Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки за розділом 1

Автором зроблено власні визначення управлінського рішення та його якості, ангстремменеджменту, ангстремекономіки, ангстремтехнології та інтелектуальної фінансової складової.

В результаті аналізування теоретико-методологічних основ процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві в межах проведеного дослідження:

  • 1. Охарактеризовано два методологічних підходи – натуралістичний та системодіяльнісний, використання яких у теорії прийняття рішень дозволяє значно підвищувати наукову обґрунтованість формування, прийняття та реалізації управлінських рішень. Виявлено, що натуралістичний підхід, проіснувавши сотні років і забезпечивши ефективність розвитку науки, переживає кризу. Причина цього – спеціалізація наук на вивченні своїх предметів, що виключає комплексне, системне пізнання складних об'єктів та ігнорування ними об'єднуючого початку, наявного в системодіяльнісному методологічному підході. В останньому розроблено практично нову методологію, предмет вивчення якої – діяльність в областях пізнання, мислення людства в цілому. Ця методологія є теорією людської діяльності, що вимагає сьогодні нового методологічного мислення [91].
  • 2. Систематизовано складові стадії формування та прийняття управлінських рішень, що підлягають системному аналізуванню: мета системи, критерії вибору альтернатив, суб'єкт та об'єкт управління, визначення системи дій, моделювання діяльності при прийнятті управлінських рішень. Системний підхід до формування, прийняття та реалізації рішень – ключове положення теорії прийняття рішень. Методологія системного підходу передбачає виділення логічних елементів, що забезпечують вироблення оптимального управлінського рішення.
  • 3. Виокремлено методологічні основи оцінювання ефективності діяльності осіб, що приймають рішення – сукупність цілей, оцінок прийняття рішення, принципів, критеріїв оцінок, моделей та методів, що базуються на науково-техногенно-інформаційній базі й утворюють методологічний "каркас" системи (процесу) управлінських рішень, про що йдеться у наступному розділі дослідження.
  • 4. Розроблено власну концепцію формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту, що включає наступні положення: 1) створення стратегії формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту на підприємстві здійснюється на основі обліку впливу чинників зовнішнього середовища; 2) формування власного та позикового капіталу, управління його структурою здійснюється на основі об'єднання економічних інтересів підприємства та економіко-політичних інтересів власників; 3) управління фінансовими потоками здійснюється на основі об'єднання економічних інтересів підприємства, ринку та держави; 4) ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства досягається на основі врахування політичних умов укладання зовнішньоторговельних операцій.
 
<<   ЗМІСТ   >>