Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Методика викладання у вищій школі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Модульна система організації навчального процесу й рейтинговий контроль знань студентів

Існуюча технологія навчання у ВНЗ, що побудована на пасивних інформаційних принципах навчання, здатна лише на масове виробництво "середніх" фахівців. Вона не стимулює систематичну самостійну роботу студентів. Тому навчальний процес повинен бути організований так, щоб студент без примусу прагнув до систематичного, активного оволодіння знаннями. При цьому він повинен самостійно оцінювати свій рівень підготовки, обирати й визначати рівень засвоєння знань (не нижче певного мінімуму), відчувати задоволення від навчання.

Цьому сприяє введення модульної системи організації навчального процесу й упровадження нових технологій, які ґрунтуються на застосуванні рейтингової системи організації самостійної роботи студентів й оцінки їхніх знань. Рейтингову систему не слід розглядати лише як систему визначення якості успішності студентів. Крім контрольно-оцінювальної функції вона є й засобом організації навчальної діяльності.

Рейтингова система оцінювання студентів індивідуалізує навчання, вона базується на визначенні навчального рейтингу студентів протягом усього періоду навчання, підтверджує можливість досягнення більш високого рівня підготовки фахівців. Як форма організації самостійної роботи студентів і контролю навчальної роботи вона активно впливає на характер навчального процесу. Ця система дозволяє розширити рамки самостійної роботи студентів, істотно змінити взаємини в системі "викладач - студент". Особливо актуальною ця система стає при переході до багатоступінчастої системи підготовки фахівців у рамках навчальних комплексів і на рівнях бакалавр - магістр.

Модульна система викладання дисциплін і бальна оцінка поточної успішності студента (рейтинг) надають можливість вирішити також вузлові питання, які виникають перед викладачами, а саме: яким чином проводити відбір програмового матеріалу для аудиторних занять, як організувати навчальний процес, щоб максимально стимулювати систематичну самостійну роботу студентів.

Розбиваючи певний курс на модулі - функціонально завершені частини - й оцінюючи будь-які дії студента у пізнавальному процесі певного кількістю балів, ми робимо самостійну роботу студента більш організованою. Види роботи можуть бути різними: традиційні відповіді на занятті, контрольні роботи, семінари, експрес-контроль і нетрадиційні елементи діяльності - складання короткого самостійного конспекту після заняття, компетентне обговорення вирішення завдань, ініціативні виступи на семінарах тощо. Уся традиційна й нетрадиційна самостійна робота стимулюється відповідною кількістю балів. У результаті студент набирає суму, що становить його рейтинг.

Рейтинговий контроль передбачає можливість вибору студентом дисциплін для навчання, на його основі легко встановити критерії, згідно яким студента можна переводити на вищий ступінь при багатоступінчастому навчанні. У такій системі, викладач виступає не тільки інформатором, передавачем знань, а, насамперед, організатором, консультантом, екзаменатором.

Нова форма організації навчального процесу дозволить вийти на якісно більш високий рівень знань студентів.

 
<<   ЗМІСТ   >>