Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація та основні вузли лісопиляльних рам

Класифікація лісопиляльних рам

Основними технологічними показниками лісопиляльних рам є: просвіт – відстань між стійками пилкової рамки; хід – розмах зворотнопоступального переміщення пилкової рамки; посилка – переміщення колоди (бруса) за один оберт колінчастого вала; швидкохідність – частота обертання колінчастого вала.

Перевагами лісопиляльних рам, що визначають їх технологічну та економічну перспективу є: найбільша жорсткість інструменту за інших рівних умов в порівнянні з його жорсткістю в інших верстатах; можливість одночасної роботи комплекту (поставу) пилок; прохідний принцип роботи. Конструкція рамних пилок відрізняється найбільшою простотою. Лісопиляльні рами використовують та випускають у всіх країнах, їх конструкції безперервно вдосконалюються. Одночасно вдосконалюють і навколорамне обладнання. Досягнуті суттєві успіхи також в царині автоматизації лісопиляльних рам та навколорамного обладнання. Найбільш досконалі лісопиляльні рами здатні розпилювати за хвилину до шести колод. Очевидно, що така висока продуктивність за такого корисного виходу може бути досягнута, коли навколорамна механізація забезпечить подачу колод без розривів. Час, що залишається для виконання всіх операцій попередурамними механізмами, дуже малий і у ряді випадків обмежується 6 с.

Під час подальшого вдосконалення лісопиляльних рам на виконання підготовчих операцій залишається 4-5 с. У зв'язку з цим інтенсивно розробляють перехоплюючі попередурамні візки та попередурамні конвеєри. В деяких випадках візки та конвеєр об'єднують.

Для систематизації та зручності розгляду лісопиляльні рами прийнято ділити на ряд типів. Найбільше розповсюдження отримав поділ за технологічним та конструктивним призначенням [1-16]. Доволі часто використовують поділ за ступенем механізації та автоматизації.

Залежно від спеціалізації лісопиляльні рами прийнято поділяти на дві групи: загального та спеціального призначення [17].

Лісопиляльні рами загального призначення використовують для розпилювання колод та брусів. В свій час промисловістю СРСР серійно випускалися шість моделей двоповерхових лісопиляльних рам – 2Р50, 2Р63, 2Р75, 2Р80, 2Р100, 2Р110 та чотири моделі одноповерхових – Р40, Р63-6, Р63-4Б, Р80.

Особливістю лісопиляльних рам загального призначення є їх придатність для розпилювання колод різноманітних геометричних форм та фаутності. Діаметр або розміри колод, які найбільше підходять до конкретної моделі, визначають просвітом пилкової рамки. Лісопиляльні рами загального призначення завжди обладнують чотирьохвалковим механізмом подачі.

До лісопиляльних рам спеціального призначення відносяться рами для розпилювання короткомірних колод та брусів. Характерним представником є рама моделі РК63. До особливості цих рам можна віднести восьмивалковий механізм подачі. Збільшена кількість вальців необхідна для більш надійної фіксації положення колоди. Незначна довжина колоди не дозволяє фіксувати її положення в затискному пристрої попередурамних візків, як це виконується в лісопиляльних рамах загального призначення. Звичайно, що допустима кривизна колоди на таких рамах обмежена. В аналогічних рамах зарубіжного виробництва часто механізм подачі має сім подавальних вальців. Вважається, що один передній верхній подавальний валець збільшує допустиму кривизну колоди.

Тарні лісопиляльні рами використовують для розпилювання невеликих брусів на тарну дощечку. Характерною особливістю таких рам є малий хід та невелика висота пилкової рамки. В результаті зменшується довжина пилок та створюються умови для використання самих тонких пилок. Тонкі пилки за незначної вільної довжини мають достатню бокову жорсткість. Тарабагатайським заводом деревооброблювальних верстатів (Росія) випускаються серійно такі рами: РТ-2, РТ40 та РТ63, які дозволяють випилювати дощечки товщиною 6 мм та більше. Мінімальна товщина пилок – 1 мм. Механізм подачі тарних рам має вісім вальців.

Пересувні лісопиляльні рами встановлюють на рухомі платформи та перевозять їх на всіх видах автомобільних доріг. На цих платформах в зібраному виді перевозять секції з рейками, попереду – та позадурамні візки. За технічними характеристиками пересувні рами відповідають рамам загального призначення. Особливо вони зручні для тимчасових цехів, дільниць та будівельних майданчиків.

У деяких випадках необхідний спеціальний розкрій колоди, наприклад при випилюванні ванчесів для шпоностругальних верстатів. Данилівським заводом деревооброблювальних верстатів випускаються горизонтальні лісопиляльні рами моделей РГ130-1 та РГ130-2. Основною їх особливістю є переміщення пилкової рамки в горизонтальному напрямку. Пилкова рамка представляє собою пристрій з однією пилкою. Колода закріплюється на візку та переміщується разом з ним в напрямку подачі. Супорт пилкової рамки може переміщуватися у вертикальному напрямку на товщину відпиляної дошки, бруса або горбиля. Найбільший діаметр розпилюваної колоди на цій лісопиляльній рамі рівний 130 см. За рубежем для цієї мети інколи використовують лісопиляльні рами з пилковими рамками, що рухаються у вертикальному напрямку. В цьому випадку колода закріплюється на візку збоку та зсувається за платформою візка на товщину відпиляної дошки.

Всі лісопиляльні рами можна класифікувати за призначенням та принципом роботи. Класифікація цих рам приведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Класифікація лісопиляльних рам

Принцип класифікації

Різновидності

За призначенням

Загального призначення, спеціального призначення

За рівнем продуктивності

Високопродуктивні, середньої продуктивності, низької продуктивності

За висотою

Одноповерхові, півтораповерхові, двоповерхові

За величиною просвіту

Вузькопросвітні, середньопросвітні, широкопросвітні

За видом розпилюваного матеріалу

Для розпилювання колод, для розпилювання брусів

За числом шатунів

Одношатунні, двошатунні

За видом подачі

З безперервною подачею, з періодичною подачею

За нахилом пилкової рамки

Без зміни нахилу, із змінами нахилу

За характером руху пилкової

За прямолінійною траєкторією, за замкнутою

рамки

криволінійною траєкторією

За наявністю регулювання

Без регулювання, з регулюванням пилок за шириною

пилок за шириною постава

постава

За спрямуванням пилкової рамки

Вертикальні, горизонтальні

За рівнем механізації та автоматизації

Механізовані, автоматизовані, автоматичні

Для зручності сприймання лісопиляльні рами можна класифікувати, як це показано на рис. 1.1.

Лісопиляльні рами проектуються за одно- та двошатунними схемами (рис. 1.2).

До основних кінематичних схем більшості механізмів лісопиляльних рам відносяться механізми різання, корінний вал, механізми урівноваженості сил інерції, механізми подачі, гідравлічний механізм безперервно-змінної подачі з частковим гальмуванням швидкості, фрикційний механізм із синхронізованою подачею, механізм перервно- постійної швидкості подачі, механізм синхронізованої подачі з об'ємним регулюванням, механізм часткової синхронізації швидкості подачі з позацентровими зубчастими колесами, механізми підйому воріт та вальців, станини, механізми змащування, механізми зміни нахилу пилкових рамок, направляючі апарати.

Класифікація лісопиляльних рам

Рис. 1.1. Класифікація лісопиляльних рам

Механізми різання у рамах бувають з прямолінійною та замкнутою траєкторіями руху пилкових рамок. Схеми процесів пиляння під час безперервної подачі показані на рис. 1.3.

Лісопиляльні рами першого типу конструктивно простіші. їх механізми різання (головний рух) забезпечує фіксацію пилкової рамки в підвісці, що забезпечує тільки прямолінійний рух. Від колінчастого валу до пилкової рамки рух передається шатунами. Лісопиляльні рами другого типу з більш складною кінематичною схемою механізму головного руху забезпечують фіксацію пилкової рамки з двома ступенями свободи та пристроєм для узгодження закономірностей переміщення пилкової рамки в двох напрямках (переміщення різання та додаткового переміщення в напрямку руху подачі колоди).

Лісопиляльні рами першого типу забезпечують достатньо сприятливі умови розпилювання, якщо хід пилкової рамки перевищує максимальну висоту пропилу. Лісопиляльні рами другого типу в значній мірі копіюють рух ручної пилки. Вони забезпечують більш раціональні умови взаємодії інструменту з матеріалом, що обробляється, а також сприяють покращенню умов роботи механізму подачі пилкової рамки.

 
<<   ЗМІСТ   >>