Повна версія

Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Двоповерхова лісопиляльна рама моделі 2Р75-1

Середньопросвітна лісопиляльна рама моделі 2Р75-1 (головна модель) першого ряду призначена для розпилювання колод (врозвал або з брусовкою) на двокантні бруси, необрізні дошки та горбилі.

Лісопиляльна рама 2Р75-1 складається із наступних основних механізмів: станини; механізму різання; механізму подачі вальцевого; передніх та задніх воріт; механізму зміни нахилу пилкової рамки; механізму зміни швидкості подачі; направляючого апарату; механізму підйому верхніх подавальних вальців; гальмівного пристрою з блокуванням; огородження; гідрообладнання; механізму утримування горбилів; гідростанції; електрообладнання та пульта керування.

Загальний вигляд вертикальної двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1 показаний на рис. 2.13.

Станина рами чавунна та складається із остова 9, фундаментної плити, вертикальних стійок та горизонтальних поперечин. На остові встановлені всі основні складальні одиниці лісопиляльної рами.

Конструкція остова збірна та представляє собою дві вертикальні боковини, з'єднані верхнім та двома нижніми зв'язками. Стійки станини трапецеїдального типу, з'єднують її з фундаментною плитою 26.

Загальний вигляд двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – стійки станини; 2 – гальма; 3 – важіль гальм; 4 – огородження вальців; 5 – редуктор механізму подачі; 6 – механізм приводу верхніх вальців; 7,10- верхні передні та задні ворота; 11 – нижній задній валець; 12 – направляючий апарат; 13 – огородження приводу подачі; 14 – привод механізму подачі; 15 – огородження головного приводу; 16 – кривошипно- шатунний механізм; 17 – лоток для тирси; 18 – система охолодження; 19- пилкова рамка; 20 – система змащування; 21 – передні ворота; 22 – механізм зміни подачі; 23 – огородження механізму зміни швидкості подачі; 24 – огородження пилкової рамки; 25 – покажчик подачі; 26 – фундаментна плита; 27 – головний привод

Рис. 2.13. Загальний вигляд двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – стійки станини; 2 – гальма; 3 – важіль гальм; 4 – огородження вальців; 5 – редуктор механізму подачі; 6 – механізм приводу верхніх вальців; 7,10- верхні передні та задні ворота; 11 – нижній задній валець; 12 – направляючий апарат; 13 – огородження приводу подачі; 14 – привод механізму подачі; 15 – огородження головного приводу; 16 – кривошипно- шатунний механізм; 17 – лоток для тирси; 18 – система охолодження; 19- пилкова рамка; 20 – система змащування; 21 – передні ворота; 22 – механізм зміни подачі; 23 – огородження механізму зміни швидкості подачі; 24 – огородження пилкової рамки; 25 – покажчик подачі; 26 – фундаментна плита; 27 – головний привод

Боковини та стійки швелерного типу і відлиті із чавуна. Всередині вертикальних боковин встановлені чотири чавунні плити з направляючими для пилкової рамки (чотири пласкі та чотири призматичні направляючі). Верхні направляючі плити змонтовані на горизонтальному супорті, які в залежності від величини подачі переміщуються за допомогою механізму зміни нахилу пилкової рамки. Нижні направляючі плити встановлені нерухомо та зміщені відносно осьової площини кривошипно-шатунного механізму на 10 мм за ходом подачі. Направляючі змащуються централізовано, а в нижніх направляючих передбачене водяне охолодження.

Механізм різання рами включає в себе електродвигун, клинопасову передачу, головний корінний вал, кривошипно-шатунний механізм та пилкову рамку з поставом пил. Кінематична схема двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1 показана на рис. 2.14.

Обертання з валу електродвигуна передається на ведучий шків, який виконаний з канавками під клинові паси. Ведений шків з гладким ободом. Для передачі крутного моменту від електродвигуна на ведений шків на рамі встановлено вісім клинових пасів. Застосування веденого шківа з гладким ободом дає можливість деякого проковзування пасів під час роботи лісопиляльної рами для компенсації нерівномірності обертання корінного валу. Якщо обидва шківи виконані з канавками, тоді паси швидко виходять із ладу. Клинові паси натягують гвинтовими пристроями, які зміщують електродвигун, збільшуючи міжосьову відстань.

Кривошипно-шатунний механізм перетворює обертальний рух у зворотно-поступальний рух пилкової рамки. Конструкція кривошипно- шатунного механізму показана на рис. 2.15.

Механізм складається із корінного валу, який включає в себе два напіввали 1, два маховика 2 з противагами, кривошипного пальця З, шатуна. Весь механізм монтується на фундаментній плиті 6 в двох сферичних роликопідшипниках 4. На довгому кінці напіввалу закріплюють гладкий шків. На двох напіввалах 1 за гарячою насадкою напресовані сталеві литі маховики 2. що виконані як одне ціле з противагами. В тілі маховиків в клемових з'єднаннях, що стягуються болтами, закріплені кінці кривошипного пальця 3. які з'єднують нашивали 1 в один корінний вал. Насадкова (для шатуна) шийка пальця 3 виконана конічною, при цьому положенні палець в осьовому напрямку фіксують гайками.

Кінематична схема двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1

Рис. 2.14. Кінематична схема двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1

Щоб виключити провертання напресованих маховиків 2 відносно напіввалів та пальця, в місцях розніму встановлюють штифти. Корінні підшипники 4 насаджені на цапфи напіввалів на конічних розрізних втулках 5, які затягують круглими гайками. Це дозволяє, фіксуючи підшипник на валу, регулювати радіальний зазор. Підшипникові порожнини захищені з торців кришками з ущільнювачами.

Кривошипно-шатунний механізм двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – напіввал; 2 – маховик; 3 – кривошипний палець; 4 – корінний підшипник; 5 – втулка; 6 – фундаментна плита; 7 – шків клинопасової передачі

Рис. 2.15. Кривошипно-шатунний механізм двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – напіввал; 2 – маховик; 3 – кривошипний палець; 4 – корінний підшипник; 5 – втулка; 6 – фундаментна плита; 7 – шків клинопасової передачі

Зверху підшипникові опори закриті литими кришками. Точне встановлення підшипників за довжиною вала створюється проміжними дистанційними втулками, що встановлені між торцями ступиць маховиків торцями внутрішніх кілець підшипників. На кінці валу на шпонках болтами закріплюють чавунний литий робочий шків 7 клинопасової передачі, який урівноважений перед встановленням на вал з допустимим дисбалансом не більше 5600 г•см.

Шатун (рис. 2.16) представляє собою стержень 1 з головками на кінцях та з'єднує пилкову рамку з кривошипно-шатунним механізмом.

Шатун двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75- 1: 1 – стержень шатуна з головками; 2 – голчастий підшипник; 3 – кришка підшипника; 4 – дистанційні втулки; 5 – отвір в кришці; 6 – кільце ущільнювача; 7 – підшипники

Рис. 2.16. Шатун двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75- 1: 1 – стержень шатуна з головками; 2 – голчастий підшипник; 3 – кришка підшипника; 4 – дистанційні втулки; 5 – отвір в кришці; 6 – кільце ущільнювача; 7 – підшипники

Стержень шатуна двотаврового перерізу. Нижня головка шатуна з'єднана з кривошипним пальцем механізму сферичним роликопідшипником, верхня головка шатуна – з пальцем нижньої поперечини пилкової рамки голчастим підшипником. Шатун виконаний суцільно-кованим та оброблений за всіма поверхнями. Стержень 1 для більшої жорсткості в площині гойдання має двотавровий поперечний переріз.

Довжина шатуна між центрами головок рівна 2000 мм. В нижню головку шатуна за тугою насадкою вставлений підшипник (сферичний дворядний з бочкоподібними роликами), внутрішнє кільце якого виконане з конічною насадковою поверхнею. Цією поверхнею підшипники надівають на конічну шийку пальця кривошипа. Під час складання шатуна на пальці кривошипа між торцевими поверхнями маховиків корінного валу встановлюють дистанційні втулки 4. Порожнина підшипника з обох сторін захищена кришками (фланцями) 3 з ущільнюючими кільцями 6 із маслостійкої гуми з пружинним підтиском. Для заливання масла в порожнину підшипника, контролю його рівня та зливу під час промивання в кришках 3 просвердлені отвори 5. У верхній головці шатуна встановлений дворядний голчастий підшипник 2 з проміжним кільцем та двома упорними шайбами, закритий з двох сторін кришками з лабіринтним ущільнювачем.

Пилкова рамка (рис. 2.17) складається із нижньої 2 та верхньої З поперечин (траверс), двох трубчастих вертикальних стійок 1, що з'єднують поперечини, а також пальця, який встановлюють в провушини нижньої поперечини для закріплення шатуна. Чотири пальці закріплені в клемових затискачах на чотирьох кутах пилкової рамки. Два нижніх та два верхніх повзуни шарнірно закріплюються на цапфах пальців.

Між нижньою та верхньою поперечинами встановлюють рамні пилки, кожну із яких для стійкості натягують із силою 50 кН та більше. На пилкову рамку під час роботи діють великі знакоперемінні динамічні навантаження, що виникають під час зміни напрямку її руху.

Поперечини пилкової рамки виготовляють із сталевого литва. У верхній поперечині дві несучі вертикальні стійки, в яких знаходиться поздовжній паз, в який вставляють захвати рамних пил. Нижня поперечина має дві несучі стінки, які виконані з ребрами. В ній оброблені опорні площини для нижніх захватів пил і в середній її частині виконані дві повернені вниз провушини, в отвори яких встановлюється палець для шатуна. Знизу в провушинах виконані прорізі, що утворюють клемові затискачі, які стягуються під час закріплення пальця 8-ма болтами. В стакани верхньої та нижньої поперечин запресовані оброблені кінці стійок. Додатково стійки фіксуються штифтами.

Схема пилкової рамки двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – колона; 2 – нижня поперечина; 3 – верхня поперечина; 4 – нижній захват; 5 – верхній захват; 6 – нижня струбцина; 7 – верхня струбцина; 8 – прокладка; 9 – рамна пилка

Рис. 2.17. Схема пилкової рамки двоповерхової лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – колона; 2 – нижня поперечина; 3 – верхня поперечина; 4 – нижній захват; 5 – верхній захват; 6 – нижня струбцина; 7 – верхня струбцина; 8 – прокладка; 9 – рамна пилка

В кутах верхньої та нижньої поперечин виконані гнізда (також у вигляді клемових затискачів, що стягуються болтами) для нерухомого закріплення пальців повзунів.

Вертикальні стійки виготовлені із безшовних труб. Кінці стійок оброблені під пресову насадку, яка виконується під час збирання з горизонтальними поперечинами. Пальці в пилковій рамці пустотілі.

Мастильні матеріали підводяться до підшипника через радіально просвердлені отвори в пальці та поздовжню канавку.

Повзуни пилкової рамки виготовляють із текстоліту, який володіє антифрикційними властивостями. Передня за ходом подачі пласка опорна поверхня повзуна під час роботи притискається до пласкої направляючої, а задня поверхня – призматичної форми з кутом при вершині 100° та ковзає по призматичних направляючих. Нижній повзун складається із двох половинок, які стягуються болтами.

Для зниження загальної маси пилкової рамки застосовують полегшені повзуни з пустотілим каркасом із легкого металевого сплаву з личкуванням робочих поверхонь пластинками із текстоліту. В площині розніму між половинками повзуна встановлений комплект прокладок, які під час збільшення зазору між повзуном та пальцем почергово знімають.

Повзуни зношуються від тертя в металевих направляючих нерівномірно і тому вимагають індивідуального регулювання. Надлишковий зазор вибирають, повертаючи ключем палець та притискаючи повзун за рахунок ексцентриситету цапфи до призматичної направляючої.

Направляючі відлиті із чавуна. В рамі чотири пари і кожна пара приходиться на кожний повзун пилкової рамки. В пару входять пласка направляюча та призматична з кутом при вершині 100 градусів (рис. 2.18). Направляючі закріплені попарно до литих плит, які вмонтовані на боковині станини. Робочі поверхні направляючих, якими під час руху пилкової рамки ковзають повзуни, встановлені вертикально. Направляючі для нижніх повзунів розміщені із зміщенням відносно осьової площини корінного валу на 10 мм за ходом подачі та закріплені своїми плитами на боковинах станини нерухомо.

Верхні направляючі можуть горизонтально зміщуватися вперед або назад за закріпленим на станині горизонтальним супортом, зберігаючи вертикальність робочих поверхонь. Це зміщення надає пилковій рамці нахил, який також можна змінювати за допомогою механізму нахилу. Для централізованого змащування направляючих пилкової рамки передбачена гідравлічна помпа – лубрикатор. Від тертя повзунів на направляючих виділяється значна кількість тепла. Для кращого відводу тепла направляючі виконані з ребрами, які збільшують поверхню тепловіддачі. Нижні більш навантажені направляючі обладнані водяним охолодженням.

Пилкова рамка (а) та повзун (б) лісопиляльної рами 2Р75- 1: 1,5 – верхні та нижні повзуни; 2, 4 – верхня та нижня поперечини; 3 – стійки; 6 – гніздо з клемовим затискачем; 7 – корок; 8, 9 – пальці

Рис. 2.18. Пилкова рамка (а) та повзун (б) лісопиляльної рами 2Р75- 1: 1,5 – верхні та нижні повзуни; 2, 4 – верхня та нижня поперечини; 3 – стійки; 6 – гніздо з клемовим затискачем; 7 – корок; 8, 9 – пальці

Фіксація пилкової рамки у верхньому положенні, а також швидка зупинка лісопиляльної рами здійснюється стрічковими гальмами.

Кінематична схема механізму подачі лісопиляльної рами моделі 2Р75-1 показана на рис. 2.19.

Механізм подачі включає в себе два нижні (передній та задній) та два верхні (передній та задній) приводні вальці. Подавальні вальці закріплюються на валу та складаються із окремих кілець рябух з шипами, а на кінці валу встановлюється шестірня, яка входить в зачеплення з ведучою шестернею редуктора механізму подачі. Вал вальця обертається в упорних підшипника кочення, і підшипниках кочення, закріплених на станині.

Крутний момент від електродвигуна 12, який закріплений на підмоторній плиті з можливістю гойдання, передається на ведучий шків 11.3 нього обертання передається на клинові паси 10, які приводять в обертання ведений шків, встановлений на ведучому валу циліндричного двоступінчастого редуктора. На вихідному валу редуктора встановлена ведуча прямозуба шестірня, яка передає обертання на три ведені шестерні.

Кінематична схема механізму подачі лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – подавальні вальці; 2, 4, 7 – прямозубі шестерні; 3, 10 – ланцюгова та пасова передачі; 8 – циліндричний редуктор; 9, 11 – шківи; 12 – електродвигун

Рис. 2.19. Кінематична схема механізму подачі лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – подавальні вальці; 2, 4, 7 – прямозубі шестерні; 3, 10 – ланцюгова та пасова передачі; 8 – циліндричний редуктор; 9, 11 – шківи; 12 – електродвигун

Обертання з нижніх двох ведених шестерень передається на ведучі нижні вали, на яких встановлені нижні подавальні вальці. Обертання з третьої веденої шестерні передається на проміжний вал, на якому встановлена ведуча зірочка. Із зірочки за допомогою втулочно-роликового ланцюга обертання передається на ведену шестерню, яка встановлюється значно вище, ніж верхні вальці, із врахуванням їх максимального підйому.

Верхні вальці встановлені на передні та задні ворота, на валах яких змонтовані ведені зірочки, які отримують своє обертання від втулочно- роликового ланцюга. Кожний із верхніх вальців змонтований на окремій поворотній рамці, що відкривається відносно станини, та називається воротами.

В лісопиляльній рамі встановлені передні та задні ворота. Вони складаються із ворітниці, вала з рифленими верхніми вальцями, гідроциліндра підйому воріт, гідроциліндра притиску колоди. З однієї сторони ворота впираються на упорний шарикопідшипник та вільно повертаються навколо осі. В робочому положенні ворота зачиняються за допомогою поворотного валу з лисками. На консолі валу з вальцями встановлена ведена зірочка, яка обертається від втулочно-роликового ланцюга механізму подачі. Кінематична схема верхніх воріт лісопиляльної рами моделі 2Р75-1 показана на рис. 2.20.

Кінематична схема верхніх воріт лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – корпус воріт; 2 – основна направляюча; 3, 6 – кронштейни; 4, 11 – гідроциліндри; 5 – коромисло; 7, 8 – направляючі штанги; 9 – траверса; 10 – верхній подавальний валець

Рис. 2.20. Кінематична схема верхніх воріт лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – корпус воріт; 2 – основна направляюча; 3, 6 – кронштейни; 4, 11 – гідроциліндри; 5 – коромисло; 7, 8 – направляючі штанги; 9 – траверса; 10 – верхній подавальний валець

Корпус воріт змонтований на нерухомо закріпленій на станині вертикальній основній направляючій 2 так, що вони можуть відкриватися, повертаючись відносно направляючої 2. Основна направляюча одночасно є плунжером (в нижній частині) і штоком (у верхній частині) для вбудованого гідроциліндра 11 в корпусі 1 воріт. Подача масла в гідроциліндр виконується зверху.

Під час подачі масла в нижню порожнину гідроциліндра із гідросистеми, ворота в цьому випадку піднімаються, а під час її з'єднання із зливником ворота опускаються під дією сили ваги. Під час підйому та опускання корпус 1 воріт ковзає двома своїми втулками по другій вертикальній направляючій, що встановлена на станині, яка представляє собою штангу. Для встановлення та зняття рамних пил в пилкову рамку, передні ворота відкриваються, повертаючи штангу 7 на 90 градусів навколо її вертикальної осі, до збігання з двома лисками, що виконані на штанзі, з прорізями на втулках корпусу воріт. Валець 10 змонтований на траверсі 9 та може переміщуватися у вертикальній площині гідроциліндром 4, шток якого приєднаний до середини коромисла 5 воріт.

Під час пиляння верхня порожнина гідроциліндра 4 з'єднана з нагнітальною лінією гідросистеми. Дякуючи цьому, прикладається додаткова сила натиску вальця до маси вальця із супортом. Під час підйому вальця, що знаходиться під тиском, у зв'язку із збільшенням діаметра колоди, що подається, масло видавлюється із штокової порожнини гідроциліндра через запобіжний гідроклапан на злив в масляний бак. Для підйому (встановлення) вальця 10 в положення, найбільш сприятливе для його самонабігання по торцю передньої колоди, нижню порожнину гідроциліндра 4 з'єднують з нагнітальною гідравлічною лінією. Ця операція виконується автоматично за допомогою кінцевого вимикача прапорця, що підвішений на супорті перед переднім верхнім вальцем 10 таким чином, що нижня крайка прапорця розміщена на 5-8 см вище нижньої твірної верхнього вальця.

Механізм зміни швидкості подачі призначений для регулювання величини подачі в залежності від сумарної висоти пропилу. Величину подачі встановлюють з пульта керування. Механізм включає в себе кільцевий реостат опору, з якого подається електричний струм, двигуна постійного струму, механізму подачі. Під час зміни швидкості подачі автоматично змінюється нахил пилкової рамки.

Механізм зміни нахилу пилкової рамки призначений для автоматичної зміни нахилу пилкової рамки від величини подачі. Кінематична схема механізму зміни нахилу пилкової рамки лісопиляльної рами моделі 2Р75-1 показана на рис. 2.21.

Кінематична схема механізму зміни нахилу пилкової рамки лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – направляючі пилкової рамки; 2 – горизонтальна направляюча плита; 3 – електродвигун; 4 – кінцевий вимикач; 5, 6 – черв'ячні передачі; 7, 12 – шестерні; 8 – зубчасте колесо; 9 – покажчик подачі; 10 – плита; 11 – сельсин-датчик; 13 – кулісний механізм; 14 – важіль; 15 – вал

Рис. 2.21. Кінематична схема механізму зміни нахилу пилкової рамки лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – направляючі пилкової рамки; 2 – горизонтальна направляюча плита; 3 – електродвигун; 4 – кінцевий вимикач; 5, 6 – черв'ячні передачі; 7, 12 – шестерні; 8 – зубчасте колесо; 9 – покажчик подачі; 10 – плита; 11 – сельсин-датчик; 13 – кулісний механізм; 14 – важіль; 15 – вал

Механізм зміни нахилу пилкової рамки приводиться в дію від фланцевого реверсивного електродвигуна З, який через вмонтований в одному корпусі однозахідного (самогальмуючого) черв'ячного редуктора передає обертання черв'яку, з якого обертання передається на черв'ячне колесо 6. Обертання з черв'ячного колеса передається на горизонтальний вал, на якому встановлений зубчастий черв'як 5, що входить в зачеплення із зубчастим сектором, жорстко закріпленим з валом 15. Вал обертається в підшипникових опорах, які закріплюються на станині. На валу жорстко закріплені два важелі 14, кожний із яких своїм пальцем з'єднаний з горизонтальним супортом. Він може переміщуватися у вертикальному кулісному пазу плити 10.

Під час повороту вала 15 в ту чи іншу сторону з ним разом повертаються і важелі 14. Під час цього супорт ковзає кулісними пазами та переміщує обидві направляючі плити за горизонтальними направляючими 2. Разом з плитами 10 переміщуються закріплені на них верхні направляючі 1 пилкової рамки, що створює відповідний нахил пил. Покажчик подачі 9 обладнаний стрілкою та шкалою подачі в міліметрах на один оберт корінного валу.

Швидкість подачі та величина нахилу пилкової рамки взаємозв'язані за допомогою сельсин-датчика 11. Стрілка покажчика подачі отримує обертання від механізму зміни нахилу пилкової рамки, повертаючись синхронно (за визначеного передавального числа) з валом 15. Для взаємозв'язку механізму зміни нахилу пилкової рамки і механізму зміни подачі на кінці вала черв'ячних передач 5 та 6 встановлена циліндрична шестірня. Вона входить в зачеплення з веденим зубчастим колесом 8. Воно закріплене на осі зі стрілкою, яка показує величину подачі.

Направляючий пристрій лісопиляльної рами 2Р75-1 (рис. 2.22) призначений для базування бруса та обрізних дощок і відокремлення їх від необрізних дощок та горбилів. Направляючий апарат встановлюють на виході із лісопиляльної рами і закріплюють до боковини станини.

Направляючі ножі закріплюються до супортів і можуть перемішуватися паралельно один одному. Гвинти, які переміщують ножі, обертають за допомогою спеціального ключа. Направляючий апарат складається із двох кронштейнів 1, які закріплені на боковині станини лісопиляльної рами та з'єднуються стяжками 4. У верхній частині кронштейнів змонтовані горизонтально дві паралельні циліндричні направляючі 6, на які одіті лівий та правий супорти 3. До супортів закріплюються вертикальні направляючі ножі 2. Зі сторони подачі матеріалу, що розпилюється, направляючі ножі загострені, що створює умови для їх заходу в пропил. Направляючі ножі 2 переміщують 4-ма ходовими гвинтами 5 – по два на кожний супорт.

Направляючий апарат лісопиляльної рами моделі 2Р75- 1:1 – кронштейн; 2 – ніж направляючого пристрою; 3 – супорт; 4 – стяжка; 5 – ходовий гвинт; 6 – направляюча для переміщення пласких ножів

Рис. 2.22. Направляючий апарат лісопиляльної рами моделі 2Р75- 1:1 – кронштейн; 2 – ніж направляючого пристрою; 3 – супорт; 4 – стяжка; 5 – ходовий гвинт; 6 – направляюча для переміщення пласких ножів

Гальмівний пристрій лісопиляльної рами моделі 2Р75-1 (рис. 2.23) призначений для зупинки пилкової рамки в положенні, найбільш зручному для зміни поставу пил, та створення безпечних умов роботи.

Гальмівний пристрій обладнаний механічним блокуванням, яке не дозволяє відкривати огородження під час розгальмованого кривошипно- шатунного механізму. Він обладнаний електричним блокуванням, яке не дозволяє увімкнути лісопиляльну раму під час відкритого огородження. Гальма складаються із двох сталевих стрічок 6, що охоплюють маховики корінного валу. Задні вітки стрічок закріплюються до осі 4, а передні на валу 5, який повертається в ту чи іншу сторону, за допомогою системи важелів та тяг. Вони дозволяють натягувати або послаблювати гальмівні стрічки. Довжину стрічок регулюють сережками та гайками 2. Гальма керуються за допомогою важеля-рукоятки 3, що змонтований на станині рами. Для переводу важеля-рукоятки в потрібне положення, необхідно натиснути на шомпол та вивести собачку 8 із зачеплення з храповим сектором 9.

Коли шомпол відпущений, собачка під дією пружини 10 фіксує положення важеля-рукоятки, тобто собачка 8 перешкоджає руху важеля – рукоятки в зворотну сторону. Під час розгальмованого кривошипно- шатунного механізму важіль 12 своїм сектором діє на ролик 11 кінцевого вимикача та замикає електричний ланцюг живлення привода механізму головного руху.

Механічне блокування гальма складається із двох кривошипів- важелів, з'єднаних між собою тягою. Ведучий кривошип-важіль 2 повертається разом з валом під час дії на нього важеля гальма. Ведений кривошип-важіль під дією тяги повертається навколо осі на такий же кут, що і кривошип-важіль. На веденому кривошипі-важелі передбачений упор, який встановлюють так, щоб в розгальмованому стані корінного валу упор не дозволив висунути засув запору та відкрити огородження, яке складається із двох стулок, а під час загальмованого стану упор не перешкоджав би висуванню засову та відкриттю огородження.

Гальмівний пристрій лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – сережки; 2 – гайки; 3 – важіль гальма; 4 – вісь; 5 – вал; 6 – гальмівні стрічки; 7 – шомпол; 8 – собачка; 9 – сектор; 10 -пружина; 11 – ролик кінцевого вимикача; 12 – важіль

Рис. 2.23. Гальмівний пристрій лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – сережки; 2 – гайки; 3 – важіль гальма; 4 – вісь; 5 – вал; 6 – гальмівні стрічки; 7 – шомпол; 8 – собачка; 9 – сектор; 10 -пружина; 11 – ролик кінцевого вимикача; 12 – важіль

Під час відкритого огородження розгальмувати корінний вал неможливо, так як механізм гальма не може вільно переміщуватися, так ж упор упирається в засув. Упор можна встановити в необхідне положення, регулюючи довжину тяги двома сережками.

Окрім механічного передбачено і електричне блокування. Під час відкритого огородження штовхач кінцевого вимикача звільнюється та розмикає електричний ланцюг. Під час закритого огородження штовхач кінцевого вимикача утоплюється та замикає електричний ланцюг.

Огородження лісопиляльної рами закриває всі рухомі частини рами. Вони виконані зварної конструкції із листової сталі. Під час відкритого огородження запуск рами неможливий, так як передбачене електроблокування, яке розмикає живлення мережі електродвигунів.

Лісопиляльна рама моделі 2Р75-1 обладнана механізмом утримування горбилів, який попереджує підкидання дощок та горбилів в кінці розпилювання колоди.

Гідравлічне піднімання та опускання передніх та задніх вальців і воріт (рис. 2.24) здійснюється наступним чином.

Гідравлічна схема підйому та опускання верхніх воріт і вальців лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – гідравлічний бак; 2 – гідравлічна помпа; 3 – гідроклапан; 4 – фільтр; 5 – манометр; 6 – гідравлічний розподільник з ручним керуванням; 7 – гідророзподільник з електричним керуванням; 8 – гідроциліндр воріт; 9, 11 – верхні передні та задні ворота; 10 – гідроциліндр вальця

Рис. 2.24. Гідравлічна схема підйому та опускання верхніх воріт і вальців лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: 1 – гідравлічний бак; 2 – гідравлічна помпа; 3 – гідроклапан; 4 – фільтр; 5 – манометр; 6 – гідравлічний розподільник з ручним керуванням; 7 – гідророзподільник з електричним керуванням; 8 – гідроциліндр воріт; 9, 11 – верхні передні та задні ворота; 10 – гідроциліндр вальця

Масло із масляного бака лопатевою помпою 2 маслопроводом через пластинчастий фільтр 4 подається до гідророзподільників 6, 7 (передні та задні ворота під'єднані до гідравлічної системи паралельно). Гідро- розподільник 6 підйому воріт керується вручну, а гідророзподільник 7 вмикання гідроциліндрів підйому та притискання вальців двійної дії керується електромагнітами та має електричне керування і вмикається дистанційно з пульта керування.

У гідравлічну систему увімкнений запобіжний гідроклапан 3 з переливним гідророзподільником, який підтримує необхідний тиск. Регулювальним гвинтом запобіжного клапану встановлюють робочий тиск 3-3,5 МПа, значення якого показує манометр 5. Під час перевищення встановленого на клапані тиску нагнітальна лінія перемикається автоматично на злив в масляний бак. Так як ворота рухомі, то масло підводиться до них гнучкими шлангами. Гідростанція змонтована в шафі, яка знаходиться рядом із лісопиляльною рамою.

Під час роботи гідросистеми масло із нагнітальної гідравлічної лінії подається безпосередньо у верхні (штокові) порожнини обох вальців, притискаючи (опускаючи) вальці. Одночасно масло під тиском підводиться до гідророзподільника 7, який керує підйомом обох верхніх вальців, і до двох гідророзподільників 6 з ручним керуванням для підйому та опускання передніх та задніх воріт. Для підйому вальця гідророзподільник 7 перемикають в робоче положення, з'єднуючи нагнітальну гідролінію з нижньою (поршневою) порожниною гідроциліндра вальця. При цьому масло із верхньої порожнини цього гідроциліндра видавлюється в нагнітальну лінію за рахунок того, що зусилля, яке розвивається на підйом в поршневій порожнині з більшою робочою площею, перевищує зусилля притиску, що розвивається меншою за площею штоковою порожниною.

Система керування роботою лісопиляльної рами моделі 2Р75-1 показана на рис. 2.25.

Пульт керування лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: а – на попереду рамному візку ПРТ8-2; б – стаціонарний пульт керування; 1- 10, 13, 15, 18 – кнопки керування; 11 – вольтметр; 12 – сигнальна лампочка; 14 – тумблер

Рис. 2.25. Пульт керування лісопиляльної рами моделі 2Р75-1: а – на попереду рамному візку ПРТ8-2; б – стаціонарний пульт керування; 1- 10, 13, 15, 18 – кнопки керування; 11 – вольтметр; 12 – сигнальна лампочка; 14 – тумблер

Керування лісопиляльною рамою включає наступні елементи: пуск та зупинка рами; гальмування після вимкнення привода; пуск, зупинка та регулювання швидкості подачі; увімкнення зворотного ходу (реверсування) подавальних вальців подачі; підйом верхніх вальців подачі; регулювання тиску верхніх вальців подачі.

Система керування забезпечує дистанційне керування всіма механізмами лісопиляльної рами за допомогою кнопок керування, що встановлені на пультах. В лісопиляльній рамі моделі 2Р75-1 передбачені два пульта керування, один із яких встановлений на попередурамному візку. Органи керування, що змонтовані на ньому, дублюють основні органи керування стаціонарного пульта. Крім цього, на першому поверсі лісопиляльного цеху встановлюють кнопочний пост для аварійної зупинки рами.

На першому та другому поверхах лісопиляльного цеху передбачена світлозвукова сигналізація. Перед початком роботи необхідно переконатися в тому, що всі захисні автомати увімкнені, і кнопкою увімкнути гідроциліндр. Про це повинні сигналізувати лампочки 12, а для запуску рами необхідно натиснути кнопку 18 "Сигнал". При цьому вмикається електродвигун змащувальної помпи та світлозвукова сигналізація (електричні дзвінки та сигнальні лампочки).

Після заданої на сигналізацію витримки часу, кнопкою 16 "Рама" вмикається електродвигун головного приводу з повним пусковим опором в ланцюгу ротора. Під час досягнення електродвигуном механізму різання номінальної робочої частоти обертання, кнопки 2 "Подача вперед" вмикають механізм подачі лісопиляльної рами. Кнопкою 3 "Подача назад" рама може бути увімкнена тільки в поштовховому режимі. Вимикають подачу однією із кнопок 4. Величина швидкості подачі регулюється також в поштовховому режимі за допомогою кнопок 5 і 6. Швидкість подачі автоматично зв'язана із зміною величини нахилу пилкової рамки. При цьому вмикається електродвигун механізму зміни нахилу, який одночасно із зміною нахилу через зубчастий сектор, розміщений на вихідному валу, повертає регулятор збудження. Цим самим змінюється частота обертання двигуна механізму подачі.

Для зменшення величини подачі без зміни нахилу під час запилу колоди в схемі керування є кнопка 3 "Запил", на яку в ланцюг збудження генератора вводиться додатковий резистор. Під час протікання в якірному ланцюгу генератора та електродвигуна струму, що перевищує допустиму величину, спрацьовує реле максимального струму, яке відмикає любу із увімкнених подач.

Електрична схема передбачає дистанційне керування підніманням та опусканням верхніх вальців за допомогою гідроциліндрів. Під час увімкненої гідравлічної системи верхні вальці лісопиляльної рами постійно притиснуті до матеріалу, що розпилюється. Під час увімкнення однієї із кнопок 10 "Передній" піднімається верхній передній валець. Аналогічно кнопками 9 "Задній" піднімається верхній задній валець.

Електричною схемою передбачений режим налаштування, який дозволяє за допомогою тумблерів 14 почергово фіксувати вальці у верхньому положенні. В системі управління лісопиляльної рами також передбачені електричні блокування, які створюють безпечні умови обслуговування і експлуатації лісопиляльної рами та попереджують про аварію.

Запуск електродвигуна механізму подачі кнопкою 2 "Вперед" можливий тільки під час досягнення електродвигуном механізму різання номінальної робочої частоти обертання. Увімкнення електромагнітів гідророзподільників неможливе під час відмикання електродвигуна масляної помпи гідростанції.

Для захисту генератора та електродвигуна подачі використовують реле максимального струму. Інші двигуни захищають від струмів короткого замикання запобіжниками з плавкими вставками та тепловими реле.

Лісопиляльна рама моделі 2Р75-2 (рис. 2.26) другого ряду призначена для розпилювання брусів товщиною до 380 мм на обрізні та необрізні пиломатеріали.

Конструкція лісопиляльної рами другого ряду моделі 2Р75-2 в основному така ж, як і рами першого ряду моделі 2Р75-1. Відмінності в конструкції наступні:

 • – пилкова рамка довжиною 1675 мм коротша, ніж у рами 2Р75-1 (2250 мм);
 • – в пилковій рамці рами 2Р75-2 кількість рамних пил, що беруть участь одночасно в розпилюванні бруса, більша, ніж у лісопиляльної рами першого ряду, яка розпилює колоду;
 • – для привода механізму різання застосований електродвигун з фазовим ротором потужністю 110 кВт;
 • – у конструкції воріт відмінність в тому, що на осі вальців встановлені рифлені вальці, а не з типами;
 • – брус притискається силою ваги вальця та силою пружин;
 • – направляючий апарат коротший на 395 мм;
 • – лісопиляльна рама моделі 2Р75-2 обладнана пристроєм, який призначений для підпору нижньої пласті бруса з метою попередження утворення бахроми та сколів на нижніх крайках пиломатеріалів;
 • – масло в гідросистему поступає від гідропривода рольганга, що встановлений перед лісопиляльною рамою другого ряду;
 • – піднімання та опускання верхніх воріт здійснюється за допомогою реверсивних гідророзподільників;
 • – система керування лісопиляльної рами моделі 2Р75-2 відрізняється тільки відсутністю привода гідропомпи та електромагніту піднімання вальців.

Керування лісопиляльною рамою (рис. 2.27) дистанційне за допомогою кнопок, що встановлені на пульті керування.

Загальний вигляд лісопиляльної рами другого ряду моделі 2Р75-2: 1 – стійка станини; 2 – гальма; 3 – важіль гальма; 4 – огородження; 5 – редуктор механізму подачі; 6 – механізм приводу верхніх вальців; 7, 10 – верхні передні та задні ворота; 8 – механізм зміни нахилу пилкової рамки; 9 – остов станини; 11 – нижній задній валець; 12 – направляючий апарат; 13 – огородження приводу подачі; 14 – привод механізму подачі; 15 – огородження головного приводу; 16 – кривошипно-шатунний механізм; 17 – лоток для тирси; 18 – система охолодження; 19 – пилкова рамка; 20 – система змащування; 21 – нижні передні ворота; 22 – механізм зміни подачі; 23 – огородження механізму подачі; 24 – огородження пилкової рамки; 25 – покажчик подачі; 26 – фундаментна плита; 27 – головний привод

Рис. 2.26. Загальний вигляд лісопиляльної рами другого ряду моделі 2Р75-2: 1 – стійка станини; 2 – гальма; 3 – важіль гальма; 4 – огородження; 5 – редуктор механізму подачі; 6 – механізм приводу верхніх вальців; 7, 10 – верхні передні та задні ворота; 8 – механізм зміни нахилу пилкової рамки; 9 – остов станини; 11 – нижній задній валець; 12 – направляючий апарат; 13 – огородження приводу подачі; 14 – привод механізму подачі; 15 – огородження головного приводу; 16 – кривошипно-шатунний механізм; 17 – лоток для тирси; 18 – система охолодження; 19 – пилкова рамка; 20 – система змащування; 21 – нижні передні ворота; 22 – механізм зміни подачі; 23 – огородження механізму подачі; 24 – огородження пилкової рамки; 25 – покажчик подачі; 26 – фундаментна плита; 27 – головний привод

Пульт керування лісопиляльної рами другого ряду моделі 2Р75-2

Рис. 2.27. Пульт керування лісопиляльної рами другого ряду моделі 2Р75-2

Конструктивні особливості лісопиляльних рам моделей 2Р75-1А та 2Р75-2А. Кінематика та конструктивні рішення цих рам аналогічні розглянутим рамам 2Р75-1 і 2Р75-2.

Рами мають верхні передні та задні ворота, що відкриваються, з подавальними вальцями, які встановлюються за висотою за допомогою гідроциліндра і фіксуються в необхідному положенні механічним затискним пристроєм. Піднімання вальців та притискання колоди у рами 2Р75-1А виконується гідроциліндром, який встановлений на воротах. В рамі моделі 2Р75-2А брус притискається вагою вальця та силою стиску пружин.

В рамі моделі 2Р75-1А верхні вальці мають можливість підніматися або опускатися у воротах в залежності від нерівностей колоди та її закомелистості під час роботи.

Піднімання та опускання воріт здійснюється гідроциліндром від ручного золотника гідророзподільника. В рамі 2Р75-2А передній та задній верхні вальці піднімаються на 25-30 мм безпосередньо брусом без додаткових механізмів.

Механізм подачі лісопиляльних рам складається із електродвигуна постійного струму, циліндричного двоступінчастого редуктора та привода верхніх вальців за допомогою ланцюгової передачі.

Механізм утримування горбилів, кінематична схема якого показана на рис. 2.28, складається із двох окремих механізмів. Привод підтримуючого ролика складається із електродвигуна, циліндричного редуктора та приводного валу, на якому встановлений приводний ролик.

Обертання з гідравлічного двигуна передається через з'єднувальну муфту на ведучий вал циліндричного двоступінчастого редуктора. На вихідному валу редуктора встановлений ведучий підтримуючий ролик діаметром 288 мм.

Весь механізм встановлений на поворотному вертикальному супорті, який повертається від гідроциліндра. Гідравлічний циліндр закріплюється до боковини станини на шарнірній опорі. Гідравлічні двигуни мають 960 об/хв. Вони живляться через гнучкі маслопроводи від нагнітальної системи.

Кінематична схема механізму утримування горбилів в лісопиляльних рамах моделі 2Р75-1А і 2Р75-2А.

Рис. 2.28. Кінематична схема механізму утримування горбилів в лісопиляльних рамах моделі 2Р75-1А і 2Р75-2А.

Лісопиляльна рама моделі РД75-1 призначення для розпилювання колод з брусовою, а рама моделі РД75-2 – для розпилювання двокантного бруса на обрізні пиломатеріли. Кінематична схема лісопиляльної рами моделі РД75-1 показана на рис. 2.29.

Кінематична схема лісопиляльної рами моделі РД75-1

Рис. 2.29. Кінематична схема лісопиляльної рами моделі РД75-1

Механізм безперервної подачі приводиться в рух від корінного валу за допомогою ступінчастого шківа. Фрикційною парою здійснюється зміна швидкості подачі за допомогою рукоятки. Всі вальці механізму подачі – приводні. Верхні ворота з вальцями можна піднімати штурвалом на необхідну висоту в залежності від діаметра колоди. Під час зміни діаметра колоди за збігом верхні вальці піднімаються та опускаються автоматично.

 
<<   ЗМІСТ   >>