Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ішемічна хвороба серця

Визначення

Ішемічна хвороба серця (IXC) – гостре або хронічне ураження серця, викликане зменшенням або припиненням доставки крові до міокарда у зв'язку з атеросклеротичним процесом в коронарних судинах, що призводить до невідповідності між коронарним кровообігом та потребою міокарда в кисні.

Клінічна класифікація

 • 1. Раптова коронарна смерть:
 • 1) раптова клінічна коронарна смерть;
 • 2) раптова коронарна смерть (летальний випадок).
 • 2. Стенокардія:
 • 1) стабільна стенокардія напруги:
  • а) із зазначенням функціональних класів;
  • б) за ангіографічно інтактних судин (коронарний синдром);
 • 2) вазоспастична стенокардія (ангіоспастична, спонтанна, варіантна, Принцметала);
 • 3) нестабільна стенокардія:
  • а) стенокардія, що виникла вперше до 28 діб (напади стенокардії, що виникли вперше, із транзиторними змінами на ЕКГ);
  • б) прогресуюча стенокардія;
  • в) рання постінфарктна стенокардія (з 3 до 28 діб).
 • 3. Гострий інфаркт міокарда:
 • 1) гострий інфаркт міокарда з наявністю зубця Q (трансмуральний, великовогнищевий);
 • 2) гострий інфаркт міокарда без зубця Q (дрібновогнищевий);
 • В) гострий субендокардіальний інфаркт міокарда;
 • 4) гострий інфаркт міокарда (невизначений);
 • 5) рецидивуючий інфаркт міокарда (від 3 до 28 діб);
 • 6) повторний інфаркт міокарда (після 28 діб).

Деякі ускладнення гострого інфаркту міокарда вказуються за часом їх виникнення:

 • – гостра CH (класифікація за Kilip HV);
 • – порушення серцевого ритму та провідності;
 • – розрив зовнішній (з гемоперикардитом) і внутрішній (дефект міжпе- редсердної перетинки, дефект МШП розрив сухожильної хорди, розрив папілярного м'яза);
 • – тромбоемболії різної локалізації;
 • – тромбоутворення в порожнинах серця;
 • – синдром Дреслера;
 • – постінфарктна стенокардія (від 72 год. після розвитку інфаркту міокарда до 28 діб).
 • 4. Кардіосклероз:
 • 1) вогнищевий кардіосклероз (із зазначенням форми та стадії СН, характеру порушення ритму та провідності, кількості перенесених інфарктів, їх локалізації та часу виникнення); аневризма серця хронічна;
 • 2) дифузний кардіосклероз (із вказівкою на стадію серцевої недостатності, порушення ритму та провідності)
 • 5. Безбольово форма IXC (на підставі тестів з фізичним навантаженням, холтерівського моніторування ЕКГ з верифікацією за даними коронарографії, сцинтиграфії міокарда jolTI, стрес-ЕхоКГ).

Зразки формулювання діагнозу

 • 1. ІХС. Стабільна стенокардія напруги, Il ФК. Атеросклероз правої міжшлуночкової артерії та правої коронарної артерії (коронарографія 12.12.2000 р.) CH0.
 • 2. ІХС. Стабільна стенокардія напруги, IV ФК та спокою. Постінфарктний кардіосклероз (Q-IM передньої стінки лівого шлуночка, 23.05.99). Хронічні аневризма лівого шлуночка. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. СН1І(.
 • 3. ІХС. Нестабільна стенокардія (прогресуюча). Постінфарктний кардіосклероз (дрібно вогнищевий IM задньої стінки лівого шлуночка 12.11.99) Аортокороиарие шунтування (2 шунти, 12.10.99). CH .
 • 4. ІХС. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда передньоверхівкоеоі ділянки лівого шлуночка (15.07.99). Гостра аневризма серця. Повна блокаділівої ніжки лунка Гіса (5.07.99). Гостра лівошлуночкова недостатність III кл. за Kilip (5.07.99). CH1.
 • 5. ІХС. Гострий повторний дрібновогнищевий інфаркт міокарда діафрагмальної ділянки лівого шлуночка (15.04.99). Постінфарктний кардіосклероз (великовогнищевий інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (23.03.96). Пароксизмальна форма фібриляції передсердь. CH .
 • 6. ІХС. Гострий великовогнищевий інфаркт міокарда задньо-базальної та діафрагмальної ділянок лівого шлуночка (18.05.98). Гостра АВ-блокада Il ст. (18.05.98). Синдром Дреслера (5.06.98). Рецидивуючий інфаркт міокарда (5.06.98) в зоні ураження. АВ-блокада III ст. (6.06.98). Зупинка кровообігу (6.06.98). Тимчасова електрокардіостимуляція (6-9.06.98). CHua.
 
<<   ЗМІСТ   >>