Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Біохімічні методи

Вуглеводний обмін:

глюкоза крові

3,33-5,55 ммоль/л

фруктозамін

до 0,285 ммоль/л

глікозильований гемоглобін (HbAlC)

4-6%

Білковий обмін:

загальний білок

65-85 г/л

альбуміни

56-66%

глобуліни α1

3-6%

α2

9-15%

β

8-18%

γ

15-25%

сечовина

3,23-8,3 ммоль/л

креатинін

0,04-0,1 ммоль/л

залишковий азот

14,3-28,6 ммоль/л

сечова кислота у чоловіків

0,15-0,48 ммоль/л

у жінок

0,09-0,36 ммоль/л

Ліпідний обмін:

загальний холестерин

3,9-5,2 ммоль/л

холестерин ЛПНЩ

до 2,6 ммоль/л

холестерин ЛПВЩ

1-1,6 ммоль/л

тригліцериди

0,45-1,7 ммоль/л

Коагулограма:

Протромбіновий час

15-20 сек.

Протромбіновий індекс

80-105%

фібриноген А

2-4 г/л

фібриноген В

негативний

активований частковий

тромбопластиновий час (АЧТЧ)

28-38 сек.

час зсідання крові за Лі-Уайтом

4-9 хв.

тривалість кровотечі за Дюке

2-4 хв.

час зсідання крові за Бюркером

початок

2,5 хв.

кінець

5 хв.

час рекальцифікації плазми

60-120 сек.

толерантність плазми до гепарину

6-8 хв.

час фібринолізу

4-5 год.

Пігментний обмін та печінкові проби:

білірубін загальний

8,55-20,5 мкмоль/л

білірубін прямий

1,05-5,4 мкмоль/л

білірубін непрямий

6,5-15,4 мкмоль/л

тимолова проба

0-4 ОД

сулемова проба

до 1,7 мл

Мінеральний обмін:

калій

3,8-5,2 ммоль/л

натрій

138-148 ммоль/л

хлор

95-105 ммоль/л

кальцій загальний

2,2-2,8 ммоль/л

кальцій іонізований

1,05-1,3 ммоль/л

магній

0,8-1,2 ммоль/л

фосфор неорганічний

0,97-1,78 ммоль/л

залізо сироваткове

12,5-30,4 мкмоль/л

гаптоглобін

16-31 мкмоль/л

феритин у чоловіків

15-400 мкг/л (нг/мл)

у жінок

10-200 мкг/л (нг/мл

трансферин

23-45 мкмоль/л

залізозв'язуюча здатність плазми крові

45-66 мкмоль/л

мідь

16-31 мкмоль/л

Ферменти:

аспартатамінотрансфераза

0,1-0,45 мкмоль/(мл X год.) 30-330 нмоль/ (л X с)

аланінамінотрансфераза

0,1-0,68 мкмоль/(мл X год.) 30-420 нмоль/ (л X с)

лужна фосфатаза

0,5-1,3 ммоль/л 0,5-2 мккат/л 30-120 ОД/л

кисла фосфатаза

67-167 нмоль/л 0,1-0,9 нкат/л 0-5,5 ОД/л

гаммаглутамілтранспептидаза

250-1770 нмольДс х л)

лактатдегідрогеназа

220-1100 нмольДс х л) 0,4-1,7 мккат/л 25-100 ОД/л

креатинфосфокіназа

10-195 MOIn < 100 нмоль/ (с X л)

креатинфосфокіназа MB

<5% від загальної активності 0-24 МО/л

α-амілаза

3,3-8,9 мгДс X л)

ліпаза

0-2 мкмоль/ (хв. X л)

трипсин

17-67 ммоль/ (с X л)

Маркери пошкодження міокарда:

тропонін І

0-0,5 нг/мл

тропонін T

0-0,1 нг/мл

Показники активності запального і

процесу:

С-реактивний білок

< 10 мг/л

серомукоїд

550-1400 мг/л 12,47-31,74 мкмоль/л

сіалові кислоти

0,18-0,2 ОД

церулоплазмін

  • 550-790 мг/л
  • 0,23-0,5 г/л
  • 1,7-2,9 мкмоль/л

титр антистрептолізину-0

1:250

міоглобін сироватки крові

1:2-1:64

Терапевтичні та токсичні рівні деяких медикаментів у плазмі крові:

дігоксин: терапевтичний рівень

0,6-2,8 нмоль/л (0,5-2,2 нг/мл)

токсичнийрівень

>3,1 нмоль/л (>2,4 нг/мл)

дифенін: терапевтичний рівень

40-80 мкмоль/л (10-20 мг/л)

токсичний рівень

> 120 мкмоль/л (30 мг/л)

гіоціанат (метаболіт натрію нітропрусиду)

< 10 мг%

лідокаїн: терапевтичний рівень

1,4-6,0 мкг/мл

токсичний рівень

>6,0 мкг/мл

літій: терапевтичний рівень

< 2,3 ммоль/л

Гормони:

тиреотропний гормон (ТТГ)

0,4-5 мМО/л (мкг/л)

загальний тироксин (T4)

62-141 нмоль/л

вільний тироксин (T )

10-25 нмоль/л

загальний трийодтиронін (T1)

1,17-2,18 нмоль/л

вільний трийодтиронін (T3)

4-8 нмоль/л

антитіла до тиреопероксидази (ТПО)

0-50 мОД/мл

тиреоїдзв'язуючий глобулін

13,3-28,3 мг/л 0,24-0,4 мкмоль/л

кортизол о 8 год.

140-690 нмоль/л 5-25 мкг/дл

0 16 год.

80-330 нмоль/л 3-12 мкг/дл

естрадіол у жінок

70-220 пмоль/л 20-60 пг/мл

у чоловіків

< 180 пмоль/л <S0 пг/мл

прогестерон

у чоловіків дівчаток у препубертаті, у жінок перед початком овуляції, у жінок у менопаузі < б нмоль/л < 2 иг/мл

у жінок у лютеїнову фазу оваріоменструального циклу > 16 нмоль/л > 5 нг/мл

тестостерон

у дівчаток і хлопчиків у препубертаті

  • 0,17-0,7 нмоль/л
  • 0,05-0,2 нг/мл

у жінок

<3,5 нмоль/л < 1 нг/мл

у чоловіків

10-35 нмоль/л 3-10 нг/мл

III. Імунологічні методи

Нфагоцитарна активність лейкоцитів

50-70%

бактеріальна активність сироватки

50-80%

титр комплементу

0,02-0,08%

Клітинний імунітет:

Т-лімфоцити

40-60%

Т-хелпери

30-40%

Т-супресори

15-20%

Тх:Тс

1,2-2,5

Гуморальний імунітет:

β-лімфоцити

15-30%

IgA

1,4-2,0 г/л

IgM

0,8-1,5 г/л

IgG

8,0-12,0 г/л

 
<<   ЗМІСТ   >>