Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Схеми і таблиці

Основні принципи освіти України

Принципи управління і керівництва освітою

Система управління освітою

Національна академія педагогічних наук України

Структура системи освіти

Управління і керівництво школою.

Методична робота у школі. Наукова організація праці

Методична робота у школі

Спонукає до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню педагогічними знахідками, запозичення досвіду старших вчителів молодшими, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку.

Функції:

Завдання:

Форми:

 • – організаційна;
 • – планування;
 • – діагностична;
 • – пропагандистська;
 • – моделююча;
 • – відновлююча;
 • – коригувальна;
 • – прогностична;
 • – контрольно- інформаційна.
 • – підвищення наукового рівня;
 • – оволодіння новими технологіями і програмами;
 • – запровадження і вивчення передового досвіду;
 • – вдосконалення самоосвітньої роботи;
 • – підвищення результативності педагогічної праці;
 • – збагачення прогресивними досконалими методами і засобами навчання і виховання.

Групові і масові:

Метод об'єднання учителів-предметників. Відкриті уроки, взаємовідвідування, предметні комісії, науково-практичні конференції; школи молодого керівника, вчителя, вихователя; семінари-практикуми; опорні школи, авторські школи; педагогічні читання, тижні педагогічної майстерності. Індивідуальні:

Стажування, наставництво, індивідуальні консультації, індивідуальна самоосвіта, конкурси “Учитель року”, післяатестаційна робота, творчі звіти вчителів, що атестуються, тощо.

Педагогічний досвід – сукупність знань умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи.

Функції досвіду – рушійна сила розвитку педагогічної науки, найвищі показники навчально-виховного процесу, ефективні технології навчально-виховної роботи.

Передовий педагогічний досвід – творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практику роботи засобів і принципів, методів педагогіки, які дозволяють досягти найкращих результатів. Науково-педагогічне мислення характеризується:

 • – здатністю аналізувати виховні явища в цілісності, взаємозв'язку і взаємозалежності;
 • – простежити генезис впливу педагогічних дій і факторів;
 • – педагогічного прогнозування;
 • – розрізняти педагогічні істини та педагогічні помилки;
 • – критично ставитись до прийнятих шаблонів і стереотипів, шукати і знаходити нові оцінки, підходи, дії, методи і засоби;
 • – використовувати нові ідеї в практичному і творчому пошуку;
 • – проявляти мислительську і організаторську гнучкість і оперативність;
 • – співвідносити тактичні та стратегічні дії.

Показники передового досвіду:

 • – новий знак, висока результативність і ефективність;
 • – відповідність сучасним досягненням педагогіки, методики, стабільність результатів, можливість творчого застосування і повторення іншими вчителями, новітні технології і прийоми гармонійно поєднуються із накопиченими раніше методиками.

Умови педагогічного досвіду – створення умов творчого наслідування, здорового морального і психологічного клімату, сприятливих матеріально-технічних умов, висока наукова та практична підготовка вчителя.

Шляхи виявлення: спостереження, наради, семінари-практикуми, відкриті уроки, вивчення документації вчителя тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>