Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Механізми зміни нахилу пилкових рамок

Нахил пил необхідний для створення сприятливих умов зрізання стружок. Величина нахилу залежить від закономірності подачі та траєкторії переміщення пилкової рамки. В лісопиляльних рамах із синхронізованою подачею за робочий хід нахил пил постійний та рівний 0,06 посилки. В інших механізмах подачі нахил змінюється в залежності від посилки. Самим простим способом зміни нахилу є зміщення кінців пил відносно захватів: верхній кінець зсувається відносно захватів вперед, а нижній назад, але при цьому зменшується стійкість пил. Зміщуючи верхні нерухомі направляючі відносно нижніх, можна надати пилковій рамці деякий постійний нахил. Додатковий нахил у відповідності з посилкою надають шляхом незначного зміщення кінців пил відносно захватів. У цьому випадку втрата стійкості пил суттєво зменшується. Більш досконалою є конструкція, що забезпечує регулювання зміщення верхніх або нижніх направляючих (рис. 1.10). Необхідний нахил пилкової рамки встановлюють під час зміни поставу пил. Часто виникає необхідність змінити швидкість подачі, а також, і нахил пил в процесі роботи. Таку можливість надають конструкції з дистанційною зміною нахилу пилкової рамки. Найбільш розповсюджені гвинтові або черв'ячні механізми з приводом від електродвигуна.

Двоповерхова лісопиляльна рама: а – загальний вигляд: 1 – ворота з подавальними вальцями; 2 – рукоятка гальма; 3 – станина; 4 – шків колінчастого валу; 5 – фундаментна плита; 6 – колінчастий вал; 7 – привод механізму подачі; 8 – механізм нахилу пилкової рамки; б – кінематична схема: 1, 2 – сельсини; 3,7 – редуктори; 4 – відцентровий переривач; 5 – електродвигун постійного струму; 6, 13 – клинописові передачі; 8, 24, 25 – шестерні; 9 – нижні вальці; 10 – шків; 11 – колінчастий вал; 12 – електродвигун; 14 – шатун; 15 – нижні направляючі; 16 – нижні подавальні вальці; 17 – верхні подавальні вальці; 18 – пилкова рамка; 19 – верхні направляючі; 20 – плити; 21 – кулісний пристрій; 22 – електродвигун; 23, 26 – черв'ячні передачі; 27 – покажчик; 28 – ланцюгова передача; 29 – верхні вальці

Рис. 1.10. Двоповерхова лісопиляльна рама: а – загальний вигляд: 1 – ворота з подавальними вальцями; 2 – рукоятка гальма; 3 – станина; 4 – шків колінчастого валу; 5 – фундаментна плита; 6 – колінчастий вал; 7 – привод механізму подачі; 8 – механізм нахилу пилкової рамки; б – кінематична схема: 1, 2 – сельсини; 3,7 – редуктори; 4 – відцентровий переривач; 5 – електродвигун постійного струму; 6, 13 – клинописові передачі; 8, 24, 25 – шестерні; 9 – нижні вальці; 10 – шків; 11 – колінчастий вал; 12 – електродвигун; 14 – шатун; 15 – нижні направляючі; 16 – нижні подавальні вальці; 17 – верхні подавальні вальці; 18 – пилкова рамка; 19 – верхні направляючі; 20 – плити; 21 – кулісний пристрій; 22 – електродвигун; 23, 26 – черв'ячні передачі; 27 – покажчик; 28 – ланцюгова передача; 29 – верхні вальці

В якості синхронізуючих механізмів використовують механічні, електричні та гідравлічні пристрої. Для цього одну із ланок механізму зміни швидкості подачі з'єднують з керуючим елементом механізму зміни нахилу пилкової рамки. Передбачають зворотній зв'язок, який припиняє зміну нахилу під час досягнення синхронного положення. Як правило, це – система тяг, коромислів, важелів. За електричних систем синхронізації дуже зручно використовувати сельсини.

Сельсин – однофазна асинхронна машина з трьохфазною вторинною обмоткою, що використовується для синхронного повороту двох осей. Схема вмикання сельсинів із яких один є датчиком 1, а другий приймачем 2, показана на рис. 1.11, а. Однофазний змінний струм, який створюється первинною обмоткою кожного сельсину, індукує в трьох вторинних обмотках сельсина електрорушійну силу.

За синфазних (однакових) положеннях роторів датчика і приймача електрорушійна сила обох сельсинів врівноважується, тому струм у вторинній обмотці відсутній. Під час повороту ротора датчика відносно ротора приймача у вторинному ланцюгу виникає струм неузгодженості, під дією якого появляється момент сил, які прагнуть привести ротори в однакове положення.

Узгодження нахилу та подачі за допомогою системи синхронізації із сельсинами використовують на всіх двоповерхових лісопиляльних рамах, що виготовляються заводом "Северный коммунар" (Росія). Такі ж результати можуть бути отримані шляхом використання гідравлічного приводу, конструкція якого простіша та дозволяє передавати значно більше сили і моменти.

Механізми синхронізації нахилу пилкової рамки: а – із сельсином; б – гідравлічний

Рис. 1.11. Механізми синхронізації нахилу пилкової рамки: а – із сельсином; б – гідравлічний

Принципова схема гідравлічного пристрою показана на рис. 1.11, б. Під час вмикання електродвигуна керування 1 через гвинтову пару 2 повертається рукоятка варіатора 3 механізму подачі і неузгоджується положення золотника 5 відносно силового циліндра 4. Потік рідини починає поступати у відповідну порожнину циліндра і переміщує його до тих пір, поки не перекриються підвідний та відвідний канали золотника 5. Корпус циліндра, що переміщується, змінює положення керуючої вихідної ланки сережки 6. Під час нейтрального положення золотника порожнини циліндра 4 відрізані, тому він може сприйняти значні зовнішні зусилля, які діють зі сторони направляючих. Живлення системи здійснюється від гідростанції лісопиляльної рами.

На рис. 1.10. приведена кінематична схема механізму синхронізації нахилу пилкової рамки зі швидкістю подачі, де керуючим є механізм подачі, а ведучим – механізм зміни нахилу пилкової рамки. Двигун 22 через черв'ячні редуктори 23, 26 переміщує плити 20 з направляючими 19 та одночасно, обертаючи сельсин 1 і зв'язаний з ним електрично сельсин 2, змінює частоту обертання привода 5 механізму подачі. У такій схемі зворотного зв'язку в системі синхронізації не потрібно.

Механізм зміни нахилу пилкових рамок необхідний для лісопиляльних рам з безперервними подачами. Випускають лісопиляльні рами з механізмами, які дозволяють встановлювати необхідний нахил під час заміни пил та з автоматичними пристроями, що постійно синхронізують нахил зі швидкістю подачі. Перший тип конструктивно простіший, дозволяє після встановлення нахилу жорстко зафіксувати направляючі і, таким чином, забезпечити сприятливі умови роботи повзунів. Другий тип механізму, схема дії якого показана на рис. 1.12, конструктивно складніший і має меншу жорсткість. Скручування вала 8 (рис. 1.12, а) веде до того, що під дією горизонтальних сил від пилкової рамки плита, яка віддалена від черв'ячної пари, переміщується на 2 – 3 мм більше, ніж плита 7. Порушуються умови базування пилкової рамки. Підприємства часто вимикають систему автоматичного синхронного регулювання нахилу та використовують привод 3 для періодичної зміни нахилу. Після цього плити на весь період роботи з однією швидкістю подачі намертво фіксуються до станини.

Дослідження В.Ф. Фонкіна [21] показали необов'язковість строгої відповідності нахилу та подачі для лісопиляльних рам з безперервно- постійною подачею. Отже, для всіх спеціалізованих лісопиляльних рам, де за умовами технології розпилюють колоди одного діаметру, доцільне використання механізмів, які дозволяють встановлювати необхідний нахил під час заміни пил. Лісопиляльні рами для потоків, які розпилюють одночасно колоди різних діаметрів, потрібно оснащувати механізмами, які змінюють нахил автоматично під час кожної зміни подачі, або з дистанційним керуванням нахилу з пульта керування. Нахил пил на висоті ходу пилкової рамки для лісопиляльних рам всіх типів

(1.9)

де: – частина подачі, що приходиться на холостий хід;

– частина подачі, що приходиться на робочий хід.

Допустима невідповідність нахилу, що не впливає на показники процесу пиляння, рівна .

Конструкція механізмів зміни нахилу пилкової рамки за важільної підвіски істотно простіша, ніж під час базування її в направляючих. На рис. 1.12, б показаний механізм зміни нахилу лісопиляльної рами (У=35°) фірми "Рауте" (Фінляндія). Опори важільних підвісок з компенсуючими коромислами знаходяться на кривошипних валах 1, які в свою чергу знаходяться в станині і за допомогою важелів 2, тяг 3, 5, гвинта 4 та штурвала керування 7 можуть спільно переміщуватися. Повертання кривошипних валів змінює нахил пилкової рамки. Механізм зміни нахилу пилкової рамки не зв'язаний з механізмом подачі. Нахил пилкової рамки змінює періодично рамник.

Механізми зміни нахилу пилкової рамки: а – з направляючими: 1 – направляючі повзунів; 2 – направляючі плит; 3 – привод; 4, 5 – редуктори; 6 – покажчик нахилу; 7 – плита; 8 – вал; 9 – важіль; 10 – сухар; 11 – сельсин; б – важільна підвіска пилкової рамки: 1 – кривошипний вал; 2 – важіль; 3,5 – тяга; 4 – гвинт; 6 – важіль підвіски; 7 – штурвал

Рис. 1.12. Механізми зміни нахилу пилкової рамки: а – з направляючими: 1 – направляючі повзунів; 2 – направляючі плит; 3 – привод; 4, 5 – редуктори; 6 – покажчик нахилу; 7 – плита; 8 – вал; 9 – важіль; 10 – сухар; 11 – сельсин; б – важільна підвіска пилкової рамки: 1 – кривошипний вал; 2 – важіль; 3,5 – тяга; 4 – гвинт; 6 – важіль підвіски; 7 – штурвал

 
<<   ЗМІСТ   >>