Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow Релігієзнавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зороастризм – стародавня релігія Ірану

О Мудрий Боже, Заратустра вибрав Дух твій святійший...

Пророк Заратустра

Зороастризм (авестизм, маздаїзм, парсизм, шанування вогню) – національна релігія персів, тобто давніх іранців. Це найдавніша з релігій Одкровення (одержаних пророками від Бога). Ця релігія вплинула на культуру людства більш, ніж будь-яка інша. Деякі з найважливіших її доктрин запозичені іудаїзмом, християнством, ісламом, частково – буддизмом. Упродовж кількох століть зороастризм був державною релігією трьох могутніх імперій: Ахеменідів, Селевкидів, Сасанідів.

Основна риса зороастризму – дуалізм, визнання двох начал: добра, втіленого в богові Ахура-Мазді (Мазда, Ормузд), і зла, уособленого його протилежною сутністю Ангра-Майнью (Аріман). Доля людини залежить від вибору між цими двома силами. Боротьба, яка точиться між добром і злом, має завершитись перемогою добра.

Засновником нової релігії є пророк Заратустра, звідки й походить її назва. За припущеннями англійця Мері Бойса, Зороастр жив між 1500 – 1200 pp. до н. е., більшість вчених відносять період життя Зороастра до VIII – VI ст. до н. е. Заратустра (можливо – "багатий верблюдами") – єдиний засновник релігії, який був одночасно і священнослужителем і пророком. У віці ЗО років одержав Одкровення.

Зороастр пориває з існуючими віруваннями і проголошує Ахура-Мазду ("Мудрий Господь") таким, що існує вічно. Він є творцем Добра, а його проявами є Світло, Правда, Доброчесність. Важливим у вченні була ідея про "сімох богів" (Ахура-Мазда створив за допомогою Святого Духа (Спента-Майнью) шість нижчих божеств, які є проявами самого Ахура-Мазди. В зороастризмі вони називаються Амеша-Спента ("Безсмертні Святі"): кожне божество сприяло утвердженню життя.

Існують нижчі божества – язаш. Згодом набуває поширення вшанування Мітри, який відомий ще з індоарійських часів, а також богині любові, родючості й війни Анахіти, або Ардвісури. Відносно Ахура-Мазди, а також Мітри вживається індоарійське слово "вага" або "бхага" (той хто наділяє; пан, з якого походить слов'янське – Бог).

У священному письмі, яке має назву "Авеста", йдеться про створення Богом світу: спочатку все було духовне, позбавлене зла. Надання ж світу матеріальної форми зумовило боротьбу добра і зла. Сили зла, які уособлює Ангра-Майнью є всім негативним: Неправда, Темрява. Він протистоїть Ахура-Мазді в своїй могутності.

У вченні зороастризму були сформовані ідеї праведного життя та потойбічної відплати, воскресіння мертвих. Після смерті людини її життя оцінює Мітра, який і виносить свій вирок, спрямовуючи душу людини до раю, чи до пекла.

Згідно з традицією, світова історія поділяється на три ери: Творення, Змішування, Розділення. Нині триває ера Змішування, тобто протидія Добра і Зла у всіх сферах життя. Наступна ера – Розділення – установить мир і порядок на небі і на землі. Але для цього потрібні спільні зусилля Ахура-Мазди та людей, які мають іти з ним одним шляхом. Останній суд остаточно вирішить долю всіх людей, які знову воскреснуть. При цьому кожен має перейти через ріку розпеченого заліза. Для праведних це буде легкий шлях до безсмертя, а для грішників – неймовірні муки, по яких вони зникнуть назавжди.

Зороастрійці поклонялися сонячному світлу і вогню; їх ще називали вогнепоклонниками. За допомогою вогню та води вони здійснювали ритуали очищення, що було моральним обов'язком кожної людини; це знесилювало зло. Перед розкладеним багаттям віруючі молилися. Палаючий вогонь вважався втіленням самого Ахура-Мазди. Звичай молитися перед вогнем зберігся донині. Молитва має здійснюватись п'ять разів на день перед сонцем або зорями, полум'ям свічки чи світильника. Церемонія вогню проводиться жерцями і над покійником, тіло якого містять у спеціальній споруді – вежі мовчання, де воно стає здобиччю грифів. Упродовж трьох днів родичі померлого мають підтримувати вогонь в оселі.

Після завоювання Ірану арабами-мусульманами багато послідовників зороастризму переселилося до Західної Індії. Нині у світі, за різними даними, налічується від 200 тис. до 2,5 млн. зороастрійців, які проживають у Канаді, СІНА, Австралії та інших країнах.

 
<<   ЗМІСТ   >>