Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Логічні засади аргументації у філософському знанні

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дискурс аргументації в сучасній філософії: праксеологічний аспект

  • 5.1. Аргумент "апріорного" в "концептуальному прагматизмі"
  • 5.2. Креативи логіки сучасного мислення в аргументах "риторики економіки"
  • 5.3. Деконструкція "онтологічного аргументу": логіка, економіка, етика

Полізмістовність сучасної логіки і філософії завдяки введенню нових дискурсів пізнання і розуміння реальності розширює систему параметрів теорії аргументації. До простору її аналізу входять екзистенційш, феноменологічні, герменевтичні, комунікативні, постмодерні, прагматичні ідеї та смисли, що посилюють ефект усвідомлення приналежності науки до нових методологій пізнання і систем мислення. Така ситуація посилюється трансформацією цінностей, що кардинально змінює соціокультурні та політичні виміри життя людини, на основі чого виникають нові проблеми, потреби і запити, вирішення яких вимагає іншої системи доказів та аргументів. Способи і методи традиційного аналізу вже не можуть бути ефективними у світі, де чільне місце займають не метафізичні ремінісценції, а прагматичні пріоритети, що концепту алітувалися в множині напрямів логіки і філософії (постструктуралізмі, функціоналізмі, натуралізмі, неореалізмі, сцієнтизмі, соціологізмі тощо). Сутність особливостей нових смислів розуміння істинного і хибного в параметрах аргументації розкривається в усіх філософських концепціях. Доцільно розглянути оприявлення аргументації в сучасних версіях філософського мислення.

 
<<   ЗМІСТ   >>