Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Педагогічний імідж

Гарно вдягнена людина – та, на чий костюм ви не звертаєте уваги.

Сомерсет Моем.

Ваш особистий імідж є вашою картинкою.

Ви не можете не мати іміджу!

Елері Семпсон

Іміджологія – це наука і мистецтво подобатись людям.

В. М. Шепель

Ключові поняття:

 • імідж
 • іміджологія
 • професійний імідж
 • педагогічний імідж
 • імідж учителя
 • особистісний імідж
 • індивідуальний імідж
 • особистісно-професійний імідж
 • іміджеві характеристики
 • іміджева поведінка
 • іміджева позиція
 • іміджевий вплив
 • іміджева компетентність
 • зовнішній вигляд
 • костюм учителя
 • мода і стиль
 • здоровий спосіб життя
 • педагогічний етикет
 • самоменеджмент
 • самоіміджування
 • 2 18

Програма навчальної дисципліни "Імідж сучасного вчителя"

[1]

Тема 1. Теоретичні основи іміджу. Іміджологія як галузь наукових знань. Виникнення і розвиток іміджології. Іміджологія як наука. Іміджологія в системі наук-партнерів. Галузі іміджології.

Імідж як соціально педагогічне явище. Поняття, функції та структура іміджу. Типології та окремі види іміджу. Індивідуальний імідж та його компоненти. Характеристика особистісного іміджу. Особистісно-професійний імідж учителя.

Тема 2. Іміджеві характеристики вчителя. Візуальний (габітарний) імідж. Зовнішній вигляд людини як основа візуального іміджу. Компоненти зовнішнього вигляду (фізичні характеристики та артефакти зовнішності). Поняття моди і стилю. Одяг, костюм і аксесуари. Різноманітність стилів сучасного одягу. Індивідуальний стиль в одязі сучасного вчителя. Костюм і гардероб учителя, вимоги до вчительського гардеробу. Культура зовнішнього вигляду вчителя.

Вербальний (мовленнєвий) імідж. Педагогічне спілкування як основа вербального іміджу. Особливості педагогічного спілкування: монолог і діалог; переконування і навіювання. Стиль і моделі педагогічного спілкування. Формальне й неформальне спілкування. Педагогічне мовлення як засіб вербального спілкування: усне й письмове, зовнішнє і внутрішнє. Показники мовлення: темп, інтонація, гучність, ритм, паузи, змістові наголоси, близькомовленнєві характеристики. Культура мовлення вчителя.

Невербальний (кінетичний, руховий) імідж. Кінетичне мовлення як основа невербального іміджу. Засоби невербальної комунікації: зовнішній вигляд, пантоміміка, міміка, екстралінгвістичні та просодичні засоби, контакт очей, міжособистісний простір. Декодування вчителем невербальної інформації. Рухова культура вчителя.

Тема 3. Джерела вчительського іміджу. Здоров'я як джерело іміджу. Поняття і види здоров'я. Сутність здорового способу життя. Здорова їжа та раціональний режим харчування. Оптимальний режим праці і відпочинку. Здоровий сон. Гігієна розумової праці. Режим оптимальної рухової активності. Взаємозв'язок іміджу і здорового способу життя.

Поведінка як основа іміджу. Етика та етикет. Види та підсистеми етикету. Педагогічний етикет. Стиль і манери поведінки. Етикетні ситуації. Етико-педагогічна поведінка. Іміджева поведінка вчителя.

Самоменеджмент як ознака ділового іміджу. Професійно-педагогічний самоменеджмент. Самовиховання та наукова організація праці вчителя. Компетентність у часі. Імідж учителя як засіб самопрезентації. Сутність та технології самоіміджування. Іміджева позиція вчителя в педагогічному процесі.

Тема 4. Імідж як засіб професійної діяльності вчителя. Специфіка педагогічної професії. Ознаки професійного вигоряння. Творче самопочуття вчителя. Професійна реалізація та професійне вдосконалення вчителя. Особистісно-професійний імідж учителя.

Освітній простір і шкільне середовище. Стресовогенний характер шкільного середовища. Шкільний стрес та його різновиди. Чинники дитячого стресу. Конфлікти в педагогічному процесі. Антистресове та безконфліктне шкільне середовище. Гуманізація шкільного середовища засобами особистісно-професійного іміджу.

Педагогічна взаємодія та умови її результативності. Педагогічний вплив та педагогічна взаємодія. Педагогічна майстерність. Педагогічний такт. Педагогічна гнучкість. Стиль і тактика педагогічної взаємодії. Іміджевий вплив та іміджева взаємодія в навчально-виховному процесі.

Здоров'язбережувальна спрямованість професійної діяльності. Проблема захворюваності та важковиховуваності школярів. Сутність здоров'язбережувальної, превентивної та коригувальної педагогічної діяльності. Здоров'язбережувальні педагогічні технології. Методи психолого-педагогічної терапії. Здоров'язбережувальна і терапевтична функції іміджу вчителя.

Особистісно-професійний імідж як передумова успішності сучасного вчителя.

 • [1] Розділ підготовлено за матеріалами авторського спецкурсу "Імідж сучасного вчителя", розробленого професором Т. Я. Довгою.
 
<<   ЗМІСТ   >>