Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Конструкція вузлів приводу пилкової рамки

За конструктивним рішенням вузла приводу пилкової рамки лісопиляльпі рами зручно розділяти на одно- та двошатунні. Двошатунпі в свою чергу діляться на рами із закріпленням повзунів до верхньої або нижньої поперечини пилкової рамки.

Принципові схеми одношатунної (а) та двошатунної (б) лісопиляльної рами: 1, 2, 6, 7 – візки; 3, 5 – подавальні вальці; 4 – пилки; 8 – шатун; 9 – пилкова рамка

Рис. 1.2. Принципові схеми одношатунної (а) та двошатунної (б) лісопиляльної рами: 1, 2, 6, 7 – візки; 3, 5 – подавальні вальці; 4 – пилки; 8 – шатун; 9 – пилкова рамка

Схеми процесу пиляння за різних траєкторій переміщення пилок: а – прямолінійної; б – замкнутої криволінійної

Рис. 1.3. Схеми процесу пиляння за різних траєкторій переміщення пилок: а – прямолінійної; б – замкнутої криволінійної

Відомі лісопиляльні рами, у яких шатуни з'єднані з одним або двома напіввалами, що синхронно обертаються назустріч один одному. У вітчизняній практиці одношатунні рами будуються великих розмірів для двоповерхових лісопиляльних цехів і дуже малих розмірів для тарних виробництв. Двошатунні лісопиляльні рами отримали розповсюдження виключно для одноповерхових цехів переважно для розпилювання деревини твердих листяних порід. У зарубіжній практиці більш широко розповсюджені лісопиляльні рами з двома шатунами. їх шатуни закріплюються до пилкової рамки за верхні або нижні поперечини. В двошатунних рамах істотно зменшуються сили, що діють на підшипники шатунів. В результаті цього за інших рівних умов такі рами можуть бути більш швидкохідними.

Способи підвіски пилкової рамки

В залежності від способу підвіски пилкової рамки розрізняють наступні лісопиляльні рами: з нерухомими направляючими ковзання; з направляючими ковзання, що переміщуються, для встановлення нахилу пилкової рамки; з рухомими направляючими ковзання, які забезпечують замкнуту криволінійну траєкторію руху пилкової рамки; з підвіскою пилкової рамки в системі важелів, які забезпечують прямолінійне переміщення пилкової рамки; з підвіскою пилкової рамки в системі важелів, що дозволяють змінювати нахил та замкнуту криволінійну траєкторію руху пилкової рамки.

Способи підвіски пилкової рамки показані на рис. 1.4.

Кінематичні схеми механізмів різання

Рис. 1.4. Кінематичні схеми механізмів різання

Основним недоліком підвіски в направляючих є незахищеність поверхонь тертя від тирси та пилу. В результаті навіть у сучасних лісопиляльних рамах втрати потужності на тертя повзунів об направляючі часто досягають 50 % установленої потужності приводу. Новим та перспективним напрямком є розроблення безшатунних лісопиляльних рам. У них пилкові рамки з'єднані з цапфами, які безпосередньо закріплені до корінних валів або за допомогою проміжних шестерень, що з'єднані з корінним валом.

Конструкція нерухомих направляючих (рис. 1.4, а) найбільш проста, але за них нахил пилок може досягатися тільки шляхом їх зміщення відносно захватів, що суттєво знижує стійкість полотен пилок під час роботи.

Направляючі з механізмом для горизонтального зміщення (рис. 1.4, б) конструктивно складніші. Звичайно це дві рухомі плити, що синхронно переміщуються відносно станини в горизонтальному напрямку. На плитах закріплені направляючі для повзунів пилкової рамки. Така конструкція підвіски дозволяє змінювати нахил пилкової рамки та одночасно забезпечує сприятливе розміщення полотен за мінімальних сил натягування. У всіх сучасних лісопиляльних рамах з безперервною подачею використовується така конструкція направляючих.

Направляючі, що здійснюють синхронний рух з основним рухом пилкової рамки та забезпечують її переміщення за замкнутою криволінійною траєкторією (рис. 1.4, в), як правило закріплюють в шарнірній підвісці. За допомогою важелів та додаткового шатуна вони з'єднуються з колінчастим валом. Оскільки на направляючі діють великі сили, розміри їх опор значні.

Підвіска пилкових рамок в системі важелів комплексно вирішує питання збереження постійності регулювання положення пилкової рамки, раціональних витрат змащувальних матеріалів, усуває втрати потужності на тертя в підвісці. Опори гойдання у важільних підвісках працюють без регулювання декілька років. Консистентна змазка в таких опорах поповнюється через великі проміжки часу, її витрата незначна, поверхні тертя повністю захищені від пилу, тирси та вологи.

Оригінальне та просте рішення механізму додаткового гойдання пилкової рамки показані на рис. 1.4, е. В ньому відсутній механізм додаткового зміщення пилкової рамки в горизонтальному напрямку.

Замкнута криволінійна траєкторія руху пилкової рамки досягається шляхом зміщення точки кріплення нижньої поперечини відносно цапф повзунів. Траєкторія руху пилкової рамки може бути змінена шляхом підбору співвідношень плеч важільної підвіски.

Безшатунні лісопиляльні рами (рис. 1.4, ж) забезпечують прямолінійне переміщення пилкових рамок за рахунок шестеренчастого планетарного механізму. Вони мають невелику висоту та призначені в першу чергу для тимчасових установок, що легко транспортуються, які придатні для перевезення всіма видами транспорту. Змінюючи співвідношення діаметр шестерень, можна переміщувати цапфи та пилкову рамку за замкнутою криволінійною траєкторією. Фірмою "Кокум індастрі АБ" (Швеція) розроблена схема підвіски пилкової рамки, яка забезпечує 8-ми подібну траєкторію руху зубів пилок (рис.1.4, з). Пилкова рамка переміщується в системі направляючих, а направляючі змінюють кут нахилу у вертикальній площині. Синхронізація руху направляючих досягається за допомогою додаткових двоплечих важелів. Нижні направляючі підпружинені.

 
<<   ЗМІСТ   >>