Повна версія

Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вдосконалення процесу маніпулювання пиломатеріалами під час розпилювання круглих лісоматеріалів

Маніпулювання пиломатеріалами під час розпилювання круглих лісоматеріалів. Після виходу пиломатеріалів із позадурамного базувального апарату останні хаотично розміщуються на рольгангу для поздовжнього переміщення і, таким чином, у вигляді неорганізованої пачки дощок переміщуються до упора, де у такому ж вигляді передаються на поперечний транспортер та на сортування. Існує ряд прогресивних технічних рішень, направлених на відокремлення дощок із пакету, отриманого зразу же після розпилювання на лісопиляльній рамі. В деяких випадках за базувальним апаратом встановлюють додаткові розклинюючі ножі, які можуть повертатися із вертикального в горизонтальне положення для бокового зміщення дощок [103].

Відомий пристрій для відокремлення та поштучної видачі довгомірних заготовок із неорганізованого пакету [104]. Пристрій (рис. 3.27) складається із опори 1, механізму 2 відокремлення та механізму З струшування. Механізм 2 відокремлення виконаний у виді штоків 4, висувних від гідроциліндрів 5, встановлених з можливістю переміщення в напрямку, перпендикулярному до опори 1. На цій опорі у верхній її частині встановлені упори 6 та маніпулятор 7. Пакет заготовок, наприклад дощок, укладають на опору 1, які лягають на опорі товстим шаром. Внаслідок дії на заготовки сил від механізму струшування, сил інерції, сил тертя та сили тяжіння заготовки в пакеті перерозприділяються, при цьому верхня вільна частина має тенденцію до випрямлення та горизонтального розміщення. Заготовки в цій зоні лежать більш тонким шаром, що полегшую проникнення ножів та відокремлення заготовки.

Схема пристрою для відокремлення та поштучної видачі довгомірних заготовок із неорганізованого пакету: 1 – опора; 2 – механізм відокремлення; 3 – механізм струшування; 4 – шток; 5 – гідроциліндри; 6- упори; 7 – маніпулятор; 8 – нахилена поверхня

Рис. 3.27. Схема пристрою для відокремлення та поштучної видачі довгомірних заготовок із неорганізованого пакету: 1 – опора; 2 – механізм відокремлення; 3 – механізм струшування; 4 – шток; 5 – гідроциліндри; 6- упори; 7 – маніпулятор; 8 – нахилена поверхня

Даний пристрій практично неможливо використовувати під час розпилювання деревини твердих листяних порід, особливо деревини бука, так як динамічна дія на пиломатеріали приводить до появи в них тріщин, сколів та інших дефектів.

Науково-дослідним та конструкторським інститутом деревооброблювального машинобудування (ВНДІМАШ) запропонований пристрій для поштучної видачі пиломатеріалів [105]. Пристрій (рис. 3.28) складається із нахиленого поперечного транспортеру 1 із верхньою приводною зірочкою 2, з приймачем 3 для приймання дощок та захватами 4 на ланцюгах; горизонтального поперечного консольного транспортера 5 з ланцюгами без захватів і з кінцевими упорами 6, встановленими на кінцях консолей 7, на яких також встановлені ланцюги та зірочки; автоматичного скидача 8, верхнього 9 та нижнього 10 важелів керування скидачем; завантажувального механізму 11, який виконує також операцію кантування дощок, із захватами 12 та копіром 13; приводу 14 та нахиленої гірки 15.

Схема пристрою для поштучної видачі пиломатеріалів: 1 – нахилений поперечний транспортер; 2 – верхня приводна зірочка; 3 – приймач; 4 – захвати; 5 – горизонтальний поперечний консольний транспортер; 6 – кінцеві упори; 7 – консоль; 8 – автоматичний скидач; 9 – верхній важіль управління скидачем; 10 – нижній важіль керування скидачем; 11 – завантажувальний механізм; 12 – захвати; 13 – копір; 14 – привод; 15 – нахилена гірка

Рис. 3.28. Схема пристрою для поштучної видачі пиломатеріалів: 1 – нахилений поперечний транспортер; 2 – верхня приводна зірочка; 3 – приймач; 4 – захвати; 5 – горизонтальний поперечний консольний транспортер; 6 – кінцеві упори; 7 – консоль; 8 – автоматичний скидач; 9 – верхній важіль управління скидачем; 10 – нижній важіль керування скидачем; 11 – завантажувальний механізм; 12 – захвати; 13 – копір; 14 – привод; 15 – нахилена гірка

Транспортер 1, горизонтальний поперечний транспортер 5, скидач 8 та завантажувальний механізм 11, з метою синхронізації їх роботи, приводяться від загального приводу 14.

На пристрій дошки подаються транспортером 1. В приймачі З формується неорганізований пакет дощок. Захватами 4 на ланцюгах транспортера дошки із пакету захвачуються поштучно і через приводну зірочку 2 видаються на верхні ланцюги горизонтального транспортера 5.

Під час сходження дошки із зірочки 2 остання діє на верхній важіль 9 і в цей же час наступна дошка діє на нижній важіль 10, що приводить до спрацювання скидача 8.

Автоматичне скидання дощок із скидача 8 з ланцюгів транспортера 1 забезпечує поступлення дощок на горизонтальний транспортер 5 із ритмом, який рівний ритму видавання дощок з пристрою.

Цей пристрій має аналогічні недоліки, які відмічені у вищенаведеному технічному рішенні.

Розроблена конструкція пристрою для поштучної видачі довгомірних виробів із неорганізованого пакету [106]. Пристрій (рис. 3.29) складається із приймача 1, який змонтований з можливістю повороту від привода 2 у вертикальній площині, нахиленої поверхні 3 для передачі частини окремих заготовок до нахиленого ланцюгового конвеєра 4.

Якщо на захват попадає два вироби, то під час огинання зірочки ланцюга конвеєра відсікач скидає один виріб на поверхню 3, а виріб, що залишився падає із захвата на нахилену поверхню 5 та за нею поступає до конвеєра 6.

Експлуатація такого пристрою приводить до багаторазового маніпулювання заготовками, які сприймають ударні навантаження, що знижує корисний вихід пилопродукції та її якість.

Відомий пристрій для поштучної видачі дощок зразу після розпилювання колод [107]. Пристрій (рис. 3.30, 3.31) має раму 1, на якій змонтований конвеєр, що утворений паралельно встановленими гвинтами 2. Приймальна частина 3 кожного гвинта конвеєра має поверхню, твірна якої представляє собою увігнуту криву, а транспортна частина 4 виконана із змінним кроком навивки, що збільшується за ходом транспортування. Пристрій обладнаний кінцевим вимикачем 5, який змонтований на рамі 1.

Схема пристрою для поштучної видачі довгомірних виробів із неорганізованого пакету: 1 – приймач; 2 – привод; 3 – нахилена поверхня; 4 – нахилений ланцюговий конвеєр; 5 – нахилена поверхня; 6 – відвідний конвеєр

Рис. 3.29. Схема пристрою для поштучної видачі довгомірних виробів із неорганізованого пакету: 1 – приймач; 2 – привод; 3 – нахилена поверхня; 4 – нахилений ланцюговий конвеєр; 5 – нахилена поверхня; 6 – відвідний конвеєр

Пакет дощок 12, після розпилювання колоди, подається на приймальну частину 3 гвинтів конвеєра в крайнє положення до взаємодії торців дощок з кінцевим вимикачем 5, жий вмикає привод 11 конвеєра.

Гвинти 2, обертаючись, своєю навивкою розвертають пакет дощок 12 на деякий кут, а потім поштучно за допомогою відсікана, відокремлюють дошки від загального пакету. Після поштучного відокремлення дошки 12 попадають на гвинти 2 транспортера 4. Внаслідок нерівномірного кроку навивки дошки прискорюють свій рух до накопичувана 7. В подальшому дошки від накопичувана 7 транспортуються на наступні технологічні операції.

Під час розпилювання колод великого діаметра, коли поставом передбачена значна кількість дощок різних товщин і в середині пакету знаходяться пиломатеріали максимальної ширини, після виходу із позадурамного базувального апарату вони мають тенденцію розсипатися у вигляді віяла. Це приводить до того, що більш широкі та важкі дошки лягають на підгорбильні та притискають їх. Таке розміщення пиломатеріалів ускладнює їх поштучну видачу.

Схема пристрою для розбирання та поштучної видачі дощок: 1 – рама; 5 – кінцевий вимикач; 7 – накопичувач; 8 – привод; 9, 10 – зблоковані кінцеві вимикачі; 11 – привод; 12 – пакет дощок

Рис. 3.30. Схема пристрою для розбирання та поштучної видачі дощок: 1 – рама; 5 – кінцевий вимикач; 7 – накопичувач; 8 – привод; 9, 10 – зблоковані кінцеві вимикачі; 11 – привод; 12 – пакет дощок

Розроблений пристрій для поштучної видачі деталей типу планок із механізму орієнтації, що представляє собою нахилений вібробункер, дно якого виконане у вигляді лотка з проходами для виробів, над якими розміщений на валу еластичний барабан [108].

Пристрій (рис. 3.32) складається із механізму орієнтації у вигляді нахиленого вібробункера 1, дно якого виконане у вигляді лотка 2, що має увігнуту форму з проходами для виробів, над жими розміщений на валу З відбійний барабан, виконаний у вигляді двох усічених конусів 4 з еластичними накладками 5. Основи усічених конусів направлені один до одного та встановлені на відстані, що забезпечує прохід виробів. Лоток 2 обладнаний упорами 6, які встановлені під усіченими конусами 4 еластичного відбійного барабана. Вібробункер 1 з однієї сторони шарнірно закріплений за допомогою важеля 7 та осей 8, а з іншої через підшипники 9 впирається у вал 3, який виконаний з ексцентричними уступами 10, в результаті чого він отримує зворотно-поступовий рух (вібрацію). Обертання вала 3 передається від електродвигуна 11 за допомогою клиноподібної передачі 12. Під лотком 2 вібробункера 1 на виході встановлена касета-накопичувач 13 з нахиленим в поздовжньому напрямку дном 14, що дозволяє зорієнтовані деталі базувати торцем відносно стінки касети-накопичувача та має пази для проходу уступів 15 конічного барабану 16, який поштучно подає деталі на горизонтальний стрічковий конвеєр 17, що транспортує їх на подальше оброблення. Конічний барабан 16 приводиться в обертання за допомогою електродвигуна 18 та клинопасової передачі 19.

Дякуючи дну вібробункера 1, яке виконане у вигляді лотка 2, що має увігнуту форму, і вібрації нахиленого вібробункера 1 деталі переміщуються вниз вібробункера та орієнтуються, попадаючи в проходи лотка.

Схема пристрою для розбирання та поштучної видачі дощок (вигляд збоку): 2 – гвинт; 3 – приймальна частина гвинта; 4 – транспортна частина гвинта; 6 – навивка гвинта

Рис. 3.31. Схема пристрою для розбирання та поштучної видачі дощок (вигляд збоку): 2 – гвинт; 3 – приймальна частина гвинта; 4 – транспортна частина гвинта; 6 – навивка гвинта

Зорієнтовані деталі проходять між великими основами усічених конусів відбійного барабана, попадають в касету-накопичувач 13, а незорієнтовані відбиваються еластичними накладками 5 відбійного барабану до верху вібробункера для подальшої орієнтації. Конічний барабан 16 своїми уступами 15, обертаючись, захвачує деталь із касети- накопичувача 13 і через бокову прорізь (на рисунку не показана) передає її на стрічковий конвеєр 17, який транспортує деталь на подальше оброблення.

Запропонований пристрій практично неможливо застосувати для поштучної видачі необрізних пиломатеріалів деревини твердих листяних порід, які відрізняються непередбаченою геометричною формою бокової поверхні, великими розмірами за довжиною, шириною та товщиною. Негативним елементом даного пристрою є наявність відбійного барабану, протилежне обертання якого за ходом руху пиломатеріалів буде створювати ударні навантаження, що приведе широкі дошки до розтріскування.

Відомий пристрій для поштучної видачі необрізних дощок, що має встановлений на рамі рольганг, виконаний із конусних гвинтових роликів [109]. Пристрій (рис. 3.33) має встановлений на рамі 1 рольганг 2, що складається із двох груп конусних гвинтових роликів і, поставлений під кутом, торцевий упор 3, виконаний у вигляді гладкої стінки. Гвинтові конусні ролики встановлені таким чином, що їх робочі поверхні знаходяться в одній горизонтальній площині.

Ролики із вершинного кінця рольганга 2 встановлені під кутом до напрямку поперечної подачі. Вершинний кінець рольгангу знаходиться зі сторони торцевого упору. Осі обертання роликів з вершинного кінця рольгангу знаходяться під кутом 10-60° до напрямку поперечного переміщення дощок. За конструктивним виконанням всі ролики мають однакові геометричні параметри. Ролики приводяться в рух від загального приводу 4 та системи передач 5.

Схема пристрою для поштучної видачі виробів: 1 – вібробункер; 2 – лоток; 3 – вал; 4 – конус; 5 – накладки; 6 – упори; 7 – важіль; 8 – вісь; 9 – підшипники; 10 – уступ; 11 – електродвигун; 12 – клиноподібна передача; 13 – касета-накопичувач; 14 – дно; 15 – уступи; 16 – барабан; 17 – конвеєр; 18 – електродвигун

Рис. 3.32. Схема пристрою для поштучної видачі виробів: 1 – вібробункер; 2 – лоток; 3 – вал; 4 – конус; 5 – накладки; 6 – упори; 7 – важіль; 8 – вісь; 9 – підшипники; 10 – уступ; 11 – електродвигун; 12 – клиноподібна передача; 13 – касета-накопичувач; 14 – дно; 15 – уступи; 16 – барабан; 17 – конвеєр; 18 – електродвигун

Унаслідок конусної конструкції всіх роликів рольганга 2 найближча до лінії скидання необрізна дошка із партії, маючи більшу швидкість, раніше інших досягне упору 3 та починає поперечне переміщення, причому випередження в переміщенні більш широкого комлевого кінця необрізної дошки, що попадає в зону більших швидкостей, ніж швидкості вершинного кінця, компенсується більш пришвидшеним поперечним рухом вершинного кінця дошки, який досягається за рахунок косо поставлених роликів рольганга 2. Даний пристрій дає можливість не встановлювати за рольгангом додаткових пристроїв вирівнювання, покращити умови для взаємозамінності та спрощення конструкції унаслідок застосування роликів однакових геометричних параметрів.

Схема пристрою для поштучної видачі необрізних дощок: 1 – рама; 2 – рольганг; 3 – торцевий упор; 4 – загальний привод; 5 – система передач

Рис. 3.33. Схема пристрою для поштучної видачі необрізних дощок: 1 – рама; 2 – рольганг; 3 – торцевий упор; 4 – загальний привод; 5 – система передач

Відомий також пристрій для транспортування довгомірних матеріалів [110], принцип роботи якого аналогічний вищерозглянутому. Пристрій (рис. 3.34) складається із двох паралельних приводних тягових органів 1 і 2, приводних 3 і 4 та натягувальних зірочок або туєрів 5 і 6, конусних роликів 7, осі яких 8 з'єднують тягові органи.

Унаслідок конусної конструкції роликів пакет довгомірних матеріалів, який поступив на приймальну дільницю, розтягується за довжиною конвеєра-рольганга. Це відбувається із-за різних між матеріалами в пакеті швидкостей поздовжнього переміщення. Швидкість поздовжнього переміщення довгомірних матеріалів на конвеєрі-рольганзі виражається сумою швидкості руху тягових органів та лінійної швидкості роликів. Лінійна швидкість виражається добутком кутової швидкості на радіус ролика у тому перерізі, де вона визначається. Тому крайня дошка в партії, що знаходиться на роликах в зоні більших їх радіусів, має більшу лінійну швидкість, а отже, і більшу сумарну швидкість поздовжнього переміщення. Різні за величиною швидкості переміщення довгомірних матеріалів в партії забезпечують поштучну їх видачу.

Схема пристрою для транспортування довгомірних матеріалів: 1, 2 – безкінечні приводні тягові органи; 3 – приводна зірочка; 4 – натяжна зірочка; 5,6 – туєри; 7 – конусні ролики; 8 – осі

Рис. 3.34. Схема пристрою для транспортування довгомірних матеріалів: 1, 2 – безкінечні приводні тягові органи; 3 – приводна зірочка; 4 – натяжна зірочка; 5,6 – туєри; 7 – конусні ролики; 8 – осі

Два розглянутих та аналогічних за принципом роботи пристрої можуть успішно працювати у тому випадку, якщо на приймальний рольганг пиломатеріали будуть поступати в один ряд в поперечному напрямку рольганга та розміщуватися на рольгангу в один шар. Під час розпилювання деревини врозвал, коли дошки на рольгангу розміщуються навалом, описані пристрої не забезпечать поштучну видачу пиломатеріалів.

Відомий пристрій для роз'єднання дощок [111], принцип роботи якого ґрунтується на відокремленні пиломатеріалів за допомогою нахиленого транспортера типу "гірка". Пристрій (рис. 3.35) має поперечний транспортер 1, безкінечно несучий ланцюг 2, верхня вітка якого припіднята за допомогою ролика 3, нахилений транспортер 4, що представляє собою безкінечний ланцюг 5 з упорами 6, нахилену поверхню 7 та транспортер 8 для передачі поштучно відокремлених дощок на подальше оброблення.

Схема пристрою для роз'єднання дощок: 1 – поперечний транспортер; 2 – безкінечно несучий ланцюг; 3 – ролик; 4 – нахилений транспортер; 5 – ланцюг; 6 – упори; 7 – нахилена поверхня; 8 – транспортер; 9 – необрізні пиломатеріали

Рис. 3.35. Схема пристрою для роз'єднання дощок: 1 – поперечний транспортер; 2 – безкінечно несучий ланцюг; 3 – ролик; 4 – нахилений транспортер; 5 – ланцюг; 6 – упори; 7 – нахилена поверхня; 8 – транспортер; 9 – необрізні пиломатеріали

Пристрій працює наступним чином. Необрізні пиломатеріали 9, які розміщені на поперечному транспортері у вигляді неорганізованого пакету попадають на безкінечно несучий ланцюг 2, який забезпечує їх плавну передачу на нахилений транспортер 4. Упори нахиленого транспортеру 4 розраховані на захват однієї дошки, причому висота упору регулюється в залежності від товщини дощок. Тому, якщо на нахилений транспортер попадають дві дошки, розміщених одна на другій, то верхня дошка під власною вагою зісковзує на верхню вітку транспортера 2. Коли ж дошка розміщується на нахиленому транспортері 4 вузькою пластю вниз, то упори проковзують за обзельною крайкою і дошка звалюється на транспортер 2. Поштучно відокремлені пиломатеріали нахиленою поверхнею 7 передаються на транспортер 8 для проведення наступних технологічних операцій.

Успішна робота пристрою забезпечена у тому випадку, якщо пиломатеріали зорієнтовані на приймальному транспортері широкою пластю вниз. В протилежному випадку дошки багато разів падають з нахиленого транспортера, що приводить до їх руйнування, а також зменшення продуктивності роботи даного пристрою.

Розроблений пристрій для роз'єднання довгомірних предметів [112] із накопичувана, що представляє собою гнучку підвіску. Пристрій (рис. 3.36) складається із рами 1, привода 2 ланцюгового транспортера 3 із пластинчастими упорами 4, виконаними у вигляді трапеції, причому захватна частина упора має більшу величину, ніж протилежна, або, інтими словами, базувальна частина упору виконана скошеною в напрямку, протилежному руху пиломатеріалів; налаштованої на необхідний кут направляючої 5 та транспортера 6, який призначений для поштучної передачі дощок на подальше оброблення.

Схема пристрою для роз'єднання довгомірних предметів: 1 – рама; 2 – привод; 3 – ланцюговий транспортер; 4 – пластинчасті упори; 5 – направляючі; 6 – транспортер

Рис. 3.36. Схема пристрою для роз'єднання довгомірних предметів: 1 – рама; 2 – привод; 3 – ланцюговий транспортер; 4 – пластинчасті упори; 5 – направляючі; 6 – транспортер

Пиломатеріали поступають в гнучкий накопичувач у вигляді неорганізованого пакету. Упори 4 захватують дошки і поштучно видають їх на транспортер 6. У випадку захвату упором двох і більше заготовок, останні скидаються назад в накопичу вач за допомогою регульованого на необхідний кут нахилу направляючої і, таким чином, на упорі залишається одна заготовка, що дозволяє виконувати поштучну видачу дощок.

Даний пристрій дає можливість виконувати поштучну видачу тільки обрізних пиломатеріалів визначених типорозмірів, що не дозволяє використовувати його під час розпилювання деревини врозвал.

Відомий пристрій для розбирання пиломатеріалів із штабеля [113] із подальшою їх поштучною видачею. Пристрій (рис. 3.37) складається із пакеторозбірника 1, нахиленої поверхні 2, транспортера 5 зі спеціальними упорами 6 та поздовжнього транспортера 7.

Обрізні пиломатеріали із штабеля за допомогою пакеторозбірника, рядами в один шар за нахиленою поверхнею 2 та транспортерем 3 попадають у V-подібний накопичувач 4. Із накопичувача пиломатеріали за допомогою спеціальних упорів 6 нахиленим транспортером 5 попадають на поздовжній транспортер 7 для проведення наступних технологічних операцій.

Пристрій має такі ж недоліки, які приведені під час аналізу технічних рішень поштучної видачі дощок за допомогою пристрою типу "гірка" [111].

В США запатентований пристрій під назвою "сепаратор дощок" [114], який забезпечує можливість відокремлення від вертикально розміщеного пакету окремих дощок. Пристрій (рис. 3.38) складається із станини 1, подавального конвеєра 2, поворотного коробу 3, який переміщується за допомогою силового циліндра 4 відносно осі 5 і в свою чергу із базової стінки 6 та регульованої 7, яка переміщується за допомогою силового циліндра 8, стінки 9 з поворотними важелями 10, обладнаними роликами 11 з можливістю повороту відносно осі шарніра 12 та силового циліндра 13, який забезпечує переміщення роликів відносно осі шарніра 12, а також силового циліндра 14, що приводить в рух стінку з важелями 9 відносно осі шарніра 15, сортувальних важелів 16, встановлених на шарнірах 17 навпроти стінки 9 та переміщуваних за допомогою здвоєного силового циліндра 18, один шток якого шарнірно закріплений на станині, а інший закріплений до важеля поворотної стінки 16, підйомника 19, що з'єднаний із кривошипом 20, опорної стінки 21 з ребрами 22 для забезпечення плавного зісковзування дощок на горизонтальний вихідний транспортер 23.

Пристрій (рис. 3.38) працює наступним чином. Короб 3 силовим циліндрром 4 встановлюється в положення, яке забезпечує поступлення в нього пакету дощок конвеєром 2, після чого короб нахиляється силовим циліндром 4 і пиломатеріали із його ємкості переміщуються на сортувальні важелі 16, попередньо повернуті за допомогою силового циліндра 18 на кут 90° відносно короба

Схема пристрою для розбирання пиломатеріалів із штабеля із подальшою їх поштучною видачею: 1 – пакеторозбірник; 2 – нахилена поверхня; 3 – транспортер; 4 – приймальна кишеня; 5 – нахилений транспортер; 6 – упори; 7 – поздовжній транспортер

Рис. 3.37. Схема пристрою для розбирання пиломатеріалів із штабеля із подальшою їх поштучною видачею: 1 – пакеторозбірник; 2 – нахилена поверхня; 3 – транспортер; 4 – приймальна кишеня; 5 – нахилений транспортер; 6 – упори; 7 – поздовжній транспортер

Розмір пакету (рис. 3.38) дощок за товщиною встановлюється за допомогою силового циліндра 8 переміщенням регульованої стінки 7 відносно базової стінки 6. Потім поворотом сортувальних важелів 16 на 90° виконується передача пиломатеріалів із поворотного короба 3 в приймач дощок, що утворений стінкою 9, сортувальними важелями 16 та піддоном підйомника 19. За допомогою роликів 11 та силових циліндрів 13 виконується вирівнювання неорієнтованого пакету дощок відносно підйомника. Дальше кривошипом 20 пакет дощок опускається вниз до крайнього положення та сортувальним важелем 16 переміщується піддоном підйомника до контакту зі стінкою 9.

Схема пристрою для відокремлення від вертикально розміщеної пачки окремих дощок: 1 – станина; 2 – подавальний конвеєр; 3 – поворотний короб; 4 – циліндр; 5 – вісь; 6 – базова стінка; 7 – регульована стінка; 8 – циліндр; 9 – стінка; 10 – важелі; 11 – ролики; 12 – вісь шарніра; 13, 14 – циліндри; 15 – вісь шарніра; 16 – важелі; 17 – шарніри; 18 – циліндр; 19 – підйомник; 20 -кривошип; 21 – опорна стінка; 22 – ребра; 23 – вихідний транспортер

Рис. 3.38. Схема пристрою для відокремлення від вертикально розміщеної пачки окремих дощок: 1 – станина; 2 – подавальний конвеєр; 3 – поворотний короб; 4 – циліндр; 5 – вісь; 6 – базова стінка; 7 – регульована стінка; 8 – циліндр; 9 – стінка; 10 – важелі; 11 – ролики; 12 – вісь шарніра; 13, 14 – циліндри; 15 – вісь шарніра; 16 – важелі; 17 – шарніри; 18 – циліндр; 19 – підйомник; 20 -кривошип; 21 – опорна стінка; 22 – ребра; 23 – вихідний транспортер

Одночасне переміщення стінки 9 за допомогою силового циліндра 13 та сортувальних важелів 16 силовим циліндром 18 дозволяє здійснити поштучне відокремлення дощок з видачею їх на вихідний транспортер.

Розглянутий пристрій відрізняється складністю та громіздкістю. Даний пристрій вимагає суттєвої реконструкції функціонуючих на сьогоднішній день лісопиляльних потоків для його розміщення.

Розроблений пристрій для поштучної видачі круглих лісоматеріалів із неорганізованого пакету [115].

Пристрій (рис. 3.39) складається із приймального транспортера 1, на який лісоматеріали поступають навалом, проміжкового транспортера 2, на якому лісоматеріали розміщуються в один ряд, важелів 3, закріплених на каретці 4, що здійснює зворотно-поступовий рух в горизонтальній площині; нахиленого транспортера 5, ланцюги якого обладнані упорами 6; горизонтального транспортера 7, на якому розміщені пилкові диски 8 для поперечного розкроювання круглих лісоматеріалів та вихідних транспортерів 9, 10, 11.

Схема пристрою для поштучної видачі круглих лісоматеріалів із неорганізованого пакету: 1 – приймальний транспортер; 2 – проміжний транспортер; 3 – важелі; 4 – каретка; 5 – нахилений транспортер; 6 – упори; 7 – горизонтальний транспортер; 8 – пилкові диски; 9, 10, 11 – вихідні транспортери

Рис. 3.39. Схема пристрою для поштучної видачі круглих лісоматеріалів із неорганізованого пакету: 1 – приймальний транспортер; 2 – проміжний транспортер; 3 – важелі; 4 – каретка; 5 – нахилений транспортер; 6 – упори; 7 – горизонтальний транспортер; 8 – пилкові диски; 9, 10, 11 – вихідні транспортери

Лісоматеріали із транспортера 1 подаються на проміжний транспортер 2 в один ряд. Важелі 3 відокремлюють кожну колоду із ряду та переміщуючись за допомогою каретки в крайнє ліве положення скидають її на нахилений транспортер 5 або за рішенням оператора на вихідний транспортер 9. За нахиленим транспортером 5 за допомогою упорів 6 колода подається до горизонтального транспортера 7, на якому виконується її поперечне розпилювання та подається на вихідні транспортери 10 і 11.

Запропонована конструкція каретки з важелями для відокремлення із суцільного ряду лісоматеріалів кожної колоди не забезпечить відокремлення із такого ж ряду окремих дощок, що не дозволяє використовувати даний пристрій для поштучної видачі пиломатеріалів.

Аналогічний за принципом дії пристрій для відокремлення круглих лісоматеріалів заявлений у Франції [116]. Пристрій (рис. 3.40) складається із приймального транспортера 1, проміжного нахиленого транспортера 2, проміжного горизонтального транспортера 3, основного нахиленого транспортера 4, на якому відбувається поштучна ритмічна видача лісоматеріалів для подальшого оброблення.

Круглі колоди на приймальний транспортер 1 розміщуються навалом. Потім вони подаються на проміжний транспортер 2, який передає їх на горизонтальний 3 поштучно в один суцільний ряд. Із горизонтального транспортера за допомогою основного нахиленого транспортера 4 відбувається ритмічна поштучна видача круглих лісоматеріалів на подальше оброблення.

Даний пристрій не буде ефективним для поштучної видачі необрізних пиломатеріалів.

Схема пристрою для відокремлення круглих лісоматеріалів: 1 – приймальний транспортер; 2 – проміжний нахилений транспортер; 3 – проміжний горизонтальний транспортер; 4 – основний нахилений транспортер

Рис. 3.40. Схема пристрою для відокремлення круглих лісоматеріалів: 1 – приймальний транспортер; 2 – проміжний нахилений транспортер; 3 – проміжний горизонтальний транспортер; 4 – основний нахилений транспортер

У ФРГ запатентований пристрій для розділення дощок на конвеєрному пристосуванні [117]. Пристрій (рис. 3.41, 3.42) складається із направляючих пластин 1, розміщених на конвеєрі 2 і товщина яких збільшується в напрямку руху пиломатеріалів; однієї пари горизонтальних роликів 3, розміщених на початку конвеєра та чотирьох пар вертикальних роликів 4, розміщених на конвеєрі із відстанню між роликами в парі, що збільшується відповідно збільшенню товщини направляючих пластин; із трьох триступінчастих вальців 5, кожний із яких складається із трьох роликів, до того ж один із них, центральний 6, малого та постійного для всіх трьох вальців діаметра і двох роликів 7 великого діаметра, симетрично розміщених відносно центрального і діаметр яких збільшується в кожному наступному вальці у напрямку руху пиломатеріалів; двох нахилених поверхонь для укладання дощок на транспортер 9.

Пристрій працює наступним чином. За допомогою горизонтальних З та вертикальних 4 роликів пакет дощок у координованому положенні подається в направляючі 1 між вертикальними роликами 4 таким чином, щоб перший із триступінчастих вальців розмістився над пакетом дощок. Подальше переміщення за направляючими, товщина яких збільшується, дозволяє відокремити дошки в горизонтальному напрямку, а за допомогою різновисоких роликів 7 горизонтальних вальців 5 подати поштучно пиломатеріали вниз нахиленою поверхнею 8 на транспортер 9.

Розглянутий пристрій має обмежені можливості. Він успішно може працювати тільки з обрізними пиломатеріалами, кількість яких в пакеті повинна бути не більше трьох.

Відомий пристрій для поштучної видачі виробів із пакету [118]. Пристрій (рис. 3.43) складається із двох вертикальних дисків 1, периферійна робоча частина яких має спеціальні виступи для захвату деталей; горизонтального диска 2, на який вироби подаються від диску 1 та поштучно видаються для наступного оброблення.

Деталі 3 (рис. 3.41) суцільним пакетом насуваються на диск 1, який своїми виступами захватує кожну окрему деталь та передає її на диск 2, що обертається із більш високою швидкістю, ніж диск 1 та дозволяє видавати деталі на вихідний транспортер із деяким відривом.

Пристрій успішно працює з малогабаритними деталями однакових розмірів за довжиною, шириною та товщиною. Використовувати такі пристрої для розділення необрізних дощок із пакету неможливо.

Схема пристрою для розділення дощок на конвеєрному пристосуванні (загальний вигляд): 3 – горизонтальні ролики; 6 – центральний ролик; 7 – різновисокі відділяючі ролики; 8 – нахилена поверхня; 9 – транспортер

Рис. 3.41. Схема пристрою для розділення дощок на конвеєрному пристосуванні (загальний вигляд): 3 – горизонтальні ролики; 6 – центральний ролик; 7 – різновисокі відділяючі ролики; 8 – нахилена поверхня; 9 – транспортер

Схема пристрою для відокремлення дощок на конвеєрному пристосуванні (окремі вузли): 1 – направляючі пластини; 2 – конвеєр; 4 – вертикальні ролики; 5 – триступінчасті вальці

Рис. 3.42. Схема пристрою для відокремлення дощок на конвеєрному пристосуванні (окремі вузли): 1 – направляючі пластини; 2 – конвеєр; 4 – вертикальні ролики; 5 – триступінчасті вальці

Схема пристрою для поштучної видачі виробів із пакету: 1 – вертикальні диски; 2 – горизонтальний диск; 3 – деталі

Рис. 3.43. Схема пристрою для поштучної видачі виробів із пакету: 1 – вертикальні диски; 2 – горизонтальний диск; 3 – деталі

Розроблений пристрій для переставлення предметів із вертикального в горизонтальне положення [119]. Пристрій (рис. 3.44) представляє собою поєднання роликових приводних транспортерів, виконаних у вигляді стінок 1 і 2, одна з яких плавно вигинається з вертикального положення в горизонтальне у напрямку руху предметів, а інша – навпаки. Така конструкція пристрою дозволяє здійснювати плавне перекладання деталі 3 із вертикального положення в горизонтальне без застосування додаткових виконавчих механізмів.

Схема пристрою для перекладання предметів із вертикального в горизонтальне положення: 1, 2 – приводні транспортери, виконані у вигляді стінок; 3 – деталі

Рис. 3.44. Схема пристрою для перекладання предметів із вертикального в горизонтальне положення: 1, 2 – приводні транспортери, виконані у вигляді стінок; 3 – деталі

Враховуючи те, що пакет в нашому випадку складається із великої кількості дощок різних розмірів поперечного перерізу з метою збереження цього пакету під час переставлення приведений пристрій вимагає вдосконалення.

В ФРГ запатентований пристрій для розділення дощок [120]. Пристрій (рис. 3.45) складається із естакади 1, на якій змонтовані виконавчі органи 2 і 3, що представляють собою силові циліндри, на штоках яких шарнірно встановлені поворотні важелі з вакуумними присосками 4, і поперечного транспортера 5.

Пристрій працює наступним чином. Група пиломатеріалів 6 від лісопиляльної рами попадає в жолоб, утворений симетрично встановленими важелями, шарнірно закріпленими на штоках силових циліндрів. Після закінчення розпилювання сортименту спрацьовує шляхова автоматика, яка забезпечує команду на створення вакууму в присосках та розведення важелів в сторони за допомогою силових циліндрів. При цьому центральна дошка падає під власною вагою на поперечний транспортер 5, а дві, що утримуються вакуумними присосками, опускаються на вказаний транспортер після відходу раніше укладеної центральної почергово.

Схема пристрою для розділення дощок: 1 – естакада; 2, 3 – виконавчі органи; 4 – вакуумні присоски; 5 – поперечний транспортер

Рис. 3.45. Схема пристрою для розділення дощок: 1 – естакада; 2, 3 – виконавчі органи; 4 – вакуумні присоски; 5 – поперечний транспортер

Недолік даного пристрою – обмежена кількість пиломатеріалів, що підлягають розділенню.

Відомий спосіб повороту бруса та пристрій для його здійснення [121]. Запропонований пристрій призначений для встановлення в лісопиляльному потоці після першого фрезерно-брусувального верстата, приймання двокантного бруса та повертання його на 90° і подачі його в наступний фрезерно-брусувальний верстат або лісопиляльну раму другого ряду. Основу запропонованого пристрою складають приводні вальці- рябухи 1 і 2 (рис. 3.46). Валець 2 закріплений жорстко на кронштейні 3, а валець 1, що регулюється в залежності від товщини (висоти) бруса за допомогою гідроциліндра. Гідроциліндр 4 здійснює повертання вальців з брусом, а гідроциліндр 5 – центрування пристрою і, таким чином, бруса відносно поздовжньої центральної осі всього лісопиляльного потоку. Система важелів, кронштейн 3 та гідроциліндр 4 закріплені на каретці 6, що переміщується за допомогою гідроциліндра 5 за направляючими 7 роликами 8. Направляючі 7 монтуються на станині з'єднувального рольганга лісопиляльного потоку.

Розглянутий пристрій відрізняється наявністю великої кількості виконавчих механізмів, виконаних у вигляді багатоланкових важільних систем із силовими циліндрами. Крім цього, у випадку повороту пакета, що складається із великої кількості пиломатеріалів, пристрій не гарантує їх утримання в пакеті, так як відсутній підпір знизу, а пакет утримується тільки за рахунок зусилля притиску одного із вальців.

В Японії запропонований пристрій для штабелювання дощок із неорганізованого пакету [122], перша частина якого виконана у вигляді "гірки". Пристрій складається із механізму поштучної видачі та механізму формування штабеля. Механізм поштучної видачі (рис. 3.47) складається із нахиленого транспортера 1 з упорами 2, налаштувальної відбійної лінійки З, бункера 4 та розворотнього механізму 5 з приводами.

Схема пристрою для повертання бруса: 1, 2 – приводні вальці-рябухи; 3 – кронштейн; 4, 5 – гідроциліндри; 6 – каретка; 7 – направляючі; 8 – ролики

Рис. 3.46. Схема пристрою для повертання бруса: 1, 2 – приводні вальці-рябухи; 3 – кронштейн; 4, 5 – гідроциліндри; 6 – каретка; 7 – направляючі; 8 – ролики

Схема пристрою для штабелювання дощок із неорганізованого пакету: 1 – нахилений транспортер; 2 – упори; 3 – налаштувальна відбійна лінійка; 4 – бункер; 5 – механізм розвертання

Рис. 3.47. Схема пристрою для штабелювання дощок із неорганізованого пакету: 1 – нахилений транспортер; 2 – упори; 3 – налаштувальна відбійна лінійка; 4 – бункер; 5 – механізм розвертання

Поштучна видача здійснюється за рахунок захвату із бункера пиломатеріалів упорами та скиданням незорієнтованих дощок за допомогою відбійної лінійки назад в бункер.

Пристрій використовується для формування штабелів із обрізних пиломатеріалів і проблематичне його застосування для відокремлення необрізних дощок.

Відомий пристрій, що призначений для здійснення розвертання у вертикальній площині сформованого штабеля на 90° під час одночасного перекладання його з одного рольгангу на інший [123]. Пристрій (рис. 3.48) складається із рами 1, на якій змонтовано два стаціонарних рольганга 2 і 3, стола 4 з можливістю його повертання, який встановлений на шарнірі 5. Основа стола з можливістю повертання зв'язана шарніром 6 зі штоком 7 силового циліндра 8, встановленого за допомогою шарніра 9 на рамі 1. Збоку рольганга 3 навпроти роликового стола 4 встановлений упор 10, який запобігає перевертанню штабеля під час розвертання.

Штабель, що рухається рольгангом 2, попадаючи на роликовий стіл 4 за допомогою штока 7 силового циліндра 8 перекладається з одночасним розвертанням на 90° на рольганг 3, яким і транспортується в переорієнтованому положенні.

Даний пристрій може надійно перекладати із рольганга на рольганг сформовані вантажі. Для маніпулювання пакетом необрізних пиломатеріалів, що виходять із лісопиляльної рами, описаний пристрій вимагає суттєвих принципових конструктивних змін.

Відоме технічне рішення лінії транспортування, маніпулювання та поштучної видачі необрізних дощок із пакету після розпилювання колоди на лісопиляльній рамі [124]. Колода, що розпилюється, під час виходу її розпиляної частини із лісопиляльної рами, проходить процес позадурамного базування шляхом фіксації розпиляного кінця затискними кліщами позадурамного рейкового візка (рис. 3.49). Після закінчення розпилювання другий кінець пакету дощок, що випилюються, переміщується на інший підтримуючий візок і разом із базувальним відкочується на місце розвантаження.

Схема пристрою для здійснення розвертання у вертикальній площині сформованого штабелю на 90° з одночасним перекладанням його з одного рольгангу на інший: 1 – рама; 2, 3 – стаціонарні автономні рольганги; 4 – поворотний стіл; 5, 6 – шарніри; 7 – шток; 8 – циліндр; 9 – шарнір; 10 -упор

Рис. 3.48. Схема пристрою для здійснення розвертання у вертикальній площині сформованого штабелю на 90° з одночасним перекладанням його з одного рольгангу на інший: 1 – рама; 2, 3 стаціонарні автономні рольганги; 4 – поворотний стіл; 5, 6 – шарніри; 7 – шток; 8 – циліндр; 9 – шарнір; 10 -упор

Схема лінії транспортування, маніпулювання та поштучної видачі необрізних дощок: 1 – перевантажувальний візок; 2 – кліщі; 3 – підйомник; 4 – присоска; 5 – укладач; 6 – циліндр; 7 – рольганг; 8 – необрізна дошка

Рис. 3.49. Схема лінії транспортування, маніпулювання та поштучної видачі необрізних дощок: 1 – перевантажувальний візок; 2 – кліщі; 3 – підйомник; 4 – присоска; 5 – укладач; 6 – циліндр; 7 – рольганг; 8 – необрізна дошка

Перевантажувальний візок-маніпулятор 1 перемішується збоку до випиляного пакету пиломатеріалів та затискає його кліщами 2 і після розтискання кліщів базувального візка, відкочується на місце перекладання, де затискні кліщі 2 розвертаються із отриманим пакетом пиломатеріалів на 90° та укладають їх на підйомний стіл 3.

Підйомний стіл 3 піднімає пакет до рівня, що відповідає можливості функціонування механізму поштучного відбирання пиломатеріалів із пакету, при цьому шток 5 силового циліндра 6, після переміщення та зупинки механізму над пакетом, опускає вакуумні присоски 4, які захватують верхню дошку 8 пакета, припіднімає її та переміщує на рольганг 7 і, таким чином, здійснюється поштучне розбирання пакета.

Недоліком даного пристрою є складність та трудомісткість відокремлення горбилів та підгорбильних дощок, ненадійність роботи укладача дощок під час підвищеної шорсткості поверхні пиломатеріалів.

Заслуговує на увагу пристрій поштучної видачі дощок, що має елеваторну систему їх відокремлення із пакета з вертикально розміщеними пропилами дощок, який розроблений на основі закономірності подавання пиломатеріалів в стругальні верстати.

Пристрій працює наступним чином. Після виходу із лісопиляльної рами отриманий пакет пиломатеріалів переміщується поздовжнім транспортером, що має вертикальні направляючі пластини, при цьому відокремлюються горбилі та підгорбильні дошки. Пакет дощок 1 (рис. 3.50) переміщується рольгангом 2, що знаходиться у верхньому положенні.

Схема пристрою для поштучної видачі дощок з елеваторром: 1 – пакет дощок; 2 – рольганг; 3 – реверсивний транспортер; 4 – стінка; 5 – елеватор; 6 – упори; 7 – нахилена поверхня; 8 – поперечний ланцюговий транспортер

Рис. 3.50. Схема пристрою для поштучної видачі дощок з елеваторром: 1 – пакет дощок; 2 – рольганг; 3 – реверсивний транспортер; 4 – стінка; 5 – елеватор; 6 – упори; 7 – нахилена поверхня; 8 – поперечний ланцюговий транспортер

Як тільки пакет дощок досягне безконтактного кінцевого вимикача, обертання роликів рольгангу 2 припиняється, а рольганг 2 опускається в нижнє положення і крайки дощок пакету 1 лягають на ланцюги реверсивного транспортера 3. Після цього вмикається транспортер 3 і стінкою 4 рухає пакет дощок 1 до елеватора 5. Під час підходу до елеватора 5, коли крайня дошка пакету впаде на його ланцюги, транспортер 3 вимикається і упор 6 елеватора 5 захватує дошку за крайку та транспортує вверх до перекладання на нахилену площину 7, якою вона плавно спускається на поперечний ланцюговий транспортер 8. Після видачі останньої дошки стінка 4 повертається у початкове положення під час реверсування транспортера 3. Приводити в рух стінку 4 можна також гідроциліндрами. У цьому випадку відпадає необхідність в поперечному ланцюговому транспортері 3 та в приводі піднімання-опускання рольгангу 2.

Перевагами даного пристрою є простота конструкції та надійність роботи під час видачі необрізних дощок.

Недоліком є те, що пристрій займає значну виробничу площу.

Розроблений пристрій для поштучної видачі пиломатеріалів зразу після розпилювання колоди в лісопиляльній рамі [125]. Пристрій працює наступним чином. Пакет дощок після виходу із позадурамного направляючого апарату (рис. 3.51) переноситься транспортером 1 на елеватор 2, що має у нижній частині планки 3, які зменшуються за висотою за ходом транспортування. Упори 4 захватують нижню дошку і, відокремлюючи її із пакета, транспортують на поздовжній транспортер 5. Даний пристрій не складний за конструкцією, але він не використовує всі переваги вертикально зорієнтованої групи дощок, в результаті чого знижується надійність його роботи.

Як показали результати аналізу матеріалів патентних досліджень, які проведені безпосередньо автором, маніпулюванням пиломатеріалами приділяється значна увага як у нашій країні, так і за рубежем [126].

Для розв'язання комплексного завдання поштучної видачі пиломатеріалів на поперечний транспортер сортмайданчика перед усім потрібно створити маніпулятор, який би забезпечував фіксацію пачки пиломатеріалів, що виходить із лісопиляльної рами, у положенні, яке вона займає у процесі випилювання, й розвертання її після виходу з базувального апарату з укладанням пропиленої частини на рольганг [127].

Під час розроблення маніпулятора були розглянуті різні структурні схеми розвертання пачки дощок у горизонтальне положення й проаналізовані їх варіанти.

Схема пристрою для поштучної видачі пиломатеріалів після розпилювання в лісопиляльній рамі: 1 – транспортер; 2 – елеватор; 3 – планки; 4 – упори; 5 – поздовжній транспортер

Рис. 3.51. Схема пристрою для поштучної видачі пиломатеріалів після розпилювання в лісопиляльній рамі: 1 – транспортер; 2 – елеватор; 3 – планки; 4 – упори; 5 – поздовжній транспортер

У першому варіанті (рис. 3.52) конструкція пристрою складається із роликів 1, встановлених стаціонарно під певним кутом, причому ролики з одного боку приводні (праворуч). Мірою віддалення їх від лісопиляльної рами, ролики встановлюють під різними кутами з поступовим переходом їх із вертикального положення в горизонтальне.

Працює пристрій наступним чином. Пакет необрізних дощок 2 від лісопиляльної рами надходить у простір між роликами 1 і під час дальшого просування пиломатеріали, внаслідок зміни кута нахилу роликів, поступово з вертикального положення переходять у горизонтальне.

Недоліком пристрою є негарантоване чітке розвертання пачки дощок на нижню пласть.

У другому варіанті (рис. 3.53) пристрій складається з приводних роликів 1, які встановлені між собою на шарнірах й за допомогою силових циліндрів 2 можуть розсуватися на будь-який кут. Даний пристрій встановлюють на позаду рамному рольганзі з таким розрахунком, щоб приводні ролики були розташовані між роликами 3 основного рольгангу.

Схема пристрою з розвертання пачки дощок із вертикального положення у горизонтальне за рахунок зміни кута нахилу роликів: а – початкове положення роликів; б – проміжне положення роликів; в – кінцеве положення роликів: 1 – ролики; 2 – необрізні дошки

Рис. 3.52. Схема пристрою з розвертання пачки дощок із вертикального положення у горизонтальне за рахунок зміни кута нахилу роликів: а – початкове положення роликів; б – проміжне положення роликів; в – кінцеве положення роликів: 1 – ролики; 2 – необрізні дошки

Працює пристрій таким чином. Пакет дощок після спрямовуючих ножів надходить на ролики позадурамного рольгангу. Залежно від діаметра колоди, яку розпилюють, рамник розсуває приводні ролики так, щоб пакет дощок повністю вмістився на роликах позадурамного рольгангу і підтримувався з обох боків роликами 1. Потім рамник за допомогою силових циліндрів 2 укладає пакет дощок на один із боків позадурамного рольгангу.

Схема пристрою для розвертання пачки дощок за рахунок розсування приводних роликів: а – положення роликів під час малої пачки дощок; б – положення роликів під час великої пачки дощок: 1 – приводні ролики; 2 – силові циліндри; 3 – ролики позадурамного рольгангу; 4 – пакет необрізних дощок

Рис. 3.53. Схема пристрою для розвертання пачки дощок за рахунок розсування приводних роликів: а – положення роликів під час малої пачки дощок; б – положення роликів під час великої пачки дощок: 1 – приводні ролики; 2 – силові циліндри; 3 – ролики позадурамного рольгангу; 4 – пакет необрізних дощок

Недоліком пристрою є те, що оператору доводиться займатись транспортуванням та укладанням дощок на рольганг, що відволікає його від основної роботи.

У третьому варіанті (рис. 3.54) конструкція пристрою аналогічна пристрою, наведеному у варіанті 2, за винятком роликів 1, що розсуваються за допомогою гвинтової пари 2. Принцип роботи такого пристрою, наведеного у першому варіанті, однаковий, лише з тою різницею, що ролики можуть розсуватися на розмір колоди, яку розпилюють.

Недоліки пристрою такі самі, як у наведених вище.

У четвертому варіанті (рис. 3.55) пристрій складається їз приводних роликів 2, встановлених під певним кутом, як у першому варіанті, з тою лише різницею, що кут розвалу розрахований на максимальний діаметр колоди, але при цьому є роликовий штовхан 3, який приводять до руху силовим циліндром.

Схема пристрою для розвертання пачки дощок, ролики якого рухаються за допомогою гвинтової пари: а – встановлення роликів на малий розмір пачки; б – встановлення роликів на великий розмір пачки: 1 – ролики; 2 – гвинтова пара

Рис. 3.54. Схема пристрою для розвертання пачки дощок, ролики якого рухаються за допомогою гвинтової пари: а – встановлення роликів на малий розмір пачки; б – встановлення роликів на великий розмір пачки: 1 – ролики; 2 – гвинтова пара

Схема пристрою для розвертання пачки дощок, оснащуного роликовим штовхачем: 1 – позадурамний рольганг; 2 – приводні ролики; 3 – роликовий штовхан

Рис. 3.55. Схема пристрою для розвертання пачки дощок, оснащуного роликовим штовхачем: 1 – позадурамний рольганг; 2 – приводні ролики; 3 – роликовий штовхан

Працює пристрій таким чином. Пачка дощок після спрямовуючих ножів надходить на позадурамний рольганг 1, де з обох боків під певним кутом встановлені приводні ролики 2. Рамник за допомогою роликового штовхача 3 перекидає пачку дощок на приводні ролики, завдяки яким пачка дощок із вертикального положення переходить у горизонтальне.

У п'ятому варіанті (рис. 3.56) наведено пристрій, який складається із спеціального візка 1 з перекидною кареткою 2. Візок встановлюють під позадурамний рольганг з таким розрахунком, щоб перекидні упори каретки знаходились між роликами рольгангу. Перекидну каретку приводять до руху за допомогою електродвигуна з ланцюговою переданою 3. Для того, щоб пиломатеріали не перекидались на інший бік, каретку обладнано упорами 4.

Схема пристрою для розвертання пачки дощок, який складається із спеціального візка з перекидною кареткою: 1 – спеціальний візок; 2 – перекидний візок; 3 – ланцюгова передача; 4 – упори

Рис. 3.56. Схема пристрою для розвертання пачки дощок, який складається із спеціального візка з перекидною кареткою: 1 – спеціальний візок; 2 – перекидний візок; 3 – ланцюгова передача; 4 – упори

Працює пристрій таким чином. Пакет дощок після лісопиляльної рами рольгангом надходить на перекидну каретку. Як тільки пакет дощок вийде із спрямовуючих ножів, перекидна каретка за допомогою шляхової автоматики перевертає його на 90° й укладає на ролики позадурамного рольгангу. Після закінчення технологічного процесу каретка повертається у вихідне положення і процес повторюється.

У шостому варіанті (рис. 3.57) конструкція пристрою виконана аналогічно пристрою у другому варіанті, з тою лише різницею, що силові циліндри керованих роликів встановлені під рольгангом. Ця зміна в конструкції сприяє кращому відбиранню обаполів від лісопиляльної рами.

Схема пристрою для розвертання пачки дощок, силові циліндри керованих роликів якого встановлені під рольгангом

Рис. 3.57. Схема пристрою для розвертання пачки дощок, силові циліндри керованих роликів якого встановлені під рольгангом

У сьомому варіанті (рис. 3.58) пристрій нагадує конструкцію, наведену в першому варіанті з різницею лише в тому, що в даному пристрої один ряд роликів встановлено стаціонарно, як у першому варіанті, а другий ряд встановлено на шарнірах з гідравлічним керуванням, причому кріплення керованих роликів для поліпшення роботи з пиломатеріалами зсунуто відносно центру рольгангу.

На підставі аналізу структурних схем із розвертання пачки дощок та укладання її на позадурамний рольганг в Українському науково- виробничому деревообробному об'єднанні (УкрНВДО) розроблений маніпулятор, який дає можливість здійснити дану операцію із збереженням тих позитивних рішень, які були у розглянутих варіантах пристроїв [128].

Маніпулятор повертання пачки дощок являє собою багатоблокову конструкцію, яка складається з чотирьох автономних зворотно-затискних механізмів, кожний із яких розташовано в проміжку між роликами рольгангу за лісопиляльною рамою у межах розміру відстані між опорами роликів. Відстань між затискними опорами (вертикальними стійками) зворотних блоків уздовж потоку, тобто координати їх розташування за довжиною рольгангу знаходяться в прямій залежності від мінімального і максимального розмірів довжини колод (рис. 3.59).

Схема пристрою для розвертання пачки дощок, що складається із двох рядів роликів, один з яких встановлено на шарнірах із гідравлічним керуванням: а початкове положення пачки дощок; б проміжне положення пачки дощок; в укладена пачка дощок

Рис. 3.58. Схема пристрою для розвертання пачки дощок, що складається із двох рядів роликів, один з яких встановлено на шарнірах із гідравлічним керуванням: а початкове положення пачки дощок; б проміжне положення пачки дощок; в укладена пачка дощок

Схема розташування маніпулятора в позадурамному потоці: 1 – лісопиляльна рама; 2 позадурамний базувальний апарат; 3 – люки для відбирання відходів на здрібнення; 4 позадурамний рольганг; 5 – маніпулятор; 6 поперечний ланцюговий транспортер; 7 – висувні пори; 8 – начіпний рольганг; 9 – механізм поштучної видачі пиломатеріалів; 10 – поперечний ланцюговий транспортер

Рис. 3.59. Схема розташування маніпулятора в позадурамному потоці: 1 – лісопиляльна рама; 2 позадурамний базувальний апарат; 3 – люки для відбирання відходів на здрібнення; 4 позадурамний рольганг; 5 – маніпулятор; 6 поперечний ланцюговий транспортер; 7 – висувні пори; 8 – начіпний рольганг; 9 – механізм поштучної видачі пиломатеріалів; 10 – поперечний ланцюговий транспортер

Кожний із зворотних блоків (рис. 3.60), встановлений на основі 1 й змонтований на підлозі у проміжках між роликами 2 рольгангу, має можливість горизонтального пересування за спрямовуючими 3 основи. Зворотний блок складається з двох вертикальних роликових стійок, що пересуваються за спрямовуючими 3 симетрично впоперек осі поставу за допомогою приводу 5. Спрямовуюча стійок має дві шарнірні осі – 6 і 7, одна з яких 6 є віссю прикладання зусилля повертання та з'єднана із силовим циліндром 5.

Маніпулятор повертання та укладання на рольганг пачок дощок: 1 – основа; 2 – ролик; 3 – спрямовуючі; 4 – стійка; 5 – привод; 6 – вісь повертання блоку; 7 – вісь прикладання зусилля повертання

Рис. 3.60. Маніпулятор повертання та укладання на рольганг пачок дощок: 1 – основа; 2 – ролик; 3 – спрямовуючі; 4 – стійка; 5 – привод; 6 – вісь повертання блоку; 7 – вісь прикладання зусилля повертання

Маніпулятор обладнаний системою шляхової автоматики, що забезпечує технологічну послідовність операцій, а саме: фіксування моменту появи пачки пиломатеріалів у межах кожної пари вертикальних стійок та подання сигналу на її притиск; фіксування моменту виходу пачки за межі базувальних ножів позадурамного базувального механізму з поданням сигналу на повертання та укладання пачки на рольганг; розтискання пачки вертикальними стійками; вмикання рольгангу і повертання кожного зворотного блоку мірою віддалення пачки у вихідне положення для чергового приймання.

 
<<   ЗМІСТ   >>