Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Соціальний паспорт класу

 • 1. Кількість дітей у класі.
 • 2. З них із сімей:
  • – робітників;
  • – службовців;
  • – підприємців;
  • – безробітних.
 • 3. Круглих сиріт.
 • 4. Дітей без батьківської опіки.
 • 5. Дітей напівсиріт.
 • 6. Дітей інвалідів.
 • 7. Дітей, які мають статус Чорнобильців.
 • 8. Дітей з багатодітних сімей.
 • 9. Дітей з малозабезпечених сімей.
 • 10. Дітей з неповних сімей.
 • 11. Дітей з неблагополучних сімей.
 • 12. Хворих дітей.
 • 13. Дітей, що навчаються на дому.
 • 14. Дітей, що перебувають на обліку в міліції.
 • 15. Дітей, які стоять на внутрішкільному обліку, схильна до правопорушень.
 • 16. Дітей, які отримують матеріальну допомогу.
 • 17. Дітей, які користуються безкоштовними підручниками.
 • 18. Дітей, які харчуються безкоштовно.
 • 19. Дітей, які доїжджають на навчання.
 • 20. Ігнорованих дітей.

Отже, діагностична функція соціально-педагогічної діяльності є складовою інклюзивної компетентності вчителя початкових класів, яка спрямована на виявлення можливостей і потреб кожної дитини.

Попередня підготовка до навчального процесу

Попередня підготовка проводиться до початку навчального року і включає розробку тематичного і календарного планування.

Тематичне планування. При розробці тематичного планування вчитель попередньо вивчає навчальні плани і навчальні програми аби з'ясувати: мету і завдання кожної навчальної дисципліни загалом, мету і цільові завдання кожної теми зокрема; міжпредметні зв'язки; визначити, що учні вивчали у попередніх класах і що вивчатимуть у наступних. Крім цього знайомиться з навчальними підручниками, посібниками і додатковими навчальними книгами, переглядає кінотеку, підбирає матеріально- технічне забезпечення, яке можна адекватно застосовувати для учнів з різними освітніми можливостями. Найважливіше учителеві встановити логіку вивчення змісту навчального матеріалу, формування умінь та навичок, а також систему уроків.

Система уроків – основна одиниця навчального процесу початкового навчання (О. Савченко). Вона дає змогу учителеві зрозуміти повноту і наступність цілей, що розв'язуються у ході викладання навчальних предметів.

Інклюзивний навчальний процес і процес навчання включає чимало цілей, тому усім потрібно приділяти увагу. Дидактична система уроків за О. Савченко визначається: 1) Цілеспрямованістю на засвоєння кінцевих результатів навчання з даної теми; 2) наступністю між уроками; 3) відповідністю послідовності змісту уроків логіці засвоєння даного матеріалу; 4) безперервністю впливу на знання, уміння та навички, що формуються; 5) різноманітністю розподілу в межах системи уроків вправ різного цільового призначення, технічних засобів навчання, засобів мотиваційного і розвивального стимулювання.

Головне, на що потрібно звернути увагу при тематичному плануванні:

 • – встановити місце уроку в системі уроків;
 • – розробити мету і цільові завдання уроку;
 • – визначити нові знання, уміння і навички, які потрібно сформувати в учнів у процесі вивчення даної теми;
 • – з'ясувати навчальний матеріал для повторення;
 • – встановити систему вправ;
 • – підібрати роздатковий дидактичний матеріал та технічне забезпечення передачі інформації.

Після проведення такої попередньої роботи вчитель приступає до розробки календарного шанування. Календарний план – це обов'язків документ вчителя, який складається на основі навчальної програми і тематичного планування.

Для цього він розподіляє дату і час на вивчення усіх тем навчальної програми з предмета, визначаючи календарні терміни проведення з урахуванням кількості годин на тиждень і розклад занять. Оформлення календарного планування відбувається за таким зразком (див.: табл.. 6.7).

Таблиця 6.7.

Зразок оформлення календарного планування

Дата проведення уроку

Номер уроку в системі уроків

Тема уроку

Кількість годин

Примітка

Розробивши, перед початком навчального року, тематичне і календарне планування вчитель щоденно, упродовж навчального року, на їх основі здійснює безпосередню підготовку до уроку.

 
<<   ЗМІСТ   >>