Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи навчання

Сутність, функції та структура методу

Методи навчання – упорядкована за певними принципом спільна цілеспрямована діяльність вчителя (викладання) та діяльність учнів (учіння), яка спрямована на розв'язання педагогічних задач на уроці. Педагогічна задача – це результат усвідомлення вчителем мети навчання і виховання та засобів реалізації мети на практиці. У процесі вирішення педагогічни задач з'являються нові знання, уміння і навички (Н.Якса).

У процесі навчання метод є похідним компонентом від цілого (мети і завдань уроку), змістового, організаційного (форми навчання і способів організації навчальної діяльності учнів). Зв'язок компонентів можна визначити як взаємо-зворотній (див. рис. 8.1).

Взаємодія (місце) методу навчання у навчальному процесі

Рис. 8.1. Взаємодія (місце) методу навчання у навчальному процесі

Сьогодні існує чимала кількість методів навчання, класифікація яких відбувається за їх провідними ознаками. Педагогічна теорія і шкільний досвід свідчить, що в практиці навчання немає "чистих" методів.

Чим більше вчитель використовує у своїй діяльності методичних прийомів, тим багатше його методичне навчання.

Кожен метод навчання, незалежно до якої групи він належить, має свою структуру: методичні прийоми, практичні дії та мисленнєві операції (див.: табл. 8.1).

Таблиця 8.1.

Структура методу навчання

Методичним прийомом називається такий компонент методу, який спрямовує учнів на розв'язання часткової дидактичної задачі.

Процес навчання учнів з особливими освітніми потребами вимагає використання спеціальних методичних прийомів і технологій:

  • – адаптація змісту навчального матеріалу до можливостей дитини;
  • – врахування темпу роботи та динаміки втомлюваності;
  • – контроль як стимулююча функція учіннєвої діяльності школяра;

дотримання охоронного режиму – використання здоров'язбережувальних технологій, спрямованих на попередження перевтоми, порушень зору, оптимізацію фізичного навантаження освітнє самовизначення, навчання учнів здоровому способу життя та ін.

За характером діяльності здоров'язбережувальних технології можуть бути як часткові (спеціальні, вузькопрофільні), так і комплексні (інтегровані).

За напрямом діяльності серед часткових здоров'язбережувальних технологій виділяють: 1) медичні (технології профілактики захворювань; корекції та реабілітації соматичного здоров'я; санітарно-гігієнічної діяльності); 2) освітні, що сприяють здоров'ю (інформаційно-навчальні та виховні); 3) соціальні (технології організації здорового і безпечного способу життя; 4)профілактики і корекції девіантної поведінки); 5) психологічні (технології профілактики та психокорекції психічних відхилень особистісного та інтелектуального розвитку).

До комплексних здоров'язберігаючих технологій відносять: технології комплексної профілактики захворювань, корекції та реабілітації здоров'я (фізкультурно-оздоровчі та валеологічні); педагогічні технології, що сприяють здоров'ю; технології, що формують здоровий спосіб життя (ЗСЖ).

Усі методи тісно пов'язані і переплітаються між собою і виконують наступні дидактичну, виховну, розвивальну мотиваційну функції.

Методи навчання включають у себе ряд видів спільної діяльності вчителя (викладання) і учіннєвої діяльності учнів (учіння). Саме тому, метод навчання має дві сторони: зовнішню – послідовність дій вчителя адекватних навчальним ситуаціям; внутрішню – психолого-педагогічні етапи оволодіння знаннями.

 
<<   ЗМІСТ   >>