Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії

Визначення

Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (ПП) – це група захворювань легень невстановленої етіології, що відрізняються одне від одного патоморфологічним типом неінфекційного запалення та фіброзу головним чином у інтерстицїі легені, а також варіантом клінічного перебігу та прогнозу (від гострого із високим рівнем смертності, хронічного – із формуванням "щільникової легені" та наростаючою ЯН до сприятливого – аж до клінічного одужання).

ПП є однією з підгруп дифузних паренхіматозних захворювань легень (синонім: інтерстиціальні захворювання легень)[1].

Класифікація

Сучасна класифікація базується на особливостях клінічної картини, рентгенологічних та патоморфологічних ознак. У 2001 р. ухвалено угоду Американського торакального товариства (ATS) та Європейського респіраторного товариства (ERS), в якій наведена клінікоморфологічна характеристика 7 типів ПП:

 • 1) ідіоматичний легеневий фіброз (у пострадянських країнах як синонім використовується термін "ідіоматичний фіброзуючий альвеоліт" (ІФА), в Європі – "криптогенний фіброзуючий альвеоліт");
 • 2) неспецифічна інтерстиціальна пневмонія;
 • 3) криптогенна організуюча пневмонія;
 • 4) гостра інтерстиціальна пневмонія;
 • 5) респіраторний бронхіоліт, асоційований з ПП;
 • 6) десквамативна інтерстиціальна пневмонія;
 • 7) лімфоїдна інтерстиціальна пневмонія.

У літературі відсутні дані стосовно розповсюдженості окремих форм 11(1. Виняток становить ІФА (80% всіх випадків). Тому далі йдеться про клінічну картину та лікування саме цього типу ПП.

Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт

Визначення

Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт (ІФА) (синоніми: хвороба ХаменаРіча, синдром Скеддінга, хвороба Ослера-Шарко, склерозуючий альвеоліт, фіброзна дисплазія легень) – патологічний процес в альвеолах та інтерстиціальній тканині легень нез'ясованої етіології, який супроводжується наростаючою дихальною недостатністю внаслідок прогресуючого пневмофіброзу.

Діагностичні критерії

 • 1. Клінічні симптоми
 • 1) Основні скарги: постійно прогресуюча задишка, неможливість зробити глибокий вдих, сухий кашель, іноді з виділенням невеликої кількості слизового харкотиння, схуднення, підвищення температури тіла до субфебриль- нихта фебрильних цифр, болі в суглобах, болі в грудній клітці (під нижніми кутами лопаток).
 • 2) Огляд хворого: задишка, акроціаноз, симптом "барабанних паличок" та "годинникових скелець".
 • 3) Об'єктивне обстеження: під час перкусії – притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах легень, під час аускультації – жорстке везикулярне дихання, сухі хрипи (у разі форсованого дихання кількість хрипів збільшується), крепітація. Тахікардія, приглушеність тонів серця та акцент Il тону над ЛА.
 • 2. Лабораторне обстеження
 • 1) Загальний аналіз крові: лейкоцитоз із зміщенням вліво, збільшення ШОЕ.
 • 2) Біохімічний аналіз крові: збільшення вмісту а2- та γ-глобулінів, сіалових кислот, фібрину, серомукоїду, гаптоглобіну.
 • 3) Імунологічне обстеження: підвищення в крові кількості IgG, IgA, рідше IgM, поява ревматоїдного фактора (РФ), антиядерних та антилегеневих антитіл, циркулюючих імунокомплексів (ЦІК).
 • 3. Інструментальні методи обстеження

Рентгенологічні ознаки:

 • – переважне ураження інтерстиціальної тканини легень (муральний варіант): посилення легеневого малюнку, в латеральних відділах лінії Керлі та дископодібні ателектази, муфтоподібні потовщення стінок дрібних бронхів;
 • – переважне ураження альвеол (десквамативний варіант): тяжистий пневмофіброз, великопориста деформація – "щільникова легеня";
 • – обмеження рухливості склепінь діафрагми та високе їх стояння.
 • 4. ФЗД: рестриктивний тип порушення.
 • 5. АПГ: розширення центральних гілок ЛА та звуження їх на периферії з нечіткими контурами та вираженим погіршенням капілярної фази.
 • 6. Бронхоскопія: явища ендобронхіту, у бронхоальвеолярній рідині збільшена кількість нейтрофілів, наявність колагенази.
 • 7. Комп'ютерна томографія: картина "потовченого скла" або "трави газону".
 • 8. Відкрита біопсія легень, крізьбронхіальна біопсія (цитологічне та гістологічне обстеження): запальні інфільтрати з лімфоцитів та плазмоцитів, невелика кількість епітеліоїдно-клітинних гранульом, в подальшому – фіброз. Показання до біопсії легень: неможливість встановити діагноз без неї; необхідність вибору терапії; відсутність ознак "щільникової легені" – кінцевої фази багатьох ПП.

ATS/ERS-критерії діагнозу ІФА за відсутності хірургічної біопсії легень

Великі критерії:

 • 1) виключення інших відомих причин ІЗЛ, зокрема встановлена лікарська токсичність, вплив факторів навколишнього середовища, захворювання сполучної тканини;
 • 2) порушення ФЗД – рестрикція, розлади газообміну;
 • 3) бібазилярні ретикулярні порушення із меншими проявами симптому "матового скла" під час КТ;
 • 4) відсутність ознак альтернативного діагнозу у трансбронхіальній біопсії та дослідженні бронхоальвеолярного лаважу.

Малі критерії:

 • 1) вік >50 років;
 • 2) непомітний, без видимих причин, початок; поява задишки на тлі навантаження;
 • 3) тривалість хвороби >3 міс.;
 • 4) бібазилярні інспіраторні хрипи-потріскування ("целофанові" схожі на тріск застібки "липучки").

Класифікація

I. За перебігом: гострий, хронічний, інтермітуючий (рецидивуючий).

II. Компенсований перебіг, субкомпенсований, декомпенсований.

III. З переважним ураженням інтерстиціальної тканини (муральний варіант); з переважним ураженням альвеол (десквамативний варіант).

Лікування

Препаратами першого ряду вважають ГКС, які призначаються у високих дозах протягом 4-6 тиж. (преднізолон із розрахунку 1 мг/кг на добу). Доза ГКС не вища БО мг/добу. Надалі поступово переходять на підтримуючі дози (0,25 мг/кг преднізолону на добу).

У разі неефективності ГКС приєднують цитостатики (циклофосфан або циклофосфамід).

Рекомендації ATS та ERS:

 • – ГКС (преднізолон або аналог в еквіваленті) 0,5 мг/кг маси тіла на добу перорально протягом 4 тиж.; 0,25 мг/кг на добу протягом 8 тиж. Поступове зниження до 0,125 мг/кг на добу або 0,25 мг/кг через день;
 • – до ГКС додати азатіоприн 2-3 мг/кг на добу або циклофосфамід 2 мг/кг на добу. Лікування починають з 25-50 мг на добу, збільшуючи дозу на 25 мг кожні 1-2 тиж. до максимальної 150 мг/добу;
 • – терапія має тривати як мінімум 6 міс.

 • [1] Фещенко Ю. І., Гаврискж В. K., Моногарова Н. Є., Лещенко С. І., Ячник А. І., /Пекіна І. В., 2008; American Thoracic Society, European Respiratory Society. Idiopathic pulmonary fibrosis: diagno sis and treatment. International consensus statement, 1999; American Thoracic Society/European Respiratory Society. International Multidisciplinary Consensus on the Idio pathic Intersticial Pneumonias, 2001.
 
<<   ЗМІСТ   >>