Повна версія

Головна arrow Агропромисловість arrow Інтенсивні технології в аквакультурі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вирощування осетрових риб в установках замкнутого водопостачання.

Основними об'єктами із осетрових в УЗВ є бестер, стербел, білуга, сибірський осетер, стерлядь та інші види і форми.

Головною умовою інтенсивного вирощування рибної продукції в установках замкнутого забезпечення є оптимізація температурного режиму. Оптимальний термічний режим для росту осетрових риб, який знаходиться в межах від 200С до 220С. При виборі оптимальної температури для вирощування осетрових риб в системах із замкнутим водопостачанням враховують забруднення води метаболітами риб, витрата кисню на насичення води, швидкість розпаду зважених речовин і умови існування мікроорганізмів у системі біологічного очищення води.

Насичення води киснем в рибоводних місткостях знаходиться в межах 78-98 %. Такий кисневий режим є сприятливим не тільки для роботи біологічного фільтра, але і оптимальним для вирощуваних об'єктів. Рівень pH коливається в межах 7,2-7,8, що є оптимальним як для вирощуваних риб, так і для розвитку нітрифікуючих бактерій.

У таблиці 3.3.3.1. подані гідрохімічні показники, що характеризують роботу нітрифікуючих бактерій і біологічного фільтра при підміні води в кількості 3-5 %.

Таблиця 3.3.3.1. Гідрохімічні показники в басейнах установки замкнутого водопостачання при вирощуваннні товарного бестера

Показники

Технологічна норма

Концентрація розчиненого у воді О2, %

pH

7,2-8,0

Завислі речовини, мг/дм3

до 30

Мутність, мг/дм3

-

Нітрати, мг/дм3

до 60

Нітрити, мг/дм3

до 0,1-0,2

Окислюваність перманганатна, мг/дм3

10-15

Амонійний азот, мг/дм3

2-4

Фосфати, мг/дм3

0,2-0,5

ХПК (окисленість біхроматна), мг/Ог/дм3

20-60

При вирощуванні гібрида стерлядь*білуга при різних щільностях посадки з регулярним сортуванням в першому варіанті щільність посадки осетрових становила 40 кг/м3, у другому 50 кг/м3 (табл. 3.3.3.2.). Загальний приріст маси за 12 місяців склав у першому варіанті в середньому 961 г., за 24 місяці - 2121 г. За 24 місяці риба досягла маси 2507 г. У другому варіанті приріст за 12 місяців склав у середньому 723 г, що на 238 г менше, ніж у першому варіанті. За 24 місяці приріст збільшився до 2 312 г, що на 191 г. більше, ніж у першому.

Для промисловості слід рекомендувати оптимальні щільності посадки при вирощуванні гібридних форм осетрових риб в басейнах УЗВ до товарної маси. Для вирощування від 500 г. до 1500 г рекомендується щільність посадки 40 кг/м3, при вирощуванні від 1500 г. - 50 кг/м3.

Таблиця 3.3.3.2. Результати вирощування гібрида стерлядь х білуга при різних щільностях посадки за 24 місяці

Показники

Щільність посадки, кг/м3

40

50

Маса початкова, г

386,0

386,0

Маса кінцева, г

2507,0

2698,0

Загальний приріст, г

2121,0

2312,0

Середньодобовий приріст, г

5,8

6,3

Середньодобова швидкість росту, %

0,506

0,526

Коефіцієнт накопичення маси, од.

0,051

0,053

За весь період вирощування (16 міс.) проводиться два сортування, на початку риби сповільнюють ріст після сортування, проте вже через 15-20 діб починають харчуватися більш інтенсивно і швидше рости.

Для вирощування осетрових в умовах індустріальних господарств із замкнутим циклом водозабезпечення необхідно підбирати види, що відповідають конкретним цілям експлуатації рибоводного підприємства - орієнтоване воно на випуск товарної риби, посадкового матеріалу або харчової чорної ікри.

В системі УЗВ показана перспектива використання шипа для вирощування в замкнутих рибоводних системах.

Шип швидко адаптується до індустріальних умов вирощування, добре переходить на харчування сухими гранульованими кормами. Після транспортування та первинної адаптації протягом 2-х тижнів в УЗВ молодь демонструє швидкий ріст. За 18 місяців вирощування риба досягає середньої маси 622 г, максимально - 1110 г. Загальний середній приріст маси за час вирощування становить 619 г.

Найбільш інтенсивним ростом в умовах УЗВ володіє білуга, яка швидко адаптується до індустріальних умов вирощування, охоче споживає сухі гранульовані корми.

Білуга за 2 роки і 7 місяців в УЗВ досягає середньої маси +4700 г, максимальної - 7170 г.

Задовільні результати отримують при вирощуванні російського осетра. За 2,5 року його середня маса становить 1510 г., максимальна - 3050 г. Загальний середній приріст маси становить 649 г, а максимальний приріст 1700 г.

Порівняльний аналіз росту гібрида і батьківських видів (білуги і стерляді) дозволив виявити деякі особливості росту риб. Відзначено, що білуга володіє найінтенсивнішим темпом росту в порівнянні з гібридом і стерляддю. Однак у деякі періоди гібридні форми випереджають білугу в рості. У перший рік життя білуга уповільнює ріст в серпні-вересні, потім помітний більш інтенсивний ріст цього виду і він випереджає в рості гібрида стерлядь х білуга. На другому році життя білуга теж уповільнює ріст восени, а гібрид в цей час, навпаки, інтенсивно набирає масу.

Порівняння коефіцієнта накопичення маси у різних видів осетрових риб показує, що у білуги і гібрида середні показники коефіцієнта накопичення маси схожі, у російського осетра дещо менше. Проте максимальні показники були у білуги, а у гібрида і російського осетра майже не розрізнялися.

Зміна швидкості росту осетрових риб в УЗВ пов'язана з їх біологічними ритмами, які простежуються в природі. На ріст риб у регульованих умовах впливають такі фактори, як пересадка, зміна кормів, погіршення гідрохімічного режиму та робота біологічного фільтра.

Відомо, що інтенсивність живлення змінюється не тільки протягом доби, а й у зв'язку з сезоном. При зміні температури істотно змінюється активність харчування риб.

За спостереженнями фахівців, найкраще бестер споживає корм в ранкові та вечірні години (7:00 ранку і 19 годин вечора).

Уповільнення темпу росту відзначаються з середини вересня до листопада і з кінця травня по кінець червня. Перший період був пов'язаний із зимовим похолоданням води. У природі у осетрових знижується інтенсивність живлення саме в цю пору року. У весняно- літній період уповільнення росту пов'язане з виходом із зимівлі і слабкою забезпеченістю кормами. Знання біологічних ритмів дозволило правильно нормувати годівлю риб в цей час і отримати хороші результати при вирощуванні в регульованих умовах водного середовища.

Гібридні форми осетрових риб мають високий темп росту і швидко набирають масу при оптимальному температурному режимі.

Вони добре ростуть навіть в зимовий період при температурі води 21-220С. Розподіл добової норми годівлі, залежно від ритму харчування, забезпечує високий приріст. За 9-12 місяців риби досягають маси 1,2-1,5 кг. Білуга і стерлядь мають відмінності від гібрида в динаміці росту маси в різні пори року.

У результаті біопсійних досліджень самок гібрида стерлядь* білуга було виявлено, що у них у віці 26 місяців ооцити знаходяться на початковій другій стадії розвитку (рис. 3.3.3.I.), у віці 30 місяців вони мають ооцити на другій стадії зрілості, в 33 місяці - на третій , в 38 місяців - на четвертій завершеній стадії розвитку.

Ооцити гібрида на різних стадіях розвитку

Рис. 3.3.3.1. Ооцити гібрида на різних стадіях розвитку

1 - початкова друга стадія, вік 26 місяців; 2 - друга стадія, вік 30 місяців; 3 - третя стадія, вік 33 місяці; 4 - четверта стадія, вік 38 місяців

За весь період утримання риб в системі замкнутого водозабезпечення температурний режим підтримують в оптимальних межах (показники температури водного середовища в середньому становлять 210С з коливаннями від 19 до 220С). Це дозволяє провести розрахунки кількості градусоднів, необхідного самкам для досягнення четвертої завершеної стадії зрілості гонад.

Встановлено, що самкам стербела для повного завершення процесів гаметогенезу необхідно набрати 24000 градусоднів, що досягається за 38-39 місяців вирощування в УЗВ. При вирощуванні риб у природному термічному режимі дана кількість градусоднів можна набрати за значно більший проміжок часу - за 5,5-6,5 років.

Для створення періоду штучної "зими" в УЗВ рибу вводять в преднерестовий стан згідно спеціального графіку зміни температури води (рис. 3.3.3.2.).

Графік вводу плідників стерляді в нерестовий стан

Рис. 3.3.3.2. Графік вводу плідників стерляді в нерестовий стан

Ін'єкції проводять гіпофізарним препаратом коропа і синтетичним аналогом люліберіна сурфагона. Попередньо здійснюється УЗД- діагностика для оцінки стану статевих залоз (рис. 3.3.3.3.).

Апарат УЗД для діагностики статі осетрових риб

Рис. 3.3.3.3. Апарат УЗД для діагностики статі осетрових риб

При дослідженні гонад осетрових риб за допомогою УЗД-сканера значно скорочується час діагностики статі риб, досліджувані особини практично не травмуються.

Використання такого методу дозволяє протестувати все стадо риб і визначити кількість самок і самців.

Слід зазначити, що тривалість вирощування осетрових риб до повного завершення гаметогенезу в природних умовах вимагає в 2-2,5 рази більше часу, ніж при вирощуванні в зарегульованих умовах водного середовища зі стабільними показниками температури води, що економічно буває не завжди виправдано.

Розвиток репродуктивної системи осетрових риб (на прикладі стерляді і гібриду стерлядь "білуга) в цілому проходить нормально, при цьому тривалість вирощування до повного завершення гаметогенеза становить 2,5-3 роки для стерляді і 3 роки для гібрида.

Виробництво осетрової продукції в УЗВ активно розвивається в останні роки не тільки в країнах, де осетри мешкають (або мешкали) у природних умовах (США, Канада, Росія, країни Європи). Через стрімке падіння запасів осетрових риб ціни на продукцію щороку зростають. У країнах СНД ринкова ціна на ікру осетрових коливається від 0,5 до 2,0 тис. доларів за 1 кг, а в США і країнах ЄС роздрібні ціни варіюють від 4 до 9 тис. доларів. Ціни на м'ясо осетрових риб в Європі та Америці становлять від 18,0 до 50,0 доларів США за 1 кг. У перспективі світовий ринок продукції з осетрових риб може бути оцінений величиною порядку 25-30 тис. т. риби та близько 150-200 т. ікри на рік. Сучасне виробництво і вилов задовольняють ці потреби не більше ніж на 25-30 %. Тобто продукція з осетрових риб користується широким попитом.

Принципова схема промислової УЗВ представлена на рисунку 3.3.3.4.

Необхідний набір обладнання для промислових установок із замкнутим циклом водозабезпечення повинен включати:

  • - Рибоводні басейни;
  • - Блок механічного очищення води;
  • - Біологічний фільтр;
  • - Блок водопідготовки (знезараження, регуляція температури, насичення води киснем).

Загальна схема установки без блоку денітрифікації

Рис. 3.3.2.8.7. Загальна схема установки без блоку денітрифікації:

1 - рибоводні місткості; 2 - фільтр грубого очищення; 3 - блок біологічного очищення; 4 - блок регулювання pH; 5 - фільтр тонкого механічного очищення; 6 - блок терморегуляції; 7 - бактерицидна установка; 8 - аератор; 9 - озонатор.

Установка напівзамкнутого типу, складається з басейнів для вирощування риби, механічного фільтра, біофільтра, басейну-відстійника із запасом води 3 м , резервного водяного насосу, скидного каналу. Після використання вода з басейнів через переливні труби потрапляє в скидний канал, звідки насосом подається в біофільтр. Біофільтр являє собою пластиковий лоток розміром 3x0,75x0,5 м, в якому є поперечні перегородки з отворами, що забезпечують рециркуляцію. При проходженні води через біофільтр відбувається не тільки осадження завислих часток, а й біологічна очистка води. В якості робочого компонента біофільтра використовується керамзит. Для зручності очищення при забрудненні керамзит поміщений в сітчасті мішки, які можна виймати з відсіків фільтра і промивати в проточній воді. Останній відсік біофільтра служить для відстоювання. Очищена вода самопливом надходить в басейни. У системі передбачена заміна до 5 % води на добу з басейну-відстійника об'ємом 3 м3. Це необхідно для збільшення ефективності роботи установки і зменшення навантаження на біологічний фільтр. Механічний фільтр володіє власною системою очищення і являє собою власне фільтр із завантаженням із кварцового піску, розподільний клапан і водяний насос. Фільтри укомплектовані манометрами, що показують ступінь їхньої засміченості. Промивання фільтра здійснюється автоматично. Процедура промивання займає кілька хвилин і проводиться один або кілька разів на добу залежно від швидкості забруднення.

Чищення басейнів від залишків корму і фекалій необхідне для ефективної роботи системи очищення води. Тому три рази на добу проводиться прибирання дна за допомогою мулозбирача.

Басейни являють собою ємності з армованого скловолокном поліестеру з круговим струмом води, який створюється за рахунок центрального водозливу. Для вирощування риби використовують різні ємності: для великої товарної риби - басейни розміром 2x2x0,7 м, під'єднані до головного біофільтра; для молоді - басейни розміром 1x1x0,5 м з автономними біофільтрами. Водообмін у них проходить протягом 30 хвилин. Глибина у великих басейнах становить 30-35 см., у малих - 20 см. Насичення киснем забезпечується за рахунок подачі води через спеціальні насадки ("флейти"). Для підтримки оптимального гідрохімічного режиму можна використовувати фільтри аналогічні фільтрам Hydor Prime 30 і EHEIM 2217. З метою оптимізації роботи фільтра встановлюють додаткову пластикову ємність із завантаженням з керамзиту і дрібнопористого фільтруючого матеріалу об'ємом 50 л. За допомогою цього пристрою вдається продовжити термін служби фільтрів більш ніж в 10 разів. Вартість фірмових фільтрів, що володіють такими ж характеристиками, перевищує вартість виготовленої установки в десятки разів.

Для запобігання аварійних ситуацій при виході з ладу насосів, що здійснюють циркуляцію води, передбачено резервний пристрій.

З метою підтримки оптимальних умов проводиться постійний контроль за наступними параметрами: температурою, активною реакцією середовища і насиченням киснем, а також вмістом нітратів, нітритів і амонійного азоту. Гідрохімічний аналіз води в басейнах і в біофільтрі проводиться щотижня. Температуру, вміст кисню і pH вимірюють три рази на добу. Систему вимірювання та контролю температури води можна автоматизувати: у кожен рибоводний басейн поміщають спеціальний термодатчик, який передає сигнал на блок перетворення даних. Від останнього сигнал надходить по RS-432 інтерфейсу на персональний комп'ютер, а температура води в басейнах і температура повітря відбивається на дисплеї у вигляді графіка. Дані записуються і зберігаються.

 
<<   ЗМІСТ   >>