Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Критерії вибору методів навчання

Інклюзивне навчання в загальноосвітній школі вносить у педагогічний процес особливого підходу до вибору методів навчання. Вибір методів навчання залежить від навчальної дисципліни, дидактичної мети і завдань, змісту навчального матеріалу, форми організації навчальної діяльності, навчально-методичної бази школи і, особливо, від освітніх особливостей дітей.

Зокрема вибір і застосування методів навчання молодших школярів в умовах інклюзії полягають у:

 • – аналізі особливостей методичних прийомів, які у своїй сукупності допомагають розв'язанню поставлених завдань;
 • – встановленні форми обміну інформацією між учителем і учнем: за допомогою слухової, зорової та словесної форм передачі навчального матеріалу (словесні наочні, практичні);
 • – виборі управління видом і рівнем пізнавальної діяльності, зокрема їх активністю та самостійністю (пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, пошукові, дослідницькі);
 • – визначенні логічного шляху засвоєння знань, умінь та навичок (індуктивні, дедуктивні, традуктивні);
 • – створенні ситуацій стимулювання і мотивацій учіння;
 • – корекційно-розвивальній спрямованості, тобто методи навчання повинні спрямовуватися не лише на навчання, а й на корекцію і розвиток;
 • – індивідуальному та диференційованому підході до психофізичних закономірностей розвитку молодших школярів (рівень знань, темп роботи, динаміка втомлюваності, обсяг пам'яті, стійкість уваги, рівень розвитку мовлення, рівень розвитку опорно-рухового апарату тощо);
 • – контролю отриманих знань.

Розробка вчителем початкових класів методики навчання в умовах інклюзивної освіти передбачає добір особистісно зорієнтовані методи, в основі яких покладено урахування індивідуальних особливостей дитини, її здібностей, особливостей розвитку, індивідуального темпу' навчання, власного суб'єктного досвіду тощо.

Разом з тим, при виборі методів навчання необхідно дотримуватися таких критеріїв:

 • 1. Методи повинні відповідати принципам навчання.
 • 2. Обов'язкова відповідність меті та цільовим завдання уроку.
 • 3. Врахування змісту навчального матеріалу та способів організації навчальної діяльності на уроці.
 • 4. Відповідність методів навчання особливостям індивідуального розвитку учнів кожного школяра класу.
 • 5. Рівень майстерності вчителя, стан матеріально-технічної бази школи.
 
<<   ЗМІСТ   >>