Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Забезпечення економічної стійкості авіапідприємств в системі ангстремменеджменту

Метою ангстремменеджменту авіапідприємств на рівні зародження думки є вміння ефективно керувати її дієвістю, напрямом та результативністю. В авіагалузі неможливо розглядати авіапідприємства як відокремлені та незалежні підприємства. Є тісний взаємозв'язок при прийнятті управлінських рішень стосовно подовження життєвого циклу та синергетичного ефекту від взаємної діяльності. Рис. 4.3 демонструє просторовий (3D) зв'язок між літакобудівними підприємствами та їх обслуговуючими – аеропортами.

Просторовий взаємозв'язок між літакобудівними підприємствами та їх обслуговуючими – аеропортами

Рис. 4.3. Просторовий взаємозв'язок між літакобудівними підприємствами та їх обслуговуючими – аеропортами

Примітка: розроблено автором

У межах цієї науково-дослідницької роботи автору вдалося дослідити можливість діагностики економічної стійкості міжнародного аеропорту та побудувати за допомогою різних індикаторів та показників модель впливу ризиків на економічну стійкість міжнародного аеропорту.

Методика діагностики економічної стійкості міжнародного аеропорту включає в себе наступні етапи: вибір індикаторів економічної стійкості аеропорту; ранжування індикаторів (ризик-факторів) за ступенем важливості; ретроспективна оцінка експертами індикаторів стійкості; аналізування стану аеропорту на основі фінансових показників діяльності підприємства; формування бази знань; визначення порогових значень індикаторів економічної стійкості; оцінювання експертами поточних значень індикаторів економічної стійкості аеропорту; аналізування результатів оцінювання стану економічної стійкості аеропорту [107].

Всі розрахунки, що проводяться на етапі формування бази знань, реалізовані за допомогою прикладної програми, сформованої на базі FuzzyLogicToolbox – пакету прикладних програм, що входять до складу середовища MatLab6.1.

Таблиця 4.12

Сукупність показників економічної стійкості аеропорту

Показник

Порогове

значення

Показник

Порогове значення

Показники ліквідності

Показники рентабельності

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

2,0

Загальна

рентабельність (Рз)

20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл)

0,7

Рентабельність власного капіталу (Рвк)

а*

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)

0,25

Рентабельність

активів)?*!)

0,65 а*

Коефіцієнт забезпечення власники засобами (Кзвз)

0,1

Рентабельність

інвестицій)?!,)

динаміка

Показники фінансової стійкості

Показники ділової активності

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн)

0,5

Темп росту продуктивності праці (Трпп)

динаміка

Коефіцієнт стійкості (Кс)

1,0

Фондовіддача основних засобів (Фоз)

динаміка

Маневренність власних оборотних засобів (Мвоз)

0,5

*де а – середньорічна ставка "Приватбанку"

Примітка: розраховано автором на основі фінансових звітів авіапідприємств

Діяльність аеропортів безпосередню пов'язана з діяльністю практично всіх підприємств в цілому. Диспропорція в розвитку та стійкості аеропортів може стримувати стратегічний розвиток підприємств й інших галузей. Для обґрунтування передумов подальшого розвитку підприємств авіаційного транспорту та авіаційної промисловості, визначено основні ключові показники та індикатори, які безпосередньо впливають на значення економічної ефективності ангстремменеджменту: зростання доходів населення; розширення міждержавних економічних відносин; розвиток етнічних зв'язків тощо. При цьому розвиток авіапідприємств відбувається одночасно за кількома напрямами: розвиток авіакомпаній, розвиток аеропортів, розвиток підприємств аеронавігаційного обслуговування та розвиток літакобудівних і ремонтних підприємств.

Показники ліквідності

Рис. 4.4. Показники ліквідності

Показники рентабельності

Рис. 4.5. Показники рентабельності

Примітка: розроблено автором

Показники фінансової стійкості

Рис. 4.6. Показники фінансової стійкості

Показники ділової активності

Рис. 4.7. Показники ділової активності

Примітка: розроблено автором

Макроекономічні індикатори

Рис. 4.8. Макроекономічні індикатори

Примітка: розроблено автором

Мікроекономічні індикатори

Рис. 4.9. Мікроекономічні індикатори

Примітка: розроблено автором

Еколого-технологічні індикатори

Рис. 4.10. Еколого-технологічні індикатори

Примітка: розроблено автором

Правові індикатори

Рис. 4.11. Правові індикатори

Примітка: розроблено автором

Соціально-політичні індикатори

Рис. 4.12. Соціально-політичні індикатори

Примітка: розроблено автором

Підгрупа виробничих інформаційних індикаторів

Рис. 4.13. Підгрупа виробничих інформаційних індикаторів

Примітка: розроблено автором

Підгрупа інформаційних індикаторів

Рис. 4.14. Підгрупа інформаційних індикаторів

Примітка: розроблено автором

Розраховані порогові значення та результат оброблення оцінок експертів за допомогою методів нечіткої логіки по всіх групах індикаторів ризику представлено на рис. 4.4 – 4.14.

Динаміка коефіцієнту економічної стійкості міжнародного аеропорту

Рис. 4.15. Динаміка коефіцієнту економічної стійкості міжнародного аеропорту

Примітка: рис. 4.4-4.15 – розрахунки автора на основі фінансових звітів підприємств

Таким чином, запропонована автором діагностика стану економічної стійкості авіапідприємства (на прикладі міжнародного аеропорту в системі ангстремменеджменту) [87, 107] привела до отримання показників більш високої точності. Прийняття управлінських рішень на базі таких точних даних гарантовано дозволить керівникові не просто діагностувати стан свого підприємства за всіма параметрами та прогнозувати стійкість за умови подальшого сталого його розвитку, але також і керувати параметрами економічної стійкості підприємства – своєчасно та ефективно коригувати обрану стратегію й тактику відповідно з діагностованими та прогнозованими показниками.

 
<<   ЗМІСТ   >>