Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інструментальні засоби електронного офісу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

Текстовий редактор Microsoft Word дозволяє створювати документи трьох типів:

 • друковані документи, які створюються та роздруковуються на одному робочому місці, подальший рух документа проходить тільки в паперовій формі (склад засобів оформлення визначається тільки технічними можливостями друкуючого пристрою);
 • електронні документи в форматі текстового процесора (передаються у вигляді файлів, які можна редагувати, форматувати, друкувати тощо);
 • Web-документи.

Основні прийоми роботи з текстом наступні.

 • • створення документа (існує дві можливості – на основі готового шаблону (Файл-Створити) або на основі вже створеного документа (Файл-Відкрити-Зберегти як);
 • • введення тексту через клавіатуру, буфер обміну, автозаміну, авто- текст, ввод спеціальних та довільних символів (Вставка-Символ),
 • редагування тексту в режимах вставки та заміни з можливістю використання тезауруса і перевірки правопису (перевірка орфографії та граматики);
 • рецензування тексту, тобто редагування тексту з реєстрацією змін та коментування. При рецензуванні існує новий та старий варіант в рамках одного документа на правах різних версій;
 • • форматування тексту здійснюється засобами меню Формат, включає вибір та зміну гарнітури шрифта, керування розміром шрифта, керування нарисом та кольором шрифта, вирівнювання, створення маркерованих та нумерованих (багаторівневих) переліків, керування параметрами абзацу;
 • збереження та друк документа.

Текстовий редактор Microsoft Word підтримує два типи стилів – стилі абзацу (виконується форматування абзацу) та знакові стилі (змінюють оформлення виділених фрагментів тексту всередині абзаців).

Під стилем оформлення розуміють іменовану сукупність настройок параметрів шрифта, абзаца, мови, ліній, рамок тощо.

Абзац – це елементарний елемент оформлення будь-якого документа. Кожний заголовок розглядається як окремий абзац. Настройка абзаців автоматизується шляхом використання саме стилів.

Робота із стилями заключається в

 • • створенні стилів,
 • • настройці стилів,
 • • використанні стилів.

Настройка стилів виконується у вікні Формат-Стиль, де у списку стилей обирають потрібні для абзаців та знаків.

Текстовий редактор Microsoft Word підтримує роботу із шаблонами.

Відкриваючи шаблон, користувач починає створювати новий документ та вносить зміни в зміст шаблона. При збереженні користувач записує новий документ, а шаблон, на основі якого був створений цей документ, залишається незмінним і готовий для подальшого використання. Застосовують команду Файл-Створити, у вікні Створення документа обирають з переліку певний шаблон.

Текстовий редактор Microsoft Word дозволяє створювати складні текстові документи, які містять спеціальні елементи оформлення та вбудовані об'єкти нетекстової природи (формули, таблиці, діаграми, художні заголовки, іллюстрації та мультимедіа).

Для введення формульних об'єктів та вставки їх в текстовий документ застосовується редактор Вставлення/Формула та Вставити нову формулу. Редагування цього об'єкту відбувається безпосередньо в тексті, двічі клацнувши на ньому лівою кнопкою мишки.

Таблиця створюється і редагується за допомогою команд меню Вставлення/Таблиця. Редагування структури таблиці включає: додавання заданої кількості рядків і стовпців; видалення окремих комірок, рядків та стовпців; злиття та розбиття виділених комірок. Комбінуючи ці операції можна створювати таблиці складної структури. Форматування таблиці означає керування розмірами структурних елементів таблиці, а саме: вирівнювання положення таблиці на сторінці, оформлення рамок таблиці, комірок, призначення параметрів поточному рядку та стовпцю.

Для створення діаграм Текстовий редактор Microsoft Word має засіб Вставлення/Діаграма. Існує два методи для вставки діаграм в документ:

Інструменти Стилі форматування

Рис. 3.5. Інструменти Стилі форматування

 • • спочатку вставляється довільна діаграма, з якою зв'язана довільна базова таблиця даних (редагування діаграми здійснюється шляхом введення потрібних даних в цю таблицю);
 • • настроюється зовнішній вигляд діаграми, а вона створюється на базі конкретної таблиці в тексті.

Текстовий редактор Microsoft Word дозволяє створювати три типи графічних об'єктів: фігури, зображення і картинки.

Фігури – це об'єкт векторного походження, до нього відносяться такі структурні елементи, як лінії, криві, прямі і геометричні фігури.

Вони створюються безпосередньо засобами вбудованого графічного редактора (піктограми панелі інструментів Вставлення/Фігури.

Зображення є растровими об'єктами, які вставляються в текстовий документ як зовнішні об'єкти з файлу, підготовленого графічними редакторами, табличними процесорами, сканером, цифровою камерою або графічним планшетом.

Картинки є мальованими примітипами з бібліотеки поставки продукту MS Office у власному форматі об'єкти, які вставляються в текстовий документ як зовнішні об'єкти з файлу – бібліотек за тематикою.

Ці об'єкти вставляються методом зв'язування або впровадження. Вставка зображень, малюнків, звукових та відеокліпів відбувається через застосування команди Вставлення/Малюнок.

Одною з головних складових програмного забезпечення є текстові редактори (або процесори), які орієнтовані на структуру документа і забезпечують: можливість використання різноманітних шрифтів символів; роботу з пропорціональними шрифтами; задания довільних міжрядкових та міжсимвольних інтервалів; автоматичний переніс слів на нову сторінку та рядок; автоматичну нумерацію сторінок; друк і створення заголовків, друк і створення змісту обраного виду; вирівнювання країв абзацу та задания проміжків до і після абзацу; журнальний варіант побудови тексту; перевірка правопису, орфографії, синонімів; друк верхніх і нижніх колонтитулів; включення в документ малюнків, схем, діаграм, таблиць; створення діаграм та графіків; засоби оформлення таблиць; створення математичних формул та художніх заголовків.

 
<<   ЗМІСТ   >>