Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Портфоліо учнів як засіб оцінювання індивідуальних досягнень

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів в інклюзивному класі може бути використаний метод оцінювання – портфоліо.

Портфоліо– це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

У широкому розумінні портфоліо – це спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень школяра протягом певного періоду навчання. Сутність портфоліо означає показати все, на що здібний школяр. Портфоліо передбачає акцентуацію вчителя на індивідуальні досягнення учнів, їх активну участь у накопиченні різних видів робіт, які засвідчують результати в індивідуальному розвитку; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки. До прикладу, учительське портфоліо може вміщувати: графіки швидкості читання; навчальні досягнення фіксовані оцінкою у вигляді дробу: знаменник вказує на кількість помилок, які допустив учень у попередній роботі, а чисельник – кількість помилок в даній роботі; завдання, спрямовані на усунення помилок допущених у роботах; зразки робіт з числа тих, що виконуються щоденно та домашніх робіт; графік зростання швидкості читання, який вона складає з батьками або асистентом вчителя; ілюструє навчальні досягнення за допомогою оціночних лінійок; розв'язання простих задач на віднімання.

Таке оцінювання передбачає певну підготовку: визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо. В інклюзивному класі оцінювання відбувається на основі курикулуму. У широкому розумінні, курикулум визначає знання, вміння, установки та методи їх формування. Він охоплює такі сфери, як зміст предметів, педагогічні методи і підходи, поточне й підсумкове оцінювання, а також відповідні ресурси для організації, впровадження та викладання навчальних програм. В оцінюванні на основі курикулуму базою для вимірювання знань і навичок учня слугують задачі курикулуму (довготермінові та короткотермінові мета і завдання уроку). У процесі оцінювання на основі курикулуму вчитель встановлює, чи розуміє учень сутність цього явища.

Залежно від конкретної мети навчання добирається відповідний тип портфоліо: портфоліо документів, портфоліо досягнень, портфоліо розвитку, портфоліо підготовленості, показовий портфоліо. До його складання, по можливості, потрібно залучати самого учня. Портфоліо має бути процесуальним, тобто охоплювати певний період навчальної діяльності, і візуальним. Укладання портфоліо допомагає вчителю:

 • – розкрити індивідуальні можливості дитини;
 • – стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжок часу;
 • – визначати ефективність та відповідність індивідуальної програми розвитку можливостям дитини, відтак коригувати її;
 • – стежити за розвитком соціалізації та формуванням особистості учня;
 • – здійснювати зворотний зв'язок між дитиною, батьками, учителем.

Разом з тим, портфоліо зорієнтоване не лише на процес оцінювання, але і самооцінювання. В інклюзивному класі добре запровадити портфоліо, яке добиратиме учень самостійно. Це дасть змогу вчителю розв'язати низку важливих корекційних завдань.

Вимоги до портфоліо:

 • 1. Портфоліо має бути процесуальним: застосовуватися для простежування поточного та кінцевого оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.
 • 2. Портфоліо завжди візуалізоване (може бути у вигляді спеціальної папки чи картотеки).

Типи портфоліо:

 • 1. Робоче портфоліо – добираються як поточні роботи, так і зразки підсумкових робіт. До його створення долучаються: вчитель, учень та батьки.
 • 2. Показове портфоліо – містить лише найкращі роботи учня і не включає поточних робіт. Учень сам формує таке портфоліо і вирішує, що туди покласти.
 • 3. Портфоліо, або облік, що веде вчитель. Містить контрольні (тестові) завдання, зразки робіт, роботи не відібрані учнем для показового портфоліо.

Портфоліо учня може містити такі розділи:

Титульний лист (прізвище, ім'я, по-батькові дитини; навчальний заклад, клас), контактна інформація.

Розділ: “Досягнення учня у навчанні”.

Сторінки: Рідна мова; Математика; Читання.

Складають; контрольні та самостійні роботи; завдання, спрямовані на усунення помилок, допущених у роботах; зразки щоденних робіт; зразки домашніх робіт, підсумкові атестаційні відомості (за четверть, навчальний рік).

Розділ “Соціальна компетентність учня”.

Записи вчителя про особливості співпраці учня з однокласниками на уроці, у позаурочний час; особливості спілкування з однолітками, дорослими, коло друзів.

Розділ “Суспільна робота учня”.

Доручення, які дитина виконує в класі, у школі; участь у суспільно корисній праці, подяки за виконане тощо.

Розділ “Творчі роботи учня”.

Творчі роботи, які не увійшли до портфоліо учня. Фото об'ємних робіт; якщо дитина брала участь у виставці або конкурсі, необхідно вказати інформацію про цей захід: назва, коли, де і ким проводився.

Розділ “Відгуки і побажання”.

Вміщують висновки та побажання за результатами навчального року.

У разі складання портфоліо учнем, воно може містити наступні розділи:

“Моє ім'я” – інформація про те, що означає ім'я, можна написати про знаменитих людей, які мають таке ж ім'я.

“Моя сім'я”

“Моє місто (село)” – розповідь про рідне місто (село).

“Мої друзі” – фотографії друзів, інформація про їхні інтереси,

захоплення.

“Мої захоплення”

“Моя школа” – розповідь про школу і вчителів.

“Мої улюблені шкільні предмети”

"Моє навчання": вдало написані контрольні роботи; цікаві проекти; відгуки про прочитані книги; графік зростання швидкості читання; творчі роботи.

"Моя суспільна робота": Оформляти цей розділ бажано з використанням фотографій і коротких повідомлень на зазначену тему.

"Моя творчість": малюнки, казки, вірші. Якщо виконана об'ємна робота (виріб), треба помістити її фотографію. Якщо дитина брала участь у виставці або конкурсі, необхідно вказати.

"Мої враження". Відгуки і враження після екскурсії, відвідування музею, театру.

"Мої досягнення". Вміщуються грамоти, дипломи, листи з подяками, а також атестаційні відомості.

У початковій школі не треба розділяти успіхи у навчанні (похвальний лист) і, наприклад, у спорті (диплом). Краще їх розміщувати не за значущістю, а, наприклад, в хронологічному порядку.

"Відгуки і побажання". Це можуть бути відгуки вчителя. До прикладу, “Брав активну участь у підготовці позакласного заходу”, “Підготував стінгазету” тощо.

Можуть бути рекомендації і побажання вчителя за результатами навчального року.

Розділ “Роботи, якими я пишаюсь”.

Зміст.

Мета учнівського портфоліо:

 • – формування в учня відповідальності і самостійності навчання;
 • – розвиток вміння давати якісну оцінку результатів власного навчання та діяльності;
 • – розвиток уміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби і співвідносити їх з наявними можливостями;
 • – формування пізнавальних інтересів і готовність до самостійного пізнання;
 • – розвиток ситуації успіху, що призводить до підвищення самооцінки і впевненості у власних можливостях.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами полягає у встановлені рівня в оволодінні змістом предмета порівняно з вимогами чинних програм та встановлених критеріїв оцінюванні учнів початкової школи, однак має свої особливості, зумовленими особливостями їх психічного та фізичного розвитку

У процесі навчання в інклюзивному класі вчитель використовує різні методи діагностики, добираючи їх у залежності від індивідуальних особливостей та освітніх можливостей усіх учнів, теми, змісту, що дозволить подолати суб'єктивізм і формалізм в перевірці та оцінюванні знань учнів.

 
<<   ЗМІСТ   >>