Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Схеми і таблиці

Компоненти педагогічної культури вчителя

Складники педагогічної майстерності вчителя

Педагогічні здібності

Дидактичні

• складають основу вмінь викладати матеріал учням цікаво, чітко і зрозуміло

Організаторські

• здібності організовувати учнів, захопити їх різними видами суспільної і корисної діяльності, створити колектив і зробити його інструментом, за допомогою якого формується відповідна структура особистості.

Комунікативні

• здібності що дозволяють встановлювати правильні взаємні стосунки з учнями, впливати на дитячий колектив, створювати здорову громадську думку, правильні міжособисті стосунки.

Перцептивні

• здібності і вміння проникати у внутрішній світ дитини.

Сугестивні

• здібності за допомогою твердого слова, емоційно- вольового впливу домагатися потрібних результатів виховання.

Науково-пізнавальні

• здібності до оволодіння інформацією, знаннями з відповідної галузі науки, що допомагають учителеві вільно володіти навчальним матеріалом.

Комунікативні риси, вміння і здібності педагога

Педагогічна техніка вчителя

Педагогічне спілкування

Завдання спілкування

 • – психологічний контакт з учнями;
 • – пізнавальний пошук;
 • – виховне і педагогічне спілкування;
 • – міжособисті взаємовідносини в колективі;
 • – подолання скутості, сором'язливості, непевності та ін.;
 • – виявлення і врахування індивідуальних рис учнів;
 • – розвиток особистих якостей (мови, вміння думати та ін.)

Функції

 • – пізнання людьми один одного;
 • – обмін інформацією;
 • – організація діяльності;
 • – обмін ролями;
 • – співчуття, самоутвердження.

Структура

 • – моделювання майбутнього спілкування;
 • – організація безпосереднього спілкування;
 • – керівництво спілкуванням у педагогічному процесі;
 • – моделювання нової системи спілкування.

Стилі

 • – демократичний;
 • – авторитарний;
 • – ліберальний.

Механізми

 • – навіювання;
 • – переконання;
 • – ідентифікації;
 • – зараження.

Засоби

 • – вербальні;
 • – комунікативні жести;
 • – міміка;
 • – поза;
 • – емоційність.

Рівні спілкування

 • – примітивний;
 • – духовний;
 • – ігровий;
 • – діловий.

Лінії (система)

 • – спілкування з окремими учнями;
 • – спілкування через окремих учнів;
 • – спілкування з колективом;
 • – спілкування через колектив з окремими учнями.
 
<<   ЗМІСТ   >>