 • • пошана до Конституції України
 • • підтримка владних чинників у обстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності;
 • • орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного господарства;
 • • прагнення побудувати справедливий державний устрій;
 • • протидія антиукраїнській ідеології;
 • • готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу;
 • • сприяння розвитку духовного життя українського народу;
 • • дбайливе ставлення до національних багатств рідної природи;
 • • увага до зміцнення здоров'я громадян України.

Основні громадянські цінності

 • • прагнення до соціальної гармонії;
 • • обстоювання соціальної і міжетнічної справедливості;
 • • культура соціальних і політичних стосунків;
 • • пошана до закону;
 • • рівність громадян перед законом;
 • • самовідповідальність людини;
 • • права людини (на життя, власну гідність, безпеку, приватну власність, рівність можливостей тощо);
 • • недоторканність особи;
 • • право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, участі в політичному житті, проведення зборів на самовияв тощо;
 • • готовність до захисту індивідуальних прав і свобод інших людей;
 • • пошана до національно-культурних цінностей інших народів;
 • • повага до демократичних виборів і демократично обраної влади;
 • • толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і національним цінностям.

Цінності сімейного життя

 • • подружня вірність;
 • • піклування про дітей;
 • • піклування про батьків і старших членів родини;
 • • пошана до предків, догляд за їхніми могилами;
 • • взаємна любов батьків;
 • • злагода та довіра між членами родини;
 • • гармонія стосунків поколінь у родині;
 • • демократизм відносин, повага до прав дитини і старших;
 • • відповідальність за інших членів сім'ї;
 • • допомога слабшим членам сім'ї;
 • • гармонія батьківського і материнського впливу у вихованні дітей;
 • • спільність духовних інтересів членів сім'ї;
 • • здоровий спосіб життя, заняття спортом;
 • • культ праці, дбайливе ставлення до її продуктів;
 • • дотримання народних звичаїв, охорона традицій;
 • • гостинність;
 • • сімейна відкритість щодо суспільного життя;
 • • гігієна сімейного життя;
 • • багатодітність.

Цінності особистого життя

 • • орієнтація на пріоритет духовних цінностей;
 • • внутрішня свобода;
 • • особиста гідність;
 • • воля (самоконтроль, самодисципліна тощо);
 • • мудрість, розум, здоровий глузд;
 • • мужність, рішучість, героїзм;
 • • лагідність, доброзичливість;
 • • правдивість;
 • • поміркованість (в їжі, статевих стосунках, висловлюваннях тощо);
 • • урівноваженість в особистих і громадських справах;
 • • оптимізм: почуття гумору, життєрадісність, бадьорість;
 • • терплячість;
 • • гармонія душі та зовнішньої поведінки;
 • • зовнішньоетична вихованість (звички, манери, гігієна та акуратність у побуті, відраза до лихослів'я тощо);
 • • підприємливість, старанність, ініціативність;
 • • працьовитість, цілеспрямованість, витривалість, наполегливість;
 • • самостійність (у мисленні, діяльності і т. ін.);
 • • творча активність (розвинені уява, інтелект, спостережливість тощо);
 • • дотримання слова, точність;
 • • самокритичність, почуття відповідальності;
 • • ощадливість, дбайливе ставлення до свого і чужого часу;
 • • вміння мовчати і слухати інших
 • • культ доброго імені, надійність у праці, партнерстві, збереженні чужої таємниці тощо;
 • • шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі;
 • • протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню тощо);
 • • щедрість, допомога хворим, слабшим, сиротам, захист знедолених;
 • • уважність до власного здоров'я, заняття спортом;
 • • вдалий вибір сфери діяльності та повноцінна самореалізація;
 • • розвиток естетичних смаків і творчих здібностей;
 • • турбота про охорону довкілля.
 
<<   ЗМІСТ   >>