Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Хронічний гепатит

Визначення

Хронічний гепатит (ХГ) – це хронічний запальний процес у печінці, який перебігає без поліпшення протягом б міс. та більше.

Класифікація

 • 1. Хронічний вірусний гепатит В.
 • 2. Хронічний вірусний гепатит С.
 • 3. Хронічний вірусний гепатит D.
 • 4. Неуточнений хронічний вірусний гепатит.
 • 5. Аутоімунний гепатит типів 1, 2,3.
 • 6. Хронічний токсичний (медикаментозний) гепатит.
 • 7. Первинний біліарний цироз.
 • 8. Первинний склерозуючий холангіт.
 • 9. Хвороба Вільсона.
 • 10. Хвороба печінки, спричинена недостатністю α-антитрипсину.
 • 11. Криптогенний хронічний гепатит.

Обстеження

 • 1. Збір анамнезу (увага на трансфузії, парентеральні втручання).
 • 2. Фізикальне обстеження (гепатомегалія, спленомегалія, жовтяниця, геморагічний синдром).
 • 3. Функціональні печінкові проби (АЛТ, ACT, білірубін, лужна фосфатаза, гамаглутамілтрансфераза, альбумін, протромбінів час), гематологічний аналіз крові.
 • 4. Спеціальні тести (маркери вірусних гепатитів, аутоантитіла, феритин, трансферин, церулоплазмін, альфа-фетопротеїн).
 • 5. УЗД органів черевної порожнини.
 • 6. Пункційна біопсія печінки – "золотий" стандарт діагностики ХГ (специфічні морфологічні маркери та ступінь активності ХГ, стадія фіброзу).

У формулюванні діагнозу вказують етіологію гепатиту, ступінь активності запального процесу та стадію фіброзу печінки.

Ступінь активності ХГ оцінюють за виразністю цитолітичного синдрому та за індексом гістологічної активності (ІГА) під час біопсії.

ІГА гепатиту є сумою балів, за якими оцінюють виразність перипортальних некрозозапальних змін (0-4 бали), мостоподібних некрозів (0-6 балів), фокальних лобулярних некрозів (0-4 бали), портального запалення (0-4 бали). ІГА 1-4 бали відповідає мінімальній активності гепатиту, 5-8 балів – слабкій, 9-12 балів помірній та 13-18 балів – вираженій. За мінімальної активності гепатиту рівень АЛТ нормальний або підвищений не більш ніж в 1,5 рази порівняно з нормою, за слабкої – 8 1,5-3 рази перевищує норму. Помірна активність запалення встановлюється, якщо рівень АЛТ перевищує норму в 3-5 разів, виражена активність характеризується підвищенням АЛТ в 5 і більше разів.

Індекс фіброзу (ІФ) визначається у гістологічному дослідженні біоптату печінки та відображає стадію фібротичних змін від перипортального до септального фіброзу і цирозу.

Напівкількісна оцінка стадії фіброзу печінки під час біопсії

Фіброз

Knodeil,

1989

METAVtR,

1996

Iahak,

1994

Відсутній

0

0

0

Фіброз декількох портальних трактів

1

1

1

Фіброз більшості портальних трактів

1

1

2

Рідкісні септи

3

2

3

Численні септи

3

3

4

Порушення будови печінки, але не цироз

4

4

5

Цироз

4

4

6

 
<<   ЗМІСТ   >>