Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інструментальні засоби електронного офісу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Елементи діаграми

Діаграма складається з багатьох елементів. Деякі з цих елементів відображаються за промовчанням, інші можна додавати в разі необхідності. Вигляд елементів діаграми можна змінювати, переміщаючи їх на інше місце на діаграмі, змінюючи розмір або формат. Також можна видаляти непотрібні елементи з діаграми.

Елементи діаграми: 1. Область діаграми. 2. Область побудови. 3. Точки даних рядів даних, нанесених на діаграму. 4. Горизонтальна вісь (вісь категорій) і вертикальна вісь (вісь значень), уздовж яких відкладаються дані на діаграмі. 5. Легенда діаграми. 6. Назви діаграми та осей, які можна використати на діаграмі. 7. Підпис даних для позначення окремої точки в ряді даних.

Рис. 4.20. Елементи діаграми: 1. Область діаграми. 2. Область побудови. 3. Точки даних рядів даних, нанесених на діаграму. 4. Горизонтальна вісь (вісь категорій) і вертикальна вісь (вісь значень), уздовж яких відкладаються дані на діаграмі. 5. Легенда діаграми. 6. Назви діаграми та осей, які можна використати на діаграмі. 7. Підпис даних для позначення окремої точки в ряді даних.

Кроки створення діаграми

Крок 1. Створення простої діаграми

Більшість діаграм, наприклад стовпчасті діаграми або гістограми, можна будувати на основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші. Проте для деяких типів діаграм (наприклад, секторних і бульбашкових) потрібно впорядкувати дані особливим способом.

Упорядкуйте на аркуші дані, з яких потрібно побудувати діаграму.

Дані може бути об'єднано в рядки або стовпці – Excel автоматично визначає найкращий спосіб нанесення даних на діаграму. Проте для деяких типів діаграм (наприклад, секторних і бульбашкових) потрібно впорядкувати дані особливим способом.

Систематизація даних на аркуші

Виділіть клітинки з даними, які потрібно використати в діаграмі.

Якщо виділено лише одну клітинку, то для побудови діаграми буде використано всі клітинки з даними, прилеглі до цієї клітинки. Якщо клітинки, з яких потрібно побудувати діаграму, розташовано не в суцільному діапазоні, можна виділити несуміжні клітинки або діапазони. Потрібно лише, щоб виділена область мала форму прямокутника. Також можна приховати рядки або стовпці, які не потрібно використовувати для створення діаграми.

 • • На вкладці Вставлення у групі Діаграми виконайте одну з таких дій:
 • • Виберіть тип діаграми, а потім виберіть підтип, який потрібно використати.
 • • Щоб переглянути всі доступні типи діаграм, натисніть кнопку , щоб відкрити діалогове вікно Вставлення діаграми, а потім, користуючись стрілками, перегляньте типи діаграм.

Типи діаграм

Рис. 4.21. Типи діаграм

Якщо навести вказівник миші на будь-який тип або підтип діаграми, з'явиться спливаюча підказка з назвою типу діаграми. Додаткові відомості про доступні типи діаграм див. у статті Доступні типи діаграм.

За замовчанням діаграма розташовується на аркуші як вбудова надіаграма. Якщо діаграму потрібно розташувати на окремому аркуші діаграми, змініть її розташування таким чином.

 • • Клацніть вбудовану діаграму, щоб активувати її.
 • • Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • • На вкладці Конструктор у групі Розташування натисніть кнопку Перемістити діаграму.
 • • У полі Виберіть місце розташування діаграми на аркуші виконайте одну з таких дій.
 • • Для відображення діаграми на аркуші діаграми виберіть варіант окремому.

Якщо потрібно змінити запропоноване ім'я діаграми, введіть нове ім'я в полі окремому.

• Для відображення діаграми як вбудованої виберіть варіант наявному, а потім виберіть потрібний аркуш зі списку в полінаявному.

Створеній діаграмі автоматично призначається ім'я, наприклад Діаграма1, якщо це перша діаграма на аркуші. Щоб змінити ім'я діаграми, виконайте такі дії.

 • • Клацніть діаграму.
 • • На вкладці Макет у групі Властивості клацніть напис Ім'я діаграми.

Якщо потрібно, клацніть піктограму Властивості у групі Властивості, щоб розгорнути цю групу.

 • • Введіть нове ім'я.
 • • Натисніть клавішу Enter.

Щоб швидко створити діаграму на основі стандартного типу діаграм, виділіть дані, які потрібно використати в діаграмі, та натисніть сполучення клавіш ALT+F1 або клавішу F11. Якщо натиснути сполучення клавіш ALT+F1, діаграма відображатиметься як вбудована; якщо натиснути клавішу F11, діаграма відображатиметься на окремому аркуші діаграми.

Коли потреба в діаграмі зникає, її можна видалити. Клацніть діаграму, щоб виділити її, і натисніть клавішу DELETE.

Крок 2. Зміна макета та стилю діаграми

Після створення діаграми можна постійно змінювати її вигляд. До діаграми можна швидко застосувати визначений макет або стиль без додавання, змінення елементів діаграми або форматування діаграми вручну. Excel пропонує різноманітні корисні колекції макетів і стилів (або експрес-макети та експрес-стилі), з яких не тільки можна вибрати потрібні варіанти, але й змінити їх, відредагувавши макет або формат окремих елементів діаграми.

Використання готового макета діаграми

 • • Клацніть діаграму, яку потрібно відформатувати за допомогою готового макета.
 • • Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • • На вкладці Конструктор у групі Макети діаграм виберіть макет, який слід використати.

Якщо розмір вікна Excel зменшено, макети діаграм відображатимуться в колекції Експрес-макет групи Макети діаграм.

Щоб переглянути наявні макети, натисніть кнопку Додатково

Використання готового стилю діаграми

 • • Клацніть діаграму, яку потрібно відформатувати за допомогою готового стилю.
 • • Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат. На вкладці Конструктор у групі Стилі діаграм виберіть потрібний стиль діаграми.

Стилі діаграм Якщо розмір вікна Excel зменшено, стилі діаграм відображатимуться в колекції Експрес-стилі діаграм групи Стилі діаграм.

Рис. 4.22. Стилі діаграм Якщо розмір вікна Excel зменшено, стилі діаграм відображатимуться в колекції Експрес-стилі діаграм групи Стилі діаграм.

Щоб переглянути колекцію стилів діаграм, натисніть кнопку Додатково .

Зміна макета елементів діаграми "вручну"

 • • Клацніть елемент діаграми, для якого потрібно змінити макет, або виберіть елемент зі списку в такий спосіб.
 • 1. Клацніть довільне місце на діаграмі, щоб відобразилися вкладки Знаряддя для діаграм.
 • 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку в полі Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.
 • • На вкладці Макет у групі Підписи, Осі або Тло виберіть елемент діаграми, який відповідає вибраному елементу, а потім виберіть потрібний варіант макета.

Вибрані параметри макета застосовуються до вибраного елемента діаграми. Наприклад, якщо вибрано всю діаграму, підписи даних буде застосовано до всіх рядів даних. Якщо вибрано одну точку даних, підписи даних буде застосовано лише до вибраних рядів даних або точки даних.

Зміна формату елементів діаграми "вручну

 • • Клацніть елемент діаграми, для якого потрібно змінити стиль, або виберіть елемент зі списку в такий спосіб.
 • 1. Клацніть довільне місце на діаграмі, щоб відобразити Знаряддя для діаграм.
 • 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку в полі Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

 • • На вкладці Формат виконайте одну або кілька таких дій.
 • – Щоб відформатувати будь-який вибраний елемент діаграми, у групі Поточний фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент і виберіть потрібні параметри форматування.
 • – Щоб відформатувати фігуру вибраного елемента діаграми, у групіСтилі фігур виберіть потрібний стиль або натисніть одну з кнопок Заливка фігури, Контур фігури чи Ефекти для фігур, після чого виберіть потрібні параметри форматування.
 • – Щоб відформатувати текст у виділеному елементі діаграми засобами WordArt, у групі Стилі WordArt виберіть потрібний стиль або натисніть одну із кнопок Заливка тексту, Контур тексту чи Текстові ефекти, після чого виберіть потрібні параметри форматування.

Після застосування стилю WordArt видалити формат WordArt буде неможливо. Якщо застосований стиль WordArt більше не потрібен, можна вибрати інший стиль WordArt або викликати команду Скасувати на панелі швидкого доступу, щоб повернутися до попереднього текстового формату.

Щоб застосувати до тексту в елементах діаграми звичайне текстове форматування, клацніть правою кнопкою миші або виділіть текст, а потім виберіть потрібні параметри форматування на мініпанелі. Ви також можете скористатися кнопками форматування на стрічці (вкладка Основне група Шрифт).

Крок 3. Додавання або видалення назв або підписів даних

Щоб полегшити сприйняття даних у діаграмі, до неї можна додати назви – наприклад, назву діаграми та назви осей. Назви осей зазвичай доступні для всіх осей, які відображаються в діаграмі, навіть для осі Z (осі рядів даних) в об'ємних діаграмах. Деякі типи діаграм, зокрема пелюсткові діаграми, мають осі, але в них не відображаються назви осей. У тих типах діаграм, які не мають осей (наприклад, кругові та кільцеві діаграми), назви осей також не відображаються.

Можна також прив'язати назви діаграм і осей із відповідним текстом у клітинках аркуша, створивши посилання на ці клітинки. Зв'язані з текстом назви оновлюються в діаграмі в разі внесення змін до відповідного тексту на аркуші.

Щоб швидко знайти на діаграмі ряди даних, до точок даних діаграми можна додати підписи даних. За промовчанням підписи даних прив'язані до значень на аркуші й оновлюються, якщо ці значення змінюються.

Вставка назви діаграми

 • • Клацніть діаграму, до якої потрібно додати назву. Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • • На вкладці Макету групі Підписи натисніть кнопку Назва діаграми.
 • • Виберіть варіант Назва в центрі з накладанням або Над діаграмою.
 • • У текстовому полі Назва діаграми, яке з'явиться в діаграмі, введіть потрібний текст.

Щоб вставити розрив рядка, помістіть курсор у місці, де має з'явитися розрив рядка, і натисніть клавішу Enter.

• Для форматування тексту виберіть його та застосуйте потрібні параметри форматування на Мініпанелі.

Ви також можете скористатися кнопками форматування на стрічці (вкладка Основне група Шрифт). Щоб відформатувати всю назву, можна клацнути її правою кнопкою миші, вибрати в контекстному меню команду Формат назви діаграми, а потім – потрібні параметри форматування.

Вставка назви осі

 • • Клацніть діаграму, до якої потрібно додати назви осей. Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • • На вкладці Макет у групі Підписи натисніть кнопку Назви осей.
 • • Виконайте одну або кілька з наведених нижче дій.
 • – Щоб додати назву до головної горизонтальної осі (осі категорій), виберіть пункт Назва головної горизонтальної осі та виберіть потрібний параметр. Якщо діаграма має допоміжну горизонтальну вісь, можна також вибрати пункт Назва допоміжної горизонтальної осі.
 • – Щоб додати назву до головної вертикальної осі (осі значень), виберіть пункт Назва головної вертикальної осі та виберіть потрібний параметр. Якщо діаграма має допоміжну вертикальну вісь, можна також вибрати пункт Назва допоміжної вертикальної осі.
 • – Щоб додати назву до осі Z (осі рядів даних), виберіть пункт Назва осі Z і виберіть потрібний параметр. Цей параметр доступний, тільки якщо вибрана діаграма об'ємна, наприклад об'ємна стовпчаста діаграма.
 • • У текстовому полі Назва осі, яке з'явиться в діаграмі, введіть потрібний текст.

Щоб вставити розрив рядка, помістіть курсор у місці, де має з'явитися розрив рядка, і натисніть клавішу Enter.

• Для форматування тексту виберіть його та застосуйте потрібні параметри форматування на Мініпанелі.

Ви також можете скористатися кнопками форматування на стрічці (вкладка Основне група Шрифт). Щоб відформатувати всю назву, можна клацнути її правою кнопкою миші, вибрати в контекстному меню команду Формат назви осі, а потім – потрібні параметри форматування.

У разі переходу до іншого типу діаграми, який не підтримує назви осей (наприклад, кругової діаграми), назви осей не відображатимуться. Проте вони з'являться знову, якщо повернутися до типу діаграми, який підтримує назви осей.

Назви, які відображаються для допоміжних осей, буде втрачено в разі переходу до типу діаграми, який не відображає допоміжні осі.

Вставка підписів даних

 • • У діаграмі виконайте одну з таких дій:
 • – Щоб додати підпис даних до всіх точок усіх рядів даних, клацніть область діаграми.
 • – Щоб додати підпис даних до всіх точок ряду даних, клацніть довільне місце в ряді даних, який потрібно позначити підписом.
 • – Щоб додати підпис даних до однієї точки ряду даних, клацніть ряд даних, який містить точку, до якої потрібно додати підпис, а потім клацніть цю точку даних.

Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм:

Конструктор, Макет і Формат.

• На вкладці Макет у групі Підписи виберіть пункт Підписи даних і виберіть потрібний параметр відображення.

Залежно від використовуваного типу діаграми будуть доступні різні параметри підписів даних.

Знищення назв або підписів даних із діаграми

• Клацніть на діаграмі.

Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 • • На вкладці Макет у групі Підписи виконайте одну з таких дій.
 • – Щоб видалити назву діаграми, натисніть кнопку Назва діаграми та виберіть пункт Немає.
 • – Щоб видалити назву осі, натисніть кнопку Назва осі, виберіть тип назви осі, яку потрібно видалити, а потім виберіть варіант Немає.

– Щоб видалити підписи даних, натисніть кнопку Підписи даних і виберіть пункт Немає.

Щоб швидко видалити назву або підпис даних, клацніть цей елемент і натисніть клавішу DELETE.

Крок 4. Показ і приховування легенди

У процесі створення діаграми її легенда відображається за замовчанням, проте, коли діаграму створено, легенду можна приховати або змінити її розташування.

 • • Клацніть діаграму, на якій потрібно відобразити або приховати легенду. Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • • На вкладці Макет у групі Підписи натисніть кнопку Легенда.
 • • Виконайте одну з наведених нижче дій.
 • – Щоб приховати легенду, виберіть пункт Немає. Щоб швидко видалити з діаграми легенду або певний пункт легенди, виділіть його та натисніть клавішу DELETE. Також можна клацнути легенду або пункт легенди правою кнопкою миші й вибрати команду Видалити.
 • – Щоб відобразити легенду, виберіть потрібну настройку відображення. Після вибору будь-якої настройки легенда переміщується, а розмір області побудови автоматично змінюється, щоб умістити її. Якщо переміщення та змінення розміру легенди виконувалися мишею, розмір області побудови не зміниться автоматично.
 • – Щоб отримати додаткові настройки, виберіть пункт Інші параметри легенди, а потім виберіть потрібну настройку. За замовчанням легенда не накладається на діаграму. Якщо на аркуші обмаль місця, може бути корисно зменшити розмір діаграми, знявши прапорець Відображати легенду без перекриття діаграми. Якщо на діаграмі відображається легенда, ви можете змінювати її окремі елементи, відредагувавши відповідні дані на аркуші. Щоб отримати додаткові можливості редагування або змінити елементи легенди без редагування даних аркуша, відкрийте діалогове вікно Вибір джерела даних (на вкладці Конструктор у групі Дані кнопка Вибір даних).

Крок 5. Показ або приховування осей діаграми або сітки

У процесі створення більшості типів діаграм автоматично відображаються їхні головні осі. За потреби їх відображення можна вимикати або вмикати. Додаючи осі, можна вказати рівень деталізації відомостей для них. Для об'ємної діаграми відображається вісь глибини.

Якщо значення різних рядів даних на діаграмі значно відрізняються або якщо використовуються мішані типи даних (наприклад, ціна та обсяг), можна перенести один або кілька рядів даних на допоміжну вертикальну вісь (вісь значень). Шкала допоміжної вертикальної осі відображає значення відповідних рядів даних. Після додавання до діаграми допоміжної вертикальної осі можна також додати допоміжну горизонтальну вісь (вісь категорій), яка може стати у пригоді в точковій або бульбашковій діаграмах.

Щоб полегшити сприйняття даних на діаграмі, можна відобразити або приховати горизонтальні та вертикальні лінії сітки діаграми, які проходять від будь-яких горизонтальних або вертикальних осей через область побудови діаграми.

Показ/Приховуеання головних осей

 • • Клацніть діаграму, для якої потрібно приховати або відобразити осі. Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • • На вкладці Макет у групі Осі натисніть кнопку Осі й виконайте одну з таких дій.
 • – Щоб відобразити вісь, виберіть пункт Головна горизонтальна вісь, Головна вертикальна вісь або Вісь Z (на об'ємній діаграмі), а потім виберіть бажаний варіант відображення осі.
 • – Щоб приховати вісь, виберіть пункт Головна горизонтальна вісь, Головна вертикальна вісь або Вісь Z (на об'ємній діаграмі), а потім – пункт Немає.
 • – Щоб докладно вказати параметри відображення та шкали осей, виберіть пункт Головна горизонтальна вісь,

Головна вертикальна вісь або Вісь Z (на об'ємній діаграмі), а потім – пункт Інші параметри основної горизонтальної осі. Інші параметри основної вертикальної осі або Інші параметри осі Z.

Показ/Приховування допоміжних осей

 • • На діаграмі клацніть ряд даних, який потрібно розташувати на допоміжній вертикальній осі, або виконайте описані нижче дії для вибору ряду даних зі списку елементів діаграми.
 • – Клацніть діаграму. Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • – На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку в

полі Елементи діаграми та виберіть ряд даних, який потрібно перенести на допоміжну вісь ординат.

 • • На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.
 • • Виберіть пункт Параметри ряду, якщо його досі не вибрано, а потім у розділі Побудувати ряд виберіть параметр По допоміжній осі та натисніть кнопку Закрити.
 • • На вкладці Макету групі Осі виберіть пункт Осі.
 • • Виконайте одну з наведених нижче дій.
 • – Щоб відобразити допоміжну вертикальну вісь, виберіть варіант Додаткова вертикальна вісь, а потім виберіть потрібні параметри відображення. Щоб відрізнити допоміжну вертикальну вісь було легше, можна змінити тип діаграми лише для одного ряду даних. Наприклад, один ряд даних можна перетворити на графік.
 • – Щоб відобразити допоміжну горизонтальну вісь, виберіть варіант Додаткова горизонтальна вісь , а потім виберіть потрібні параметри відображення. Ця можливість з'являється лише після відображення допоміжної вертикальної осі.
 • – Щоб приховати допоміжну вісь, виберіть пункт Допоміжна вертикальна вісь або Допоміжна горизонтальна вісь, а потім – пункт Немає. Також можна клацнути допоміжну вісь, яку потрібно видалити, і натиснути клавішу DELETE.

Відтворення/Приховування ліній сітки

 • • Клацніть діаграму, для якої потрібно відобразити або приховати сітку. Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.
 • • На вкладці Макету групі Осі виберіть пункт Сітка.
 • • Виконайте такі дії.
 • – Щоб додати до діаграми горизонтальні лінії сітки, наведіть вказівник на пункт Сітка на головній горизонтальній осі та виберіть потрібний параметр. Якщо діаграма має допоміжну горизонтальну вісь, можна також вибрати пункт Сітка на допоміжній горизонтальній осі.
 • – Щоб додати до діаграми вертикальні лінії сітки, наведіть вказівник на пункт Сітка на головній вертикальній осі та виберіть потрібний параметр. Якщо діаграма має допоміжну вертикальну вісь, можна також вибрати пункт Сітка на допоміжній вертикальній осі.
 • – Щоб додати до діаграми сітку на осі Z, виберіть пункт Сітка на осі Z і виберіть потрібний параметр. Цей параметр доступний, тільки якщо вибрана об'ємна, наприклад, об'ємна стовпчаста діаграма.

 • – Щоб приховати сітку діаграми, наведіть вказівник на пункт Сітка на головній горизонтальній осі. Сітка на головній вертикальній осі або Сітка на осі Z (на об'ємній діаграмі) і виберіть варіант Немає. Якщо діаграма має допоміжні осі, можна також вибрати пункт Сітка на допоміжній горизонтальній осі або Сітка на допоміжній вертикальній осі і вибрати варіант Немає.
 • – Щоб швидко видалити сітку діаграми, виділіть її та натисніть клавішу DELETE.

Крок 6. Переміщення або змінення розміру діаграми

Діаграму можна переміщати в будь-яке місце на аркуші або ж на новий чи наявний аркуш. Також за потреби можна змінювати розмір діаграми.

Щоб перемістити діаграму, перетягніть її на потрібне місце.

Щоб змінити розмір діаграми, виконайте одну з таких дій.

 • – Клацніть діаграму та перетягуйте маркери змінення розміру, доки не буде досягнуто потрібний розмір.
 • – На вкладці Формат у групі Розмір введіть потрібні розміри в поля Висота фігури та Ширина фігури.

Щоб отримати додаткові можливості змінення розміру, на вкладці Формат у групі Розмір натисніть кнопку та відкрийте діалогове вікно Формат області діаграми. У розділі Розмір можна змінювати розмір, повертати або масштабувати діаграми. У розділі Властивості можна вказати, як змінення положення або розміру діаграми впливає на клітинки аркуша.

Крок 7. Збереження діаграми як шаблону

Якщо вам потрібно створити ще одну таку саму діаграму, збережіть цю діаграму як шаблон і створюйте за його допомогою нові.

 • • Клацніть діаграму, яку потрібно зберегти як шаблон.
 • • На вкладці Конструктор у групі Тип натисніть кнопку Зберегти як шаблон.
 • • У полі Ім'я файлу введіть ім'я шаблону.

Якщо не вказати іншу папку, файл шаблону (CRTX) буде збережено до папки Діаграми. Після цього шаблон стане доступний у розділі Шаблони діалогових вікон Вставлення діаграми

(Кнопка відкриття діалогового вікна на вкладці Вставлення у групі

Діаграми) і Змінення типу діаграми (кнопка Змінити тип діаграми на вкладці Конструктор у групі Тип). Шаблон діаграми містить форматування та кольори, які використовувалися на момент збереження діаграми як шаблона. Коли на основі шаблона створюється діаграма в іншій книзі, у новій діаграмі використовуються кольори із шаблону, а не кольори теми документа, яку зараз застосовано до книги. Якщо потрібно використовувати кольори теми документа замість кольорів шаблону діаграми, клацніть область діаграми правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню команду Відновити відповідність стилю.

 
<<   ЗМІСТ   >>