Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Педагогічна майстерність

Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба вчити...

А. С. Макаренк

Учитель готується до хорошого уроку все життя...

Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці.

В. О. Сухомлинський

Педагогові треба вчитися дарувати дітям радість пізнання, самому сміятися і радіти на своїх уроках разом з дітьми.

Ш. О. Амонашвілі

Ключові поняття:

 • професія вчителя
 • педагогічна діяльність
 • педагогічна майстерність
 • педагогічний такт
 • самовиховання вчителя
 • педагогічна техніка
 • внутрішня техніка
 • зовнішня техніка
 • мовлення вчителя
 • комунікативна поведінка
 • педагогічна взаємодія
 • педагогічна тактика
 • педагогічний вплив
 • педагогічне спілкування
 • педагогічні здібності
 • педагогічні вміння
 • професійно значимі якості
 • увага вчителя
 • уява вчителя
 • конфлікт
 • педагогічна задача
 • педагогічна ситуація
 • педагогічний досвід
 • педагогічна технологія
 • творче самопочуття

Програма навчальної дисципліни "Педагогічна майстерність"

Курс "Педагогічна майстерність передбачає опанування студентами основ педагогічної майстерності, формування педагогічних умінь, які дозволять майбутнім учителям досягти високого рівня самоорганізації професійної діяльності. Курс покликаний озброїти студентів системою знань про педагогічну майстерність та її елементи , сприяти формуванню у майбутніх педагогів елементарних умінь і навичок по організації навчально виховного процесу в загальноосвітній школі, познайомити студентів із можливими шляхами вдосконалення умінь, пов'язаних з різними елементами педагогічної техніки.

Тема 1. Педагогічна майстерність, її елементи. Поняття педагогічної майстерності. Елементи педагогічної майстерності. Гуманістична спрямованість діяльності педагога. Видатні педагоги про гуманістичну спрямованість діяльності вчителя. Професійні знання педагога, їх особливість. Педагогічні здібності. Педагогічна техніка. Професіограма педагога.

Тема 2. Взаємозв'язок шкільної і театральної педагогіки у вирішенні проблеми формування майстерності педагога. Загальне і відмінне в акторський і педагогічній діяльності. Основні положення системи К.С. Станіславського. Дієвість принципів системи Станіславського в педагогічній практиці.

Тема 3. Педагогічна техніка як елемент педагогічної майстерності. Поняття педагогічної техніки. Культура зовнішнього вигляду вчителя. Майстерність педагога в управлінні собою. Міміка і пантоміміка. Естетика пози. Хода. Види жестів. Вимоги до міміки педагога. Вимоги до пантоміміки педагога. Шляхи вдосконалення міміки і пантоміміки педагога.

Техніка мови. Дихання. Дикція. Тонове й інтонаційне багатство мови. Темпоритм мовлення. Тембр. Вимоги до голосу вчителя. Виразність мови вчителя. Шляхи вдосконалення голосу вчителя.

Тема 4. Переконування і навіювання в педагогічному процесі. Переконування як спосіб комунікативного впливу на вихованця. Види переконань. Компоненти переконання і переконування. Прийоми доведення думки. Типові помилки в доведенні думки. Логіка доведення. Структура доведення. Умови подолання хибних та формування істинних переконань. Навіювання як спосіб педагогічного впливу. Види і форми навіювань. Техніка навіювання. Місце навіювання в педагогічному процесі. Умови ефективності педагогічного навіювання.

Тема 5. Культура педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування, його функції. Стилі педагогічного спілкування. Тактика в педагогічній діяльності. Педагогічний такт вчителя. Увага і уява педагога. Вимоги до них. Розвиток комунікативних здібностей педагога.

Тема 6. Майстерність вчителя і вихователя. Педагогіка співробітництва на уроці. Основні ідеї педагогів-новаторів. Нові освітні технології. Розробка уроку вчителем-майстром. Режисура уроку.

Майстерність вчителя в керівництві пізнавальною діяльністю учнів. Вибір методів та форм роботи на уроці. Використання елементів проблемного навчання на уроці. Організація диференційованого навчання.

Розвиток творчих здібностей школярів на уроці. Зворотній зв'язок на уроці. Наукова організація праці вчителя. Сутність майстерності вихователя. Планування системи виховної роботи. Врахування результатів виховання.

 
<<   ЗМІСТ   >>