Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інструментальні засоби електронного офісу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підготовка документів в текстовому процесорі MS WORD 2010

Використання текстових процесорів

Одною з головних складових програмного забезпечення є текстові процесори, які орієнтовані на структуру документа і забезпечують:

 • • можливість використання різноманітних шрифтів символів;
 • • роботу з пропорціональними шрифтами;
 • • задания довільних міжрядкових та міжсимвольних інтервалів; автоматичний переніс слів на нову сторінку та рядок;
 • • автоматичну нумерацію сторінок;
 • • друк і створення заголовків,
 • • друк і створення змісту обраного виду;
 • • вирівнювання країв абзацу та задания проміжків до і після абзацу;
 • • журнальний варіант побудови тексту;
 • • перевірка правопису, орфографії, синонімів;
 • • друк верхніх і нижніх колонтитулів;
 • • включення в документ малюнків, схем, діаграм, таблиць;
 • • створення діаграм та графіків;
 • • засоби оформлення таблиць;
 • • створення математичних формул та художніх заголовків.

Текстові процесорице програмні засоби, які призначені для створення, редагування та форматування простих і складних текстових документів. В Україні найбільш поширені текстові процесори Microsoft Word, до яких включені засоби підтримки роботи з документами українською мовою.

Можливості текстового процесору

Відкривши програму Word, ви побачите дві головні частини.

 • 1. Стрічка, розташована над документом, містить набір кнопок і команд, що використовуються для роботи в документі та з документом (наприклад, для друку документа).
 • 2. Новий документ, що виглядає як білий аркуш паперу та займає більшу частину вікна.

Вікно MS Word – 2010.

Рис. 3.1. Вікно MS Word – 2010.

Розглянемо деякі аспекти роботи текстового процесора Microsoft Word. Всі елементи будемо розглядати на прикладі реалізації Microsoft Word версії 2010. Він містить такі режими відображення документів, як:

 • звичайний – представлена тільки змістовна частина документа без колонтитулів, зносок, реквізитів сторінок; цей режим зручний для ранніх етапів розробки документів, а саме для введення, редагування і рецензування документа;
 • розмітки – екранне представлення документа співпадає з друкованим в певних параметрах сторінки; корисний для формату вання і перегляду документа перед друком;
 • Web-документа – використовується для розробки електронних публікацій в World Wide Web;
 • структури – відображає структуру створеного документа.

Зазначені вище режими відображення документа обираються командами меню ВИГЛЯД (/ Вид / View), через нього також доступно спеціальне представлення Схема документа, при якому вікно програми має дві робочі панелі, на лівій – представлена структура документа, а на правій – сам документ; цей режим корисний для перегляду документа складної структури. Через меню Файл (File) доступні два режими попереднього перегляду документів Web-сторінок (подається у вікні броузера Microsoft Internet Explorer).

Вікно редактора WORD має декілька стандартних елементів. Одні з них постійно присутні на екрані, інші можливо викликати за бажанням користувача. Розглянемо призначення цих елементів.

Рядок заголовка. Верхній рядок екрана є рядком заголовка, стандартного для Windows. В ньому виведено ім'я програми. Крім цього, в рядку заголовка є чотири кнопки: одна з лівого краю і три з правого. Ліва кнопка – це кнопка виклику управляючого меню. Управляюче меню є типовим для будь-якого вікна Windows.

Рядок меню. Під рядком заголовка у вікні розміщується рядок меню, який містить такі пункти:

Файл – робота з файлами документів;

Основне – форматування документів (встановлення шрифтів, параметрів абзацу);

Вставлення – вставка в документ малюнків, діаграм, поточної дати і часу, формул та інших об'єктів;

Розмітка сторінки – налаштування параметрів документу, орієнтація сторінки, поля, відступи, інтервали, вирівнювання тощо;

Розсилки – для надсилання документа отримувачу та отримання сервісу сумісної обробки документів;

Рецензування – для перевірки правопису, перекладу документу, створення приміток, перегляд історії документу;

Вигляд – різні типи перегляду документу, масштаб, макроси;

? – довідкова інформація про WORD.

Панелі інструментів. Під рядком меню на стрічці розміщуються звичайно панелі інструментів. Панелі інструментів – це рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія.

Для натискування кнопки слід клацнути мишою по кнопці. При фіксації курсора миші на кнопці під нею з'являється її назва, та з'являється віконце з короткою довідка про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні команди меню. Однак користуватися кнопками панелі значно швидше і зручніше. WORD забезпечує користувача декількома панелями інструментів.

 
<<   ЗМІСТ   >>