Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Основи маркетингу у туризмі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ Поняття туризму Специфіка туристичних послуг Туристичний продукт у системі маркетингу Особливості формування ринку туристичних послуг Рівні і координація маркетингу в туризмі СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ Суть і поняття маркетингу Принципи та функції маркетингу Концепції маркетингу Маркетингове середовище Комплекс маркетингу в туризмі Види маркетингуЗ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Суть, поняття та види маркетингових досліджень Напрями маркетингових досліджень Дослідження ринку Дослідження споживачів Дослідження конкурентів Дослідження внутрішнього середовища підприємства Процес маркетингових досліджень Методи маркетингових досліджень СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ Сутність сегментації ринку Процес сегментації ринку Сегментація ринку туристичних послуг за декількома факторами ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ Стратегічне маркетингове планування Процес стратегічного маркетингового планування Види маркетингових стратегій Моделі розробки альтернативних маркетингових стратегій МАРКЕТИНГОВА ПРОДУКТОВА ПОЛІТИКА В ТУРИЗМІ Цілі та суть проду ктової політики Розробка нового туристичного продукту Життєвий цикл туристичного продукту Управління життєвим циклом та оптимізація структури пропонованих продуктів Розробка та маркетинг конкурентоспроможних туристичних послуг МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА Ціна та ціноутворення в комплексі маркетингу Фактори ціноутворення Процес ціноутворення Методи ціноутворення Цінові стратегії Зміна поточних цін МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ Політика розподілу та її завдання Формування каналів розподілу Договірні вертикальні маркетингові системи КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА Суть і зміст маркетингової кому нікаційної політики Процес вибору комплексу просування Реклама як засіб просування Стимулювання збуту Персональний продаж Паблік рилейшнз Прямий маркетинг Виставки та ярмарки Брендинг Спонсорство ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Засади та принципи організації маркетингу на підприємстві Процес побудови маркетингової організаційної структури КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Суть і принципи контролю маркетингу Контроль результатів Маркетинговий аудит
 
>>