Повна версія

Головна arrow Агропромисловість arrow Інтенсивні технології в аквакультурі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Еколого-фізіологічні проблеми тепловодного рибництва

Розвиток енергетики пов'язаний з використанням значних водних ресурсів. Використання теплих вод в рибогосподарських цілях підвищує коефіцієнт їх корисної дії, що особливо важливе в місцях, позбавлених значних природних водоймищ, і сприяє зменшенню непродуктивних втрат теплової енергії. У нашій країні і за кордоном на базі підігрітих скидних вод вже створені рибні господарства принципово нового, індустріального типу. Особливо великі перспективи в садкових господарств для розведення високопродуктивних видів риб таких, як тиляпія, індійські коропи, гурамі - особливістю таких риб є всеїдність і можливість використовувати для них як корм різні харчові відходи. Окрім вирощування в тепловодних господарствах коропа добре себе зарекомендувало розведення в садках і басейнах вугра, бестера, осетрових. Накопичений значиний позитивний досвід вирощування на водах ТЕС рослиноїдних риб, наприклад, білого товстолобика.

Створення комплексів рибогосподарств на базі підігрітих скидних вод теплоелектростанцій дозволяє різко збільшити отримання рибопосадкового матеріалу у тому числі і рослиноїдних риб для інтенсивного вирощування коропа, форелі, бестера та інших видів.

Басейновий спосіб вирощування господарсько-цінних видів риб дозволяє створити поблизу промислових міст високопродуктивні рибні цехи. Для порівняння відзначимо, що якщо у форелевих господарствах, розташованих в природних водоймах, рибопродуктивність складає близько 5 кг з 1 м2, то на такій же площі садків, встановлених у водоймі-охолоджувачі Київської ТЕЦ-5, було вирощено по 46 кг форелі і по 36 кг бестера.

Більше 115 кг коропа з 1 м2 садків в широких промислових масштабах з року в рік отримують рибоводи Лиманського тепловодного господарства Харківської області.

Можливість комплексного використання водних ресурсів енергетиками і рибоводами, близькість джерел вирощування риби від споживача, можливість цілорічного отримання живої риби і виключення великих витрат на її транспортування - далеко не повний перелік переваг індустріального тепловодного рибництва.

Як показують економічні розрахунки, експлуатація тепловодних рибних господарств на основі науково обгрунтованих рекомендацій, виключення наднормативних втрат риби на всіх стадіях технологічного циклу, зниження витрат корму на приріст рибної продукції за рахунок поліпшення їх якості і фізико-хімічних властивостей, механізація і автоматизація виробничих процесів дозволять довести рентабельність тепловодних рибних господарств до рівня, що забезпечує окупність капіталовкладень протягом семи-восьми років. У той же час поява нової спеціалізованої галузі рибництва на теплих водах вимагає перегляду окремих положень біотехніки промислового рибництва про врахування еколого-фізіологічних особливостей розвитку організму риб при їх вирощуванні в садках і басейнах.

Як показують фізіолого-біохімічні дослідження, під впливом підвищених температур води, що тривало діють на організм риби, в крові знижується вміст буферних розчинів, а відповідно зменшується і показник її активної реакції, значно посилюється ліпідний синтез, що в числі інших причин може бути обумовлено швидшим розпадом таких ліпотропних вітамінів, як холін та ін. У риб, що вирощуються в садках на підігрітих скидних водах ТЕС, значно активуються реакції карбоксилювання, що характеризують загальне підвищення біосинтетичних процесів в залозистих органах. Проте при цьому більшою мірою зростає включення радіовуглецю в жирні кислоти і ліпідні комплексні сполуки - жовч і білки, що підтверджує метаболічний характер теплової активації жирового обміну у водних тварин.

Обмеження рухливості риб на тлі їх годівлі гранульованими комбікормами, незбалансованими за основними органічними і мінеральними компонентами, може стати причиною уповільненого росту скелету і процесів його осифікації. Особливо глибокі порушення в морфологічній структурі кісток спостерігаються в молоді риб, що вирощується на підігрітих водах ТЕС. При лотковому підрощуванні личинок необхідно враховувати, що значну частину кальцію, фосфору, натрію та інших макро- і мікроелементів для формування кісткового скелета риба отримують за рахунок їх безпосередньої абсорбції з води. По іонному ж складу вода, що пройшла через пристрої електростанції, які обігрівалися, може істотно відрізнятися від природних водойм, з яких походить її забір.

Істотно впливають на ріст і розвиток риб метаболіти, що виділяються ними у великій кількості. Із збільшенням щільності посадки (особливо при уповільненні проточності води в садках в результаті їх обростання) негативна дія метаболітів на ріст і розвиток риб різко зростає. Як показують експериментальні дослідження, при збільшенні щільності посадки у коропа разом з уповільненням швидкості росту знижується інтенсивність поглинання кисню, падає активність ферментів, відповідальних за біоенергетичні і біосинтетичні процеси.

Приведені вище особливості обміну речовини у риб при їх вирощуванні на підігрітих скидних водах теплових електростанцій повинні враховуватися при розробці раціональних методів їх годівлі і утримання. Особлива увага має бути приділена на ранніх стадії розвитку риб. З метою ефективного використання теплового чинника води для отримання життєстійкої молоді, необхідно науково обгрунтувати шляхи і методи інтенсифікації росту і підвищення виживаності рибопосадкового матеріалу, що вирощується на теплих водах. У теоретичному плані має бути встановлений вплив температурного режиму і сольового складу води водойм-охолоджувачів на особливості гематогенезу об'єктів рибництва.

Проблема рибопосадкового матеріалу є сьогодні однією з головних в інтенсифікації рибного господарства країни.

Дослідженнями учених і спостереженнями практиків встановлено, що для зариблення садків і басейнів середня маса однієї риби (коропа) має бути не нижче за 35-50 г. Фактично ж в багатьох господарствах для зариблення використовують рибопосадковий матеріал, що не перевищує 15-20 г. В результаті цього риба тривалий період не може споживати гранульований комбікорм без його попереднього подрібнення, проявляють підвищену чутливість до зміни екологічних умов середовища, піддаються різним захворюванням. Створення на базі підігрітих скидних вод енергетичних об'єктів риборозплідних комплексів дозволить отримати рибопосадковий матеріал в коротші терміни. Це особливо важливо для відтворення рослиноїдних риб, які

займають в загальному балансі рибопродукції внутрішніх водоймищ менше 10 %.

 
<<   ЗМІСТ   >>