Повна версія

Головна arrow Агропромисловість arrow Інтенсивні технології в аквакультурі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Характеристика форелевих господарств.

Форелеві господарства, як правило, невеликі за площею. По мірі завершеності виробництва форелеві господарства ділять на повносистемні і неповносистемні. Повносистемні господарства працюють з дворічним циклом, але для того, щоб форель досягала маси 800-1000 г, необхідний більший період вирощування.

Основною умовою для створення холодноводного господарства є наявність джерела водопостачання, здатного задовольняти біологічні потреби об'єкту розведення. Для живлення форелевих господарств рибоводи використовують джерела, струмки, річки, озера, водосховища і грунтові води. Грунтові води мають постійну температуру, вільні від забруднень і паразитів і є хорошим джерелом для циркуляційних установок. Осовні вимоги до джерела водопостачання наведені в таблиці 3.4.1.

Потужність джерела водопостачання визначає можливий вихід продукції. Витрати води розраховують за площею виробничого підприємства або за продукції, яку отримують в результаті. Для традиційних ставів необхідна 2-5-кратна заміна води в добу. У басейнах при щільності посадки від 50 до 100 кг/м3 потрібна 5—10- кратна зміна води в годину.

До складу повносистемного господарства входять риборозплідник і стави для товарного вирощування риби. Риборозплідник включає садки або басейни для тимчасового витримування плідників в переднерестовий період, інкубаційний цех і басейни, лотки і вирощувальні ставки для вирощування молоді, а також ставки для витримування маточного і ремонтного стада.

Таблиця 3.4.1 Вимоги до води холодноводних ставових господарств

Найменування показника для теплолюбних риб

Нормативні значення

Температура, °С

Температура води, що надходить, не повинна мати перепад більше, ніж 5 °С. Максимальні значення не повинні перевищувати 26°С.

Запах, смак

Вода не повинна мати сторонніх запахів, смаку і придавати їх м'ясу риби.

Колірність, нм (градуси)

Менше 54° (менше 30)

Прозорість, м

Не менше 1,5

Завислі речовини, г/м3

До 10,0

Водневий показник (рН)

7,°-8,°

Розчинений кисень, моль/м3 (г/м3)

Не нижче 2,8*10-1 (9,°)

Діоксид розчиненого вуглецю, моль/м3 (г/м3)

2,3*10-1 (1°,°)

Сірководень розчинений, моль/м3 (г/м3)

Відсутній

Розчинений аміак, моль/м3 (г/м3)

2,9*10-3 (0,05)

Перманганатна окислюваність, гО23

До 10,0

Біхроматна окислюваність, гО23

До 30,0

БПК5 , гО23

До 2,0

БПКповн. , гО2/м3

До 3,0

Амоній-іон, мольN/м3 (гN/м3)

2,8*10-2 (0,5)

Нітрит-іон, мольN/м3 (гN/м3)

До 4,3*10-4 (0,02)

Нітрат-іон, мольN/м3 (гN/м3)

До 1,6*10-2 (1,0)

Фосфат-іон, мольР/м3 (гР/м3)

До 3,2*10-3 (0,3)

Залізо загальне, моль/м3 (г/м3)

До 3,1*10-2 (0,5)

Залізо закисне, моль/м3 (г/м3)

Не більше 1,4*10-3 (0,1)

Загальна чисельність мікроорганізмів, млн.кл/мл

До 1,0

Чисельність сапрофітів, тис.кл/мл

До 3,0

При інтенсивному використанні ставів для витримування і годівлі форелі їх природна кормова база не має значення. Вирішальним чинником для визначення щільності посадки має заміна води. Ширина ставу може коливатися від 4 до 12 м, довжина - від 20 до 50 м, глибина не повинна перевищувати 1,2 м.

Для високоінтенсивного промислового розведення форелі використовують басейни, які мають істотні переваги перед земляними ставами, оскільки їх зручніше експлуатувати. Для будівництва басейнів використовують бетон, склопластик та інші матеріали. Басейни можуть бути прямокутними, круглими та іншої форми (жолоби).

Для водопостачання ставових або басейнових господарств використовують відкриті канали або трубопроводи, які мають бути добре контрольованими і надійними в роботі. Споруди для вилову можна централізувати для групи ставів або басейнів. Подача і скид води для кожного става (басейну) мають бути незалежними.

Планування форелевих господарств повинне передбачати максимальну механізацію і автоматизацію всіх виробничих процесів. Так, доцільно розміщувати басейни для переднерестового витримування плідників, інкубаційно-мальковий цех, кормокухню і холодильник в одному приміщенні. В інкубаційному цеху або поряд з ним, під навісом, потрібно розміщувати басейни для підрощування молоді, а поруч вирощувальні, а потім нагульні стави. Ремонтні і маточні стави необхідно будувати поряд з інкубаційно-мальковим цехом.

При оборотному водопостачанні господарства обладнали відстійниками, додатковими фільтрами, насосами для перекачування води, аераторами і оксигенераторами.

Нові можливості відкриває вирощування форелі в садках і басейнах з використанням теплих скидних вод енергетичних і промислових об'єктів. У літній період в таких господарствах вирощують теплолюбивих риб, а в осінньо-зимовий період - форель. При температурі води взимку від 5 до 200С райдужна форель інтенсивно росте і досягає товарної маси за 12 міс. замість звичайних 18-30 міс. При виборі місця розміщення садків слід враховувати основні екологічні параметри середовища а саме температура води не вище 18-210С, вміст кисню не менш 7 мг/л. Садки для вирощування риби можуть встановлюватись в озерах, ріках, водосховищах кар'єрах, проточних ставках та інших прісноводних водоймищах (рис. 3.4.2. та 3.4.3.). При встановленні потрібно врахувати що відстань між дном садка та водойми повинна складати не менше 1 м, водойма навколо садків повинна бути вільною від вищої та нищої водної рослинності, не допустимо забруднення промисловими чи побутовими стічними водами. Самі садки повинні бути виконані з сітки не менше 6 мм що дозволить втримувати рибу масою 4 грами. Садки з меншим розміром вічка використовувати не раціонально оскільки вони скоро забиваються, а процес їх чищення є надзвичайно трудоємким.

, 3.4.3. Садки для вирощування товарної фореліimage31

Рис. 3.4.2, 3.4.3. Садки для вирощування товарної форелі

Райдужна форель здатна витримувати підвищену солоність води, причому чим старіша риба, тим більшу солоність вона переносить. Однолітки витримують солоність до 20 %о. Більше того, в солоній воді обмін речовин у форелі підвищується, і вона ростеє швидше, ніж в прісній, тому в нагульних форелевих морських садкових господарствах дворічна форель масою 120-150 г, пересаджена з прісноводих риборозплідників в морські садки, досягає за рік вирощування маси близько 1 кг.

Таким чином, форелеві господарства різноманітні за технологією вирощування, характером джерел водопостачання, що використовуються і так далі. Розглянемо вирощування товарної форелі з використанням прісної води і вкористання інтенсивної технології.

 
<<   ЗМІСТ   >>