Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Методика викладання у вищій школі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінологічний словник розділу

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА є документом, що видається разом з дипломом про вищу освіту, у якому описується здобута кваліфікація (ступінь) вищої освіти за загальноприйнятим в Європейському просторі вищої освіти зразком, де зазначається інформація про власника диплома, здобуту кваліфікацію, перелік вивчених дисциплін (модулів) і його успішність, систему оцінювання, академічні та професійні права, інформація про систему вищої освіти країни тощо.

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА СИСТЕМА (ЄКТС) використовується для перенесення та накопичення кредитів. Разом з іншою інформацією, що міститься в додатку до диплома (або академічній довідці), кількість здобутих кредитів ЄКТС дозволяє точно відображати й оцінювати досягнення випускника (або студента), здобуті ним під час навчання у вищому навчальному закладі. Кредити ЄКТС відображають загальне навчальне навантаження студента, необхідне йому для виконання навчальної програми та присвоюється лише у випадку успішного оцінювання досягнутих результатів навчання. Зазвичай навантаження студента складає від 1500 до 1800 годин на навчальний рік (60 кредитів), відповідно один кредит відповідає 25-30 годинам роботи (включаючи не лише аудиторну роботу, але й самостійну роботу, підготовку курсових та інших робіт, екзамени тощо). Таким чином навчальні програми стають легшими для сприйняття й порівняння як усередині країни, так і за кордоном, тим самим полегшується мобільність студентів і визнання їх навчальних досягнень.

 
<<   ЗМІСТ   >>