Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки за розділом 3

  • 1. Проаналізовано історичне підґрунтя й сформовано методологічний підхід до розроблення та реалізації стратегії ангстремменеджменту.
  • 2. Створено якісно новий процес прогнозування ризиків при формуванні та прийнятті управлінських рішень на підприємствах за умови методичного підходу у вигляді нейромережевого моделювання.
  • 4. Розроблено авторські формули 2D- та 3D-залежності ефективності прийняття управлінських рішень від складових процесу та перевірено їх адекватність.
  • 5. З'ясовано корисність застосування 3D-моделювання (у т.ч. прогнозування) в розрахуванні ефективності управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств. Перевірено адекватність моделей та отримано високу якість прогнозів.
  • 6. Створено власне визначення:

Методологічні основи формування механізму розробки та реалізації стратегії ангстремменеджменту на авіапідприємствах – це сукупність цілей, оцінок прийняття рішення, принципів, критеріїв оцінок, моделей та методів, що базуються на науково-техногенно-інформаційній базі й утворюють методологічний "каркас" системи (процесу) управлінських рішень.

7. Отримано можливість подальших досліджень в області nD-моделювання (де п – ціле позитивне число).

Потенційно автором розроблено інформаційну 4D-модель, що формується у результаті об'єднання робіт календарно-мережевого графіка будівельних робіт з відповідними елементами проектної тривимірної моделі, та, таким чином, включає до себе 4 параметри: три просторові координати та час. 4D-модель може бути використана як для віртуального моделювання авіабудівництва, так і для відстеження реального ходу будівельно-монтажних авіадіяльності. За авторською технологією ангстремменеджменту авіапідприємств 4D-модель: база теоретичних знань, інтуїція, вибір та час.

Потенційно автором розроблено інформаційну 5D-модель, що об'єднує дані про вартість проекту, розраховану на основі даних про фізичні обсяги робіт, з відповідними роботами календарно-мережевого графіка та просторовими координатами. За авторською технологією ангстремменеджменту авіапідприємств 5D-модель: база теоретичних знань, інтуїція, вибір, вартість та час.

 
<<   ЗМІСТ   >>