Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аритмії серця

Визначення

Серцеві аритмії – зміни нормальної частоти, регулярності, джерела збудження серця, нормальної послідовності або зв'язку між активацією передсердь та шлуночків. В основі їх виникнення лежать порушення автоматизму, збудливості, провідності та їх комбінація.

Класифікація порушень ритму і провідності серця[1]

Коди MKX-IO

І. Порушення утворення імпульсу

149.8

 • – синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хв.)
 • – синусова брадикардія (менше 60 комплексів за хв.)
 • – синусова аритмія

145.5

– зупинка (відмова) синусового вузла

149.8

– вислизуючі комплекси та ритми:

 • – передсердні
 • – з А В-з'єднання
 • – шлуночкові
 • – повільні
 • – прискорені

145.8

– АВ-дисоціації

149.8

– міграція надшлуночкового водія ритму

Екстрасистолія (синонім – передчасна деполяризація)

149.1

– передсердна (огріольна);

149.2

– передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна);

149.3

– шлуночкова

 • – поодинока (до 30 за год.)
 • – часта (30 і більше за год.)
 • – алоритмія (бі-, три-, квадригеменія)
 • – поліморфна
 • – парна
 • – рання (R на Т)

Тахікардії

надшлуночкові:

 • – сино-передсердна (синоатріальна)
 • – передсердна (атріальна)
 • – реципрокні
 • – вогнищеві (ектопічні)
 • – хронічні
 • – пароксизмальні

147.1

– передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)

 • – вузлова
 • – здодатковими шляхами проведення
 • – звичайного типу
 • – незвичайного типу
 • – ортодромна
 • – антидромна

шлуночкові:

147.2

– нестійка (від 3 шлуночко- вих комплексів до 30 секунд)

 • – мономорфна
 • – поліморфна

147.2

 • – стійка
 • (більше ніж 30 секунд)

147.0

– постійно-зворотна

– пароксизмальна (ритм відновлюється самостійно в межах 48 год.)

– брадисистолічна (частота шлуночкових скорочень менше 60 за хв.)

148.0

– фібриляція і тріпотіння передсердь

 • – персистуюча (для відновлення ритму необхідне втручання)
 • – постійна(коли синусовий ритм відновити неможливо або недоцільно)

– тахісистолічна (частота шлуночкових скорочень більше 90 за хв.

149.0

– фібриляція і тріпотіння шлуночків

II. Порушення проведення імпульсу

I4S.S

– синоаурикулярні блокади;

– атріовентрикулярні блокади

І 44.0

– І ст.

I типу

II типу

144.1

– ІІ ст.

І 44.2

– ІII ст.

– внутрішньошлуночкові блокади

Однопучкові:

I 4S.0

– блокада правої ніжки пучка Гіса

І 44.4

– блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса

144.5

– блокада задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса

Двопучкові:

145.2

 • – блокада лівої ніжки пучка Гіса
 • – блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
 • – блокада правої ніжки пучка Гіса та задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса

145.3

Трипучкові

III. Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу

I 49.4

– парасистолія

 • – передсердна
 • – з АВ-з'єднання

– шлуночкова

IV. Захворювання, синдроми і феномени

I 49.8

– ідіопатичні форми аритмій

– синдроми та ЕКГ феномени передзбудження шлуночків:

 • – синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта
 • – синдром скороченого інтервалу PR (Лауна-Ганонга-Лівайна)

I 49.8

– синдром ранньої реполяризації шлуночків

I 49.8

– синдром скороченого інтервалу ОТ:

 • – вроджений
 • – набутий

I 49.5

– синдром слабкості синусового вузла

I 46.9

– синдром МорганьТ-Адамса-Стокса

I 49.8

– аритмогенна дисплазія правого шлуночка

I 49.8

– синдром Бругада

I 49.0; I 45.3

– синдром Фредеріка

Вказується за. можливості

I 46.1

– раптова серцева смерть (аритмічна) (смерть, що настала протягом 1 год. після появи перших симптомів захворювання або суттєвого погіршення стану хворого на тлі стабільного хронічного перебігу захворювання)

– фібриляція шлуночків

– з відновленням серцевої діяльності

– асистолія

– раптова серцева смерть (незворотна)

– електромеханічна дисоціація

– зупинка серця (смерть, що настала більш ніж через 1 год. після появи чи посилення симптомів захворювання)

І 45.0

– з відновленням серцевої діяльності

I 46.9

– зупинка серця (незворотна)

V. Аритмії за нормальної або порушеної функції кардіостимуляторів різного типу

Зразки формулювання діагнозу

Примітка: У діагнозі треба вказати кардіохірургічні втручання та пристрої, застосовані для лікування аритмій і порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання): катетерні (радіочастотні та інші) деструкції. Імплантація водіїв ритму та кардіовертерів-дефібриляторів. проведення кардіоверсії чи дефібриляції (вказується дата останньої) тощо.

 • 1. ІХС: стабільна стенокардія напруги III ФК, кардіосклероз, нестійка поліморфна лівошлуночкова тахікардія, СНIIA, діастолічний варіант.
 • 2. Міокардитичний кардіосклероз, передсердно-шлуночкова пароксизмальна реципрокна тахікардія (звичайна).
 • 3. Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта, передсердно-шлуночкова пароксизмальна реципрокна ортодромна тахікардія.
 • 4. ІХС: післяінфарктний кардіосклероз, постійна блокада лівої ніжки пучка Гіса, CH , систолічний варіант.
 • 5. Синдром подовженого інтервалу QT, пароксизмальна поліморфна шлуночкова тахікардія, синдром Моргань-Адамса-Стокса.
 • 6. Ідіопатична аритмія: персистуюча фібриляція передсердь, брадисистолічна форма, стан після медикаментозної кардіоверсії (7.09.98).
 • 7. Аритмогенна дисплазія правого шлуночка, стійка мономорфна тахікардія, раптова серцева смерть (аритмічна), незворотна (фібриляція шлуночків, асистолія, 1.09.98 р.).

 • [1] Затверджена на Vl Національному конгресі кардіологів України, 2000 р.
 
<<   ЗМІСТ   >>