Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

За останні десятиріччя в лісопиляльній промисловості України помітно змінився склад та принцип дії устаткування. Якщо раніше до 80 % пилопродукції забезпечували лісопиляльні рами, то на теперішній час окрім цього виду устаткування широко використовують стрічкопилкові верстати, переважно горизонтальні з невисокою продуктивністю та якістю розпилювання та круглопилкові верстати і лінії на їх основі.

Разом з тим продуктивність лісопиляльних рам в перерахунку на сумарну площу пропилу значно вище, ніж стрічко- та круглопилкових верстатів. Точність розмірів пиломатеріалів, отриманих на лісопиляльних рамах, також вище, ніж на інших видах лісопиляльного обладнання.

Лісопиляльні рами мають і ряд суттєвих недоліків, основними із яких є невисока та нерівномірна швидкість переміщення пилок (від 0 до 9 м/с), що перешкоджає підвищенню їх продуктивності. Значні трудності створюють знакозмінні інерційні збурювальні сили, врівноваження яких перетворилося в досить складну технічну задачу.

Виходячи із значного накопиченого досвіду експлуатації лісопиляльних рам (починаючи з XIV століття), їх конструкції постійно вдосконалювалися, а модельний ряд цього устаткування в залежності від призначення постійно збільшувався. Основні напрями вдосконалення стосувалися збільшення числа обертів та ходу пилкової рамки, зменшення маси рухомих частин та збільшення динамічної міцності деталей.

В Україні актуальним є питання створення спеціалізованої лісопиляльної рами для розпилювання деревини твердих листяних порід. З цією метою в Українському державному науково-дослідному інституті механічної обробки деревини (УкрНДІМОД) вперше на теренах СРСР була створена одноповерхова двошатунна лісопиляльна рама для розпилювання деревини твердих порід, яка характеризуються підвищеними фізико-механічними властивостями, а існуючі конструкції рам не забезпечували належну продуктивність (швидкість подачі колоди до 5 м/хв.), точність розпилювання та стійкість інструменту.

Зниження запасів ділової деревини, підвищення її вартості, а також енергетичних ресурсів ставить задачу перед підприємствами використовувати технологічне обладнання, яке відповідає сучасним вимогам. Як показує досвід зарубіжних підприємств, дякуючи своїм перевагам, лісопиляльні рами успішно функціонують в технологічних потоках перероблення круглих лісоматеріалів разом із іншими видами лісопиляльного устаткування.

 
<<   ЗМІСТ   >>