Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Установлення комплексу соціальних та економічних ефектів функціонування ангстремменеджменту підприємства у їовнішньому середовищі

Необхідною умовою прибуткової діяльності будь-якого підприємства є ефективне прийняття управлінських рішень та раціональна організація його фінансів. Для того щоб успішно функціонувати на ринку, кожне підприємство зобов'язане формувати, розподіляти та використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування.

Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на виробничо-господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед суб'єктами господарювання, його фінансової залежності від негативного впливу зовнішнього середовища [89]. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого розвитку підприємств. За цих обставин важливого значення для здійснення успішної фінансово-господарської діяльності набуває формування в достатньому обсязі фінансових ресурсів підприємств.

Фінансові ресурси є основним джерелом реалізації усіх цілей управлінської діяльності. їх нестача унеможливлює ефективність ангстремменеджменту авіапідприємства, а отже, знижує надійність функціонування управління аж до відмови.

За необхідністю збільшення статутного капіталу перелік джерел власних коштів доповнюється величиною додаткової емісії акцій або приростом статутного (пайового) капіталу. Сума емісії, що отримується унаслідок приросту статутного капіталу може бути розрахована на основі даних про доходність акцій промислового підприємства.

На підприємстві, що досліджено, доходність акції встановлено у розмірі 30% від номінальної вартості однієї акції.

Розрахунок суми емісії наведено в таблиці 5.25.

Таблиця 5.25

Розрахунок величини покриття потреби підприємства у фінансових ресурсах за рахунок додаткової емісії акцій, млн. грн. в системі ангстремменеджменту авіапідприємства

Загальна потреба у фінансових ресурсах

Величина покриття потреби 3 виручки від реалізації

Величина

статутного

капіталу

Величина

приросту

статутного

капіталу

Кількість акцій, що складають об'єм

додаткової

емісії

Величина корпоратив ного зобов'язання

Величина

капіталізов

аного

чистого

прибутку

Частка в статутному капіталі,

%

10,216

10,106

1,400

0,110

0,440

0,453

0,000

7,3

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Розрахунок економічного ефекту – суми чистого прибутку на майбутній рік, що виступає джерелом покриття суми емісії та значення абсолютного показника прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємства виконано на основі методики корпоративного планування та представлено в таблицях нижче.

За умови постійного значення загальної потреби підприємства у фінансових ресурсах приріст значення абсолютного показника економічної стійкості ангстремменеджменту авіапідприємства складе 2 млн. 923 тис. грн. в рік (табл. 5.27).

Доходність за облігаціями прийнята на рівні 30% до їх номінальної вартості. Частина чистого прибутку підприємства виступає джерелом погашення суми емісії як по акціях, так і по облігаціях, що відображено в таблиці 5.28.

Зважаючи на незмінне значення показника загальної потреби підприємства у фінансових ресурсах, приріст значення абсолютного показника економічної стійкості в системі ангстремменеджменту авіапідприємства складатиме 2 млн. 829 тис. грн. в рік (табл. 5.29).

Таблиця 5.26

Прогної прибутку (емісія акцій) в системі ангстремменеджменту авіапідприємства на рік іа місяцями, млн. грн.

Код

Стаття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходи

1

Чистий дохід

25,798

26,302

26,817

27,345

27,885

28,437

29,003

29,582

30,174

30,781

31,402

32,037

Собівартість

2

прямі матеріальні витрати

16,371

16,698

17,032

17,373

17,721

18,075

18,436

18,805

19,181

19,565

19,956

20,355

3

прямі витрати на оплату праці

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

4

інші прямі витрати

5,805

5,979

6,159

6,343

6,534

6,730

6,931

7,139

7,354

7,574

7,801

8,035

5

накладні витрати

0,017

0,017

0,017

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,019

0,019

0,019

10

Всього

24,701

25,202

25,716

26,241

26,779

27,330

27,893

28,470

29,061

29,665

30,284

30,917

11

Валовий прибуток

1,098

1,100

1,102

1,104

1,106

1,108

1,110

1,112

1,114

1,116

1,118

1,120

Інші операційні витрати, фінансові та інвестиційні витрати

12

адміністративні

витрати

0,034

0,035

0,035

0,035

0,036

0,036

0,0366

0,037

0,037

0,0377

0,038

0,038

13

витрати на збут

0,024

0,024

0,025

0,025

0,026

0,026

0,027

0,027

0,028

0,029

0,029

0,030

14

інші операційні витрати

0,099

0,099

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

15

фінансові витрати

0,366

0,367

0,367

0,368

0,369

0,369

0,370

0,371

0,372

0,372

0,373

0,374

17

інші витрати

0,096

0,097

0,097

0,097

0,098

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,100

29

Всього

0,620

0,622

0,624

0,626

0,628

0,630

0,632

0,634

0,636

0,638

0,640

0,642

30

Фінансовий результат до оподаткування

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

0,478

32

Витрати (дохід) з податку на прибуток

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

33

Чистий прибуток

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

0,378

34

Дивідендний фонд (сума корпоративного зобов'язання)

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

Примітка: розраховано автором на основі спостереження за діяльністю підприємств та на основі Додатків А-Д

Таблиця 5.27

Прогноз руху фінансових потоків (емісія акцій) в системі ангстремменеджменту авіапідприємства на рік за місяцями, млн. грн.

Код

Стаття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

Кошти на початок (стартові)

10,216

10,405

10,594

10,783

10,971

11,160

11,349

11,537

11,730

11,915

12,104

12,292

Притік

1

Чистий дохід

25.798

26,302

26,817

27,345

27,885

28,437

29,003

29,582

30,174

30,781

31,402

32,037

2

Інші доходи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Інші

надходження

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Всього

25.798

26,302

26,817

27,345

27,885

28,437

29,003

29,582

30,174

30,781

31,402

32,037

Відтік

5

Собівартість

24.701

25,202

25,716

26,241

26,779

27,330

27,893

28,470

29,061

29,666

30,284

30,917

6

Інші витрати

0,620

0,622

0,624

0,626

0,628

0,630

0,632

0,634

0,636

0.638

0,640

0.642

23

Податки

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

26

Всього

25,421

25,924

26,440

26,967

27,507

28,060

28,626

29,204

29,797

30,403

31,024

31,660

27

Чистий фінансовий потік

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

0,189

28

Баланс потоку

10,405

10,594

10,783

10,971

11,160

11,349

11,537

11,726

11,915

12,104

12,292

12,481

29

Показник фінансової стійкості

0,189

0,378

0,566

0,755

0,944

1,133

1,321

1,510

1,699

1,888

2,076

2,831

29

Приріст фінансової стійкості

0,299

0,488

0,676

0,865

1,054

1,243

1,431

1,620

1,809

1,998

2,186

2,923

Примітка: розраховано автором на основі спостереження за діяльністю підприємств та на основі Додатків А-Д

Таблиця 5.28

Прогної прибутку (емісія облігацій) в системі ангстремменеджменту авіапідприємства на рік за місяцями, млн. грн.

Код

Стаття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходи

1

Чистий дохід

25,914

26,418

26,934

27,461

28,001

28,553

29,119

29,698

30,290

30,897

31,518

32,153

Собівартість

2

прямі матеріальні витрати

16,371

16,698

17,032

17,373

17,720

18,075

18,436

18,805

19,181

19,565

19,956

20,355

3

прямі витрати на оплату праці

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

4

інші прямі витрати

5,805

5,979

6,159

6,343

6,534

6,730

6,931

7,139

7,354

7,574

7,801

8,035

5

накладні витрати

0,017

0,017

0,017

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0,019

0,019

0,019

10

Всього

24,701

25,202

25,716

26,241

26,779

27,330

27,893

28,470

29,061

29,665

30,284

30,917

11

Валовий прибуток

1,214

1,216

1,218

1,220

1,222

1,224

1,226

1,228

1,230

1,232

1,234

1,236

Інші операційні витрати, фінансові та інвестиційні витрати

12

адміністративні

витрати

0,034

0,035

0,035

0,036

0,036

0,036

0,037

0,037

0,037

0,038

0,038

0,038

13

витрати на збут

0,024

0,024

0,025

0,025

0,026

0,026

0,027

0,027

0,028

0,029

0,029

0,030

14

інші операційні витрати

0,099

0,099

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

15

фінансові витрати

0,366

0,367

0,367

0,368

0,369

0,369

0,370

0,371

0,372

0,372

0,373

0,374

17

інші витрати

0,096

0,097

0,097

0,097

0,098

0,098

0,098

0,098

0,099

0,099

0.099

0,100

29

Всього

0,620

0,622

0,624

0,626

0,628

0,630

0,632

0,634

0,636

0,638

0,640

0,642

30

Фінансовий результат до оподаткування

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

32

Витрати (дохід) з податку на прибуток

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

33

Чистий прибуток

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

0,469

34

Дивідендний фонд (сума корпоративного зобов'язання)

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

Примітка: розраховано автором на основі спостереження за діяльністю підприємств та на основі Додатків А-Д

Таблиця 5.29

Прогноз руху фінансових потоків (емісія облігацій) в системі ангстремменеджменту авіапідприємства на рік за місяцями, млн. грн.

Код

Стаття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

Кошти на початок (стартові)

10,216

10,451

10,685

10,920

11,154

11,389

11,624

11,858

12,093

12,327

12,562

12,796

Притік

1

Чистий дохід

25,914

26,418

26,933

27,461

28,001

28,553

29,119

29,698

30,290

30.897

31.518

32,153

2

кредит

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

векселя

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Всього

25,914

26,418

26,933

27,461

28,001

28,553

29,119

29,698

30,290

30.897

31.518

32.153

Відтік

5

Собівартість

24,701

25,202

25,716

26,241

26,779

27,330

27,893

28.470

29,061

29.665

30.284

30.917

6

інші операційні і інші витрати

0,620

0,622

0,624

0,626

0,628

0,630

0,632

0,634

0,636

0,638

0,640

0,642

23

Податки

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0.125

0,125

0.125

0.125

0.125

26

Всього

25,445

25,949

26,464

26,992

27,532

28,084

28,650

29.229

29,821

30.428

31.049

31.684

27

Чистий

фінансовий потік

234583,3

234583,33

234583,3

234583,3

234583,3

234583,3

234583,3

234583,3

234583,3

234583,3

234583,3

234583,3

28

Баланс потоку

10,451

10,685

10,920

11,154

11,389

11,625

11,858

12.093

12,327

12.562

12.796

13.031

29

Показник фінансової стійкості

0,235

0,4692

0,704

0,938

1,173

1,408

1,642

1,877

2,111

2,346

2,580

2,719

29

Приріст фінансової стійкості

0,346

0,579

0,814

1,048

1,283

1,518

1,752

1,987

2,221

2,456

2,690

2,829

Примітка: розраховано автором на основі спостереження за діяльністю підприємств та на основі Додатків А-Д

У разі, коли джерелом оборотного капіталу підприємства виступає вексельний кредит, то проспект вексельної емісії формується на основі розрахунку, що наведено в табл. 5.30.

Таблиця 5.30

Розрахунок величини покриття потреби підприємства у фінансових ресурсах за рахунок прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємства, млн. грн.

Загальна потреба у фінансових ресурсах (ЗПФР)

Величина покриття потреби 3 виручки ВІД

реалізації

(ПП)

Величина

капіталізованого

чистого

прибутку

(КЧП)

Величина

статутного

капіталу

(СК)'

Величина

вексельного

кредиту

(ВК)

Кількість

випущених

векселів

Величина

корпоративного

зобов'язання

по акціях

по

векселях

10,216

10,106

0,000

1.400

0,110

0,440

0,420

0,143

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Доходність за операціями з фінансовими векселями підприємства складає 30% від їх номінальної вартості. На відміну від акцій та облігацій, сума емісії за фінансовими векселями погашається не за рахунок чистого прибутку, а з чистого доходу підприємства, тобто віднесено на його фінансові витрати (табл. 5.31).

Таким чином, частина чистого прибутку використовується для погашення суми емісії за акціями, а чистий дохід виступає джерелом відповідальності підприємства за його вексельними зобов'язаннями. З урахуванням того, що значення показника загальної потреби підприємства у фінансових ресурсах залишається незмінним, приріст абсолютного показника економічної стійкості дорівнює 2 млн. 347 тис. грн. на рік (табл. 5.32).

Таблиця 5.31

Прогноз прибутку (емісія векселів) в системі ангстремменеджменту авіапідприємства на рік за місяцями, млн, грн

Код

Стаття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходи

1

Чистий дохід

25,775

26,279

26,794

27,322

27,862

28.415

28,980

29,559

30.152

30,758

31.379

32.014

Собівартість

2

прямі матеріальні витрати

16,371

16,698

17,032

17,373

17,721

18,075

18,436

18,805

19,181

19,565

19,957

20,355

3

прямі витрати на оплату праці

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

2,508

4

інші прямі витрати

5,805

5,979

6,159

6,343

6,534

6.730

6,931

7,140

7.354

7.574

7.801

8,035

5

накладні витрати

0,017

0,017

0,017

0,018

0,018

0,018

0,018

0,018

0.018

0.019

0.019

0.020

10

Всього

24,701

25,202

25,7158

26,241

26,779

27,330

27,893

28,470

29.061

29,665

30.284

30.917

11

Валовий прибуток

1,075

1,077

1,079

1,081

1,083

1,085

1,087

1,089

1,091

1.093

1.095

1.097

Інші операційні витрати, фінансові і інвестиційні витрати

12

адміністративні

витрати

0,034

0,035

0,035

0,036

0,036

0,036

0,037

0,037

0,037

0,038

0,038

0,038

13

витрати на збут

0,024

0,024

0,025

0,025

0,026

0,026

0,027

0,027

0,028

0,029

0,029

0,030

14

інші операційні витрати

0,099

0,099

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,101

15

фінансові витрати

0,366

0,367

0,367

0,368

0,369

0,369

0,370

0,371

0,372

0,372

0,373

0,374

15а

фінансові витрати по вексельних зобов'язаннях

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

17

інші витрати

0,096

0,097

0,097

0,097

0,0976

0,098

0,098

0,098

0,099

0,099

0,099

0,0100

29

Всього

0,632

0,634

0,636

0,638

0,640

0,642

0,644

0,646

0,648

0,650

0,652

0,654

30

Фінансовий результат до оподаткування

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

0,443

32

Витрати (дохід) з податку на прибуток

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

33

Чистий прибуток

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

34

Дивідендний фонд (сума корпор. зобов.)

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

Примітка: розраховано автором на основі спостереження за діяльністю підприємств та на основі Додатків А-Д

Таблиця 5.32

Прогноз руху фінансових потоків (емісія векселів) в системі ангстремменеджменту авіапідприємства на рік за місяцями, млн. грн.

Код

Стаття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

Кошти на початок (стартові)

10,216

10,391

10,566

10,741

10,916

11,091

11,266

11,441

11,616

11,791

11,966

12,141

Притік

1

Чистий дохід

25,775

26,279

26,794

27,322

27,862

28,415

28,980

29,559

30,152

30.758

31,379

32.014

2

інші доходи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

інші

надходження

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Всього

25,775

26,279

26,794

27,322

27,862

28,415

28,980

29,559

30,152

30,758

31,379

32,014

Відтік

5

Собівартість

24,701

25,202

25,716

26,241

26,779

27,330

27,893

28,470

29,061

29,665

30,284

30.917

6

інші операційні і інші витрати

0,632

0,634

0,636

0,638

0,640

0,642

0,644

0,646

0,648

0,650

0,652

0,654

23

Податки

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0.093

0,093

0,093

0,093

0,093

0,093

0.093

26

Всього

25,425

25,929

26,444

26,972

27,512

28,065

28,630

29,209

29,802

30,408

31,029

31,664

27

Чистий фінансовий потік

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

0,175

28

Баланс потоку

10,391

10,566

10,741

10,916

11.091

11.266

11,441

11,616

11.791

11,966

12,141

12.316

29

Показник фінансової стійкості

0,175

0,350

0,525

0,700

0,875

1,050

1,225

1,400

1,575

1,750

1,925

2,237

29

Приріст фінансової стійкості

0,285

0,460

0,635

0,810

0,985

1,160

1,335

1,510

1,685

1,860

2,035

2,347

Примітка: розраховано автором на основі спостереження за діяльністю підприємств та на основі Додатків А-Д

Таким чином, впровадження до практики рекомендацій ангстремменеджменту авіапідприємства стосовно прийняття рішень в управлінні структурою капіталу забезпечує отримання абсолютного економічного ефекту у вигляді річного приросту величини оборотного капіталу близько 3 млн. грн. Це відображає позитивна тенденція значення абсолютного показника інтелектуальної фінансової складової ангстремменеджменту авіапідприємства й виступає гарантом успішності та ефективності діяльності підприємства.

Приріст власного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій передбачає подальше їх розміщення, для чого доцільно використовувати коефіцієнти пайової участі.

Даний підхід сприяє утворенню соціального ефекту, оскільки забезпечує активізацію систем економічного стимулювання як працівників, так і власників у досягненні фінансового успіху підприємства [113, 114].

На розвиток господарської діяльності машинобудівних авіапідприємств значною мірою впливає недостатність обігових коштів та нераціональне їх використання, що призводить до втрати ринків збуту, виникнення кризи неплатежів, збиткової діяльності, що в кінцевому підсумку впливає на конкурентоспроможність підприємства та може спричинити його банкрутство. Одним з головних шляхів вирішення окреслених проблем є прийняття управлінських рішень по створенню ефективної системи управління фінансовими потоками, що дозволить максимізувати результативність обігу фінансових ресурсів та забезпечити їх достатній рівень у необхідний момент часу. Від розробки та впровадження ефективних методів управління фінансовими потоками залежить не тільки ритмічність забезпечення фінансовими ресурсами виробничого процесу, але й підвищення інвестиційно-інноваційної активності промислових підприємств, що дозволить підприємству досягати своїх стратегічних цілей.

Автором проведено оцінювання ефективності ангстремменеджменту авіапідприємства ПАТ "Мотор Січ" за допомогою методичного підходу, запропонованого у параграфі 3.3 даної монографії, а саме, за допомогою коефіцієнту достатності ресурсів, розрахованого за формулою (4.3) та 3D- моделювання [82, 85] (табл. 5.33).

Таблиця 5.33

Фінансові показники ангстремменеджменту авіапідприємства ПАТ "Мотор Січ"

Показник

Позначення

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Чистий фінансовий потік за результатами операційної діяльності, млн. грн.

ЧФПо

81,298

88,831

102,469

60.895

Позитивний фінансовий потік за результатами фінансової діяльності, млн. грн.

ФПф+

0,000

0,000

0,000

0.193

Негативний фінансовий потік за результатами фінансової діяльності, млн. грн.

ФПф–

0,255

0,000

0.000

0,00

Чистий фінансовий потік за результатами фінансової діяльності, млн. грн.

ЧФПф

-0,255

0,000

0.000

0,193

Позитивний фінансовий потік за результатами інвестиційної діяльності, млн. грн.

ФПІ+

0,000

0,151

0.000

1,914

Негативний фінансовий потік за результатами інвестиційної діяльності, млн. грн.

ФПІ–

7.907

5.097

12,721

2,583

Чистий фінансовий потік за результатами інвестиційної діяльності, млн. грн.

ЧФПІ

-7.907

-4.946

-12,721

-0.669

Коефіцієнт достатності ресурсів, коеф.

Кд

9.9615

17,4588

8,0551

24.3910

Примітка: розраховано автором на основі фінансових звітів підприємства

У 2015 р. на ПАТ "Мотор Січ" спостерігався стан позитивного чистого фінансового потоку (в системі ангстремменеджменту авіапідприємства) та фінансової діяльності й негативного (за результатами інвестиційної діяльності). Виявлено незначне зменшення чистого прибутку, збільшення довгострокових фінансових вкладень, дебіторської заборгованості, зниження кредиторської заборгованості, відновлення основних фондів та нематеріальних активів.

Завдяки впровадженню системи ангстремменеджменту на авіапідприємстві значення коефіцієнту достатності виявилося більшим одиниці, тобто чистих фінансових потоків та фінансової діяльності стало достатньо для покриття видатків за інвестиційною діяльністю. Підприємство й надалі може активізувати інвестиційну діяльність за рахунок власних коштів та додатково залучати позикові кошти. Підприємство стало незалежним від негативного впливу зовнішнього середовища та має достатньо високий потенціал свого утримання у конкурентному середовищі.

На першому етапі проведено прогнозування достатності власних обігових коштів для забезпечення ангстремменеджменту авіапідприємства від негативного впливу зовнішнього середовища без урахування статті "Витрати зовнішнього середовища".

Основою для формування прогнозу взято дані про портфель заказу підприємства, що розроблено на два, три роки вперед в залежності від потужності устаткування та укладених контрактів в системі ангстремменеджменту авіапідприємства. Обґрунтовано прийняття управлінських рішень про визначення прогнозної виручки від реалізації, собівартості реалізованої продукції та її елементів (табл. 5.34).

Таблиця 5.34

Собівартість реалізованої продукції ПАТ "Мотор Січ" в системі ангстремменеджменту авіапідприємства, млн. грн.

Статті

Базова

величина

Прогнозна

величина

Відхилення

Темп росту, %

прямі матеріальні витрати

60,250

76.518

16.267

127,00

прямі витрати на оплату праці

27,252

34.338

7.086

126,00

інші прямі витрати

1,250

1.563

0,313

125,00

змінні Загальновиробничі та постійні розподілені Загальновиробничі витрати.

39,055

47,257

8,202

121,00

Собівартість реалізованої продукції

127,807

159,674

31,867

124,93

Примітка: розраховано автором на основі фінансових звітів підприємства

Прогнозування інших витрат (табл. 5.35) та доходів (табл. 5.36) здійснено на основі базових величини цих показників з урахуванням розробленої стратегії ангстремменеджмешу авіапідприємства в рамках операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Базовими величинами цих показників взято фактичні їх значення звітного періоду або очікувані значення поточного року.

Таблиця 5.35

Інші витрати операційної діяльності та інші витрати ПАТ "Мотор Січ" в системі ангстремменеджменту авіапідприємства, млн. грн.

Статті

Базова величина

Прогнозна

величина

Відхилення

Темп

росту,

%'

Адміністративні витрати

14,815

17.481

2.667

118.00

Витрати на збут

13,167

15.800

2.633

120.00

Інші операційні витрати

69.114

7.9481

1.0367

115.00

Інші витрати операційної діяльності, всього

97.095

112.767

1.5671

116.14

Фінансові витрати

0.022

0.025

0.0329

115.00

Втрати від участі в капіталі

0.000

0.000

0.000

0,00

Інші витрати

0.610

0.702

0.092

115,00

Інші витрати, всього

0.632

0.727

0,095

115,00

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Таблиця 5.36

Інші доходи ПАТ "Мотор Січ" в системі ангстремменеджменту авіапідприємства, млн. грн

Статті

Базова величина

Прогнозна

величина

Відхилення

Темп

росту,

%

Інші операційні доходи

53.730

5.6417

2.687

105,00

Інші доходи

7,932

8.329

0.397

105,00

Інші фінансові доходи

0,000

0.000

0,000

0

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Створення ефективної системи ангстремменеджменту авіапідприємства щодо прийняття рішень при управлінні фінансовими потоками дозволить й надалі максимізувати результативність обігу фінансових ресурсів і забезпечити їх достатній рівень у необхідний момент часу. Від формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств залежить не тільки подальше розроблення та впровадження ефективних методів управління фінансовими потоками, а й ритмічність забезпечення фінансовими ресурсами виробничого процесу, а звідси й досягнення фінансового успіху авіапідприємств в умовах негативного впливу зовнішнього середовища, що є їх стратегічними цілями.

Соціальними ефектами від впровадження системи ангстремменеджменту як інструмента ефективного прийняття управлінських рішень виокремилися [113, 114]:

підвищення надійності авіапідприємства в частині своєчасного виконання ним зобов'язань перед працівниками та власниками (достатність коштів в системі ангстремменеджменту авіапідприємства виключає затримки або зниження розмірів виплат заробітної платні та виплат зі споживчої частини прибутку);

здатність машинобудівного авіапідприємства фінансувати соціальні заходи, а саме, утримувати об'єкти соціальної сфери, здійснювати соціальні заходи на користь працівників та власників, реалізовувати соціальні програми;

можливість машинобудівного авіапідприємства активізовувати діяльність поєднання економічних та соціально корисних напрямів діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>