Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Неалкогольна жирова хвороба печінки та неалкогольний стеатогепатит

[1]

Визначення

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) – самостійне захворювання печінки, яке характеризується гістологічними, сонографічними та іншими ознаками ожиріння печінки.

Коментар. В загальній популяції НАЖХП реєструється у 20 – 40%, а НАСГ – у 2-6% випадків. Серед осіб з ожирінням НАЖХП реєструється у 95%. а НАСГ – у 20% випадків. НАСГ обумовлює 50% криптогенних цирозів печінки. НАЖХП не включає випадки вторинного стеатозу печінки, обумовлені споживанням токсичних доз алкоголю, гепатитом C (3 генотип HCV}, використанням стеатогеннихлікарських засобів (аміодарон, метотрексат, тамоксифен, кортикостероїди, вальпроат), голодуванням, парентеральним харчуванням, спадковими захворюваннями.

Фактори ризику

Ожиріння, цукровий діабет 2 типу, дислілідемія (переважно гіпертриглі- церидемія), метаболічний синдром, полікістоз яєчників, обструктивне апное сну, панкреато-дуоденальна резекція.

Класифікація

 • 1. НАЖХП характеризується гістологічними ознаками жирової дистрофії печінки без ознак запалення та фіброзу.
 • 2. Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) характеризується гістологічними ознаками жирової дистрофії, некрозу, запалення та фіброзу печінки.
 • 3. Цироз печінки внаслідок НАСГ характеризується ознаками жирової дистрофії, фіброзу та структурної перебудови печінки.

Діагностика

 • 1. Анамнез: обов'язкове виключення споживання етанолу у токсичних дозах (> 20 гдля жінок та 30 г для чоловіків), ідентифікація факторів ризику.
 • 2. Клінічні прояви малосимптомні, часто дискомфорт в животі, важкість в правому підребер'ї, астенічний синдром, можлива гепатомегалія, рідше – спленомегалія, жовтяниця не характерна.
 • 3. Лабораторні та інструментальні ознаки. Можливе підвищення активності АЛТ, ACT, лужної фосфатази, гамаглутамілтранспептидази, рівня феритну та тригліцеридів в сироватці крові. Сонографія: підвищена ехогенність печінки порівняно з корою нирки (гепато-ренальний індекс 2:1,5), погіршення візуалізації ворітної і печінкових вен, глибоких шарів печінки, діафрагми.

Комп'ютерна томографія: зменшення рентгенологічної щільності печінки на 3-5 HU (в нормі 50-75 HU), зменшення щільності печінки порівняно із щільністю селезінки та судин.

 • 4. Прогнозування НАСГ у осіб з ознаками стеатозу печінки. Індекс HAIR (гіпертензія, підвищення АЛТ, інсулінорезистентність) S 2 пунктів, NASH clinical scoring system (гіпертензія, цукровий діабет, підвищення АЛТ, ACT, нічне апное, біла раса) а 3 пунктів прогнозують наявність НАСГ. Індекс BAAT (ІМТ >28, вік >50 років, дворазове підвищення АЛТ, підвищення тригліцеридів) <1 пункта виключає НАСГ.
 • 5 Морфологічне дослідження біоптатів печінки виявляє поєднання жирової дистрофії гепатоцитів, стеатонекрозу, внутрішньо часточкового запалення та фіброзу. Біопсія не є обов'язковим методом діагностики НАСГ, але повинна бути проведена, якщо іншими методами діагноз встановити неможливо, є висока вірогідність фіброзу за даними не інвазивних тестів або планується лапаротомія з інших причин.

Зразки формулювання діагнозу

 • 1. Неалкогольна жирова хвороба печінки. Ожиріння НІ ступеня аліментарно-конституційного ґенезу.
 • 2. Неалкогольний стеатогепатит. Стеатоз 3 ступеня, мінімальна активність запалення та портальний фіброз за даними біопсії (2013 р.).

Лікування

 • 1. Зменшення маси тіла шляхом застосування збалансованої гіпокалорійної дієти (1200 ккал на день) та збільшення фізичної активності (> 1 год. на день). Мета – зниження маси тіла на 10% протягом року. Різке схуднення та дефіцит білка погіршує перебіг хвороби.
 • 2. Суворе обмеження вживання алкоголю.
 • 3. Піоглітазон 30 мг на день всередину протягом 12 місяців у пацієнтів з гістологічно підтвердженим НАСГ, незалежно від наявності ЦД 2 типу.
 • 4. Вітамін E (а-токоферол) 800 MO на день всередину протягом 12-24 місяців у пацієнтів з гістологічно підтвердженим НАСГ, які не мають ЦД 2 типу.
 • 5. Ефективність застосування урсодеоксихолевої кислоти, адеметіоніну та омега-3 жирних кислот для лікування НАСГ наразі не підтверджена.
 • 6. Статини (аторвастатин, симвастатин) можуть бути призначені у пацієнтів з супутньою дисліпідемією (див. розділ "Дисліпідемія"),

 • [1] Розділ викладається згідно рекомендацій Американської асоціації з вивчення печінки. The Diagnosis and Management of Non-Alcoholic Patty Liver Disease: Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association / N. Chalasani, Z. Vounossi, J. E. Lavine et al. // Hepatology. – 2012. – 55(6). – P. 2005-2023.
 
<<   ЗМІСТ   >>