Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Удосконалення інституційного та інформаційного забезпечення ангстремменеджменту авіапідприємств

Ефективність прийняття управлінських рішень у діяльності підприємств є необхідною умовою їх функціонування в нестабільному зовнішньому середовищі. Особливого значення набуває ефективність зовнішньоекономічної діяльності. що характеризує адаптацію авіапідприємств до умов жорсткої міжнародної конкуренції. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства залежить від багатьох факторів, найголовнішим з котрих є отримання прибутку від реалізації виробленої продукції на зовнішньому ринку в умовах ризиків.

Як було відзначено в розділах 4.2 та 4.4 монографії, діяльність підприємств на зовнішньому ринку неминуче пов'язана з ризиками, що загрожують різним майновим інтересам учасників зовнішньоекономічної діяльності. Діяльність з управління зовнішньоекономічними ризиками має включати такі основні складові: аналізування ситуації та визначення можливих ризиків; оцінювання ймовірного збитку й прийняття рішення щодо управління потенційними ризиками; реалізація прийнятих рішень та контроль за їх виконанням. Об'єктивно оцінювати ситуацію на ринку та обирати найбільш ефективну стратегію зовнішньоекономічної діяльності можливо тільки під час аналізування всього комплексу ризиків, що супроводжують процес блокування внутрішньої інформації. Прийняття управлінських рішень в області питань управління ризиками має включати ті ж самі основні складові, що наведено вище: аналізування ситуації; визначення можливих ризиків; оцінювання ймовірних збитків; формування, прийняття, реалізація рішень; контроль за їх виконанням [109].

Ігнорування навіть одного з них призведе до несприятливих наслідків у діяльності авіапідприємства. Прогнозування ризиків допомагає своєчасно обирати оптимальний варіант управлінських рішень та дій з числа альтернативних в усіх сферах підприємництва: адміністративній, виробничій, комерційній, фінансовій тощо.

Автором визначено вплив ризиків зовнішньоекономічного середовища та проведено прогнозування ефективності прийняття управлінських рішень як в системі звичайного менеджменту, так і в системі ангстремменеджменту за допомогою нейромережевої моделі NARX, що запропонована у розділі 4.2 цієї монографії [86, 98, 114]. Вірогідність виникнення ризиків визначено експертним методом, де задіяно провідні спеціалісти фінансового відділу, планово-економічного, виробничо-диспетчерського, зовнішньоекономічних зв'язків, відділу цін тощо (табл. 5.21).

Таблиця 5.21

Прогнозний розрахунок ефективності прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику рейдерства в системі звичайного менеджменту авіапідприємств а ДП "Антонов"

Прогнозований чистий дохід від реалізації продукції, млн. грн.

0.500

Собівартість продукції, млн. грн.

0.400

Прогнозована сума прибутку без урахування ризиків, млн. грн.

0.100

ЕПУР без урахування ризиків, коеф.

0,250

 • 0.1
 • 0.4

Значення

Питома вага, коеф.

Ризики зовнішнього середовища

1. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально- політичної ситуації в Україні

0,037

0,150

рівень впливу ризику Рі 1

0.450

вірогідність виникнення ризику Рі2

0.550

рівень впливу ризику Rl = Ріі • Р12

0.248

2. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально-політичної ситуації в країні-контрагенті

0,024

0,100

рівень впливу ризику Р21

0.445

вірогідність виникнення ризику Р22

0.550

рівень впливу ризику R.2 = Р21 • Р22

0.245

3. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально-економічної ситуації в Україні

0,045

0,150

рівень впливу ризику Р31

0.550

вірогідність виникнення ризику Р32

0.550

рівень впливу ризику R.3 = Рзі • Р32

0.303

4. ЕГТУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально-економічної ситуації в країні-контрагенті

0,036

0,100

рівень впливу ризику Р41

0,650

вірогідність виникнення ризику Р42

0,550

рівень впливу ризику R| Р41 • Р42

0,357

Ризики внутрішнього середовища

5. ЕГТУР з урахуванням ризику втрат в залежності від виду платежу

0,036

0,100

рівень впливу ризику Р51

0,550

вірогідність виникнення ризику Р52

0,650

рівень впливу ризику R.5 = Ря • Р52

0,357

6. ЕПУР з урахуванням ризику втрат на транспортування

0,025

0,100

рівень впливу ризику Рбі

0,550

вірогідність виникнення ризику Рб2

0.450

рівень впливу ризику R6 = Рбі • Рб2

0.248

7. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від змінності валюти

0,030

0,100

рівень впливу ризику Р71

0.550

вірогідність виникнення ризику Р72

0.550

рівень впливу ризику R.7 Р71 ■ Р72

0.303

8. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від змінності темпу інфляції в Україні

0,025

0,100

рівень впливу ризику Psi

0.450

вірогідність виникнення ризику Ρδ2

0,550

рівень впливу ризику Rs = Psi • Ρδ2

0,248

9. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від змінності темпу інфляції в країні-контрагенті

0,016

0,100

рівень впливу ризику Р91

0,350

вірогідність виникнення ризику Р92

0,450

рівень впливу ризику R.9 = Р91 • Р92

0,157

ЕПУР з урахуванням ключових ризиків, коеф.

0,238

1,000

Примітка: розраховано автором на основі фінансових звітів підприємства

Ефективність прийняття управлінських рішень з урахуванням ризиків в системі звичайного менеджменту авіаиідприємства зменшилася з 25% до 23,8%.

Таким чином, ризики зовнішньоекономічного втручання в звичайній системі менеджменту авіапідприємства приведуть до збільшення їх впливу.

Рівень ефективності прийняття управлінських рішень після впровадження запропонованої автором системи ангстремменеджменту щодо зниження впливу ризиків спрогнозовано за допомогою тієї ж нейромережевої моделі та результати представлено в табл. 5.22.

Таблиця 5.22

Прогнозний розрахунок ефективності прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику рейдерства в системі ангстремменеджменту авіапідприємств а ДП "Антонов"

Прогнозований чистий дохід від реалізації продукції, млн. грн.

0.500

Собівартість продукції, млн. грн.

0.400

Прогнозована сума прибутку без урахування ризиків, млн. грн.

0.100

ЕПУР без урахування ризиків, коеф.

0,250

 • 0.1
 • 0.4

Значення

Питома вага, коеф.

Ризики зовнішнього середовища

1. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально-політичної ситуації в Україні

0,081

0,150

рівень впливу ризику Рп

0.826

вірогідність виникнення ризику Р12

0.650

рівень впливу ризику Rl = Ріі • Рі2

0.537

2. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально-політичної ситуації в країні-контрагенті

0,042

0,100

рівень впливу ризику Р21

0.645

вірогідність виникнення ризику Р22

0.650

рівень впливу ризику R.2 = Р21 • Р22

0.419

3. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально-економічної ситуації в Україні

0,080

0,150

рівень впливу ризику Р31

0.825

вірогідність виникнення ризику Р32

0.650

рівень впливу ризику R.3 = Рзі • Р32

0.536

4. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від погіршення соціально-економічної ситуації в країні-контрагенті

0,054

0,100

рівень впливу ризику Р41

0.725

вірогідність виникнення ризику Р42

0.750

рівень впливу ризику R4 = Р41 • Р42

0.543

Ризики внутрішнього середовища

5. ЕПУР з урахуванням ризику втрат в залежності від виду платежу

0,035

0,100

рівень впливу ризику Р51

0.643

вірогідність виникнення ризику Р52

0.550

рівень впливу ризику R.5 = Ря • Р52

0.353

6. ЕПУР з урахуванням ризику втрат на транспортування

0,033

0,100

рівень впливу ризику Рбі

0.726

вірогідність виникнення ризику Рб2

0.450

рівень впливу ризику R6 = Рбі • Рб2

0.327

7. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від змінності валюти

0,044

0,100

рівень впливу ризику Р71

0,589

вірогідність виникнення ризику Р72

0,750

рівень впливу ризику R.7 = Р71 • Р72

0,442

8. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від змінності темпу інфляції в Україні

0,042

0,100

рівень впливу ризику Psi

0,645

вірогідність виникнення ризику Р82

0,650

рівень впливу ризику Re Psi ■ Ρδ2

0,419

9. ЕПУР з урахуванням ризику втрат від змінності темпу інфляції в країні-контрагеї 11 і

0,055

0,100

рівень впливу ризику Р91

0,846

вірогідність виникнення ризику Р92

0,650

рівень впливу ризику R.9 = Р91 • Р92

0,550

ЕПУР з урахуванням ключових ризиків, коеф.

0,466 1 1,000

Примітка: розраховано автором на основі фінансових звітів підприємства

Ефективність прийняття управлінських рішень з урахуванням ризиків в системі ангстремменеджменту авіапідприємства збільшилася до 46,6% з 25%, практично вдвічі.

Тобто, ризики зовнішньоекономічного втручання (у т.ч. рейдерства) в системі ангстремменеджменту авіапідприємства приведуть до реального (практично вдвічі) зменшення їх впливу.

Як було зазначено в параграфі 3.3 цієї монографії, для оцінювання ефективності прийняття управлінських рішень в області протидії негативному зовнішньоекономічному впливу в системі ангстремменеджменту авіапідприємства запропоновано блокувати внутрішню інформацію та розраховувати показник якості цього процесу як наведено у табл. 5.23.

Таблиця 5.23

Розрахунок ефективності прийняття управлінських рішень після впровадження рекомендацій щодо блокування інформації з метою запобігання рейдерства в системі ангстремменеджменту на ДІЇ "Антонов"

Показник

Розрахунок

Прогнозований чистий дохід від реалізації продукції, млн. грн.

0,500

Собівартість продукції, млн. грн.

0,400

Прогнозована сума прибутку без урахування ризиків, млн. грн.

0,100

ЕПУР без урахування ризиків, коеф.

 • 0.1
 • 0.4

0.250

ЕГТУР з урахуванням ризиків

Менеджмент

Ангстремменеджмент

 • 0.238;
 • 0.466

Прогнозована сума прибутку з урахуванням ризиків до впровадження заходів щодо їх мінімізації, млн. грн.

0,4-0,238

0.095

Прогнозована сума втрат до впровадження заходів щодо мінімізації ризиків, млн. грн.

0,1-0,095

0,005

Прогнозована сума прибутку після впровадження заходів щодо мінімізації ризиків, млн. грн.

0,4-0,466

0,186

Прогнозована сума витрат після впроваджених заходів щодо мінімізації ризиків, млн. грн.

0.1-0.186

-0.086 (=0)

Економічний ефект, млн. грн.

0,186 – 0,095

0,091

Якість блокування внутрішньої інформації, коеф.

 • 0,186
 • 0,095

1,958

Примітка: розраховано автором на основі фінансових звітів підприємства

Показник якості блокування внутрішньої інформації в системі ангстремменеджменту авіапідприємства виявився рівним 1,958, що практично вдвічі більше одиниці, й тому доведено доцільність його формування, оскільки це гарантовано призводить до забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень та захисту авіапідприємства від негативного впливу зовнішнього середовища.

Таким чином, проведене прогнозування впливу ризиків зовнішнього середовища за умови блокування внутрішньої інформації підприємства на ефективність прийняття управлінських рішень із залученням нейронної мережі NARX дозволило мінімізувати негативний їх вплив на ефективність

зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства. При цьому отримано значний економічний ефект від впровадженого ангстремменеджменту авіапідприємства.

Таким чином, вищенаведені розрахунки та виокремлена класифікація можливих видів ризику (загроз) нерозривно пов'язана не тільки зі збором та обробкою значного обсягу інформації як складової інформаційного забезпечення ангстремменеджменту авіапідприємства, а й з блокуванням інформації від зовнішніх втручань.

Для оцінювання інформаційного забезпечення ангстремменеджменту авіапідприємства автором запропоновано використовувати методичний підхід, що було представлено у розділі 2 цієї монографії.

Етап 1. Збирання інформаційних потоків, що поступають на підприємство.

На ефективність зовнішньоекономічної діяльності в системі ангстремменеджменту авіапідприємства впливає розвиток його інформаційної системи.

Розглядаючи основні елементи абстрактного моделювання, було виділено один з них – інформаційну модель.

Інформаційне дослідження, як правило, проводиться в ситуації, коли існують будь-які недоліки в процесі управління, і керівництво хоче визначити можливість усунення цих недоліків за рахунок використання засобів автоматизації управління. Вирішувати цю задачу необхідно шляхом аналізування процесу управління з метою виділення в ньому можливих об'єктів автоматизації, визначення інформаційних зв'язків між ними та встановлення необхідного рівня автоматизації інформаційної діяльності, який здатний забезпечувати вирішення тієї проблеми, що виникла.

Для цілей автоматизації в системі ангстремменеджменту авіапідприємств використано типи моделей, найповніша класифікація яких міститься в стандартах IDEF (Integrated Computer Automated Manufacturing DEFinition) та діаграми потоків даних (Data Flow Diagrams).

Етап 2. Ідентифікація за типом інформації ангстремменеджменту авіапідприємств.

Проведено ідентифікацію за типом інформації, оцінено можливості автоматизації її збирання та пересування між підрозділами підприємства. Основні елементи інформаційної моделі представлено у вигляді табл. 5.24.

Таблиця 5.24.

Основні елементи інформаційної моделі прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств

Тип

Назва

Об'єкти

1

Вхід

Відомості про зовнішнє оточення

Інформація про зовнішнє оточення

Споживач та обслуговування

Інформація про споживачів

Відомості про постачальників

Інформація про постачальників

Відомості про споживачів

Інформація про споживачів

2

Вихід

Відомості про готову продукцію

Продукція

Відомості про політику в сфері якості

Політика в сфері якості Цілі в області якості

Система менеджменту якості, відповідна до вимог ISO 9001:2000

Система менеджменту якості

3

Управління

Вимоги власників

ISO 9001:2000

Вимоги МС ISO 9001:2000

Примітка: розроблено автором

Етап 3. Оцінювання достатності первинної інформації в системі ангстремменеджменту авіапідприємства.

Ефективність управління підприємством в сучасних умовах господарювання значною мірою залежить від забезпеченості особи, що ухвалює управлінське рішення; своєчасної, повної та достовірної інформації як про діяльність самого підприємства, так і про стан зовнішнього середовища. У зв'язку з цим актуальними є проблеми формування адекватної системи підтримки ухвалення управлінських рішень, що повинна забезпечувати керівництво інформацією про поточний стан справ, прогнозувати ті або інші зміни внутрішньої та зовнішньої ситуації.

Оцінюється задоволення інформаційних потреб користувачів інформації: заповнюються необхідні форми, виключається неповнота, дублювання інформації, її невірогідність. Формується мінімально достатня сукупність первинної інформації.

Етап 4. Оцінювання впливу зовнішнього середовища на достовірність

даних.

Здійснюється оцінювання впливу зовнішніх показників на достовірність вихідних даних: темп інфляції, курс валют, індекс цін виробленої промислової продукції тощо.

Етап 5. Приведення до конкурентоспроможного вигляду ретроспективної інформації.

На основі аналізування динаміки економічних процесів в Україні розробляється механізм приведення даних до відповідного вигляду. Вихідна інформація наводиться в порівняльному вигляді.

Інтегральне оцінювання рівня інформаційного забезпечення фінансової незалежності підприємств здійснюється за чотирма критеріями з урахуванням їх вагомості.

Отже, оцінювання рівня інформаційного забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств вирішує такі основні завдання як забезпечення оперативного доступу до інформації всіх підрозділів; організація комунікаційного процесу та інформаційного обміну на підприємстві; підвищення рівня надання інформації; оцінювання впливу зовнішнього середовища на реалізацію стратегії фінансової незалежності; підвищення ефективності соціально- економічної діяльності та блокування інформації від вражого втручання.

Наприкінці дослідження автором визначено комплекс соціальних та економічних ефектів функціонування ангстремменеджменту авіапідприємства у зовнішньому конкурентному середовищі.

 
<<   ЗМІСТ   >>