Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Маніпуляція у сфері соціально-психологічному тренінгу

 • 1. Умови зміни особистості в результаті маніпулятивного впливу упродовж СПТ.
 • 2. Чинники групового тренінгу: отримання і надання підтримки, саморозкриття, зворотний зв'язок. Саморозкриття: зміст, параметри і функції.
 • 3. Міжособистісний зворотний зв'язок та його різновиди: конструктивний і деструктивний.
 • 4. Модель співвідношення саморозкриття індивіда та зворотного зв'язку.
 • 5. Механізм зміни особистості в груповому тренінгу: процеси інтеграції і дезінтеграції.
 • 6. Розробка й здійснення технології маніпуляції.

Ключові слова: груповий тренінг, міжособистісний зворотний зв'язок, конструктивний і деструктивний зворотний зв'язок, чинники групового тренінгу, саморозкриття, механізм зміни особистості.

Умови зміни особистості в результаті маніпулятивного впливу упродовж СПТ

Соціально-психологічний тренінг – це форма спеціально організованої діяльності, маніпулятивний вплив якої засновано на активних методах групової роботи "за допомогою мовлення та невербальних засобів, що супроводжують мислення, задля досягнення певної мети"[1]. СПТ є різновидом прихованого мовленнєвого впливу, спрямованого на досягнення власних цілей суб'єкта, які не збігаються з намірами або протирічать бажанням та інтересам об'єкта впливу[2].

Упродовж тренінгу значно ефективніше зважуються питання розвитку особистості, успішно формуються навички і вміння. Тренінг дає змогу учасникам свідомо переглянути сформовані раніше стереотипи і вирішити особистісні проблеми. Зрозуміло, що не варто розраховувати на глибокі зміни в свідомості учасників групи після першого ж заняття. Однак в основному, під час тренінгу в більшості з них відбувається переосмислення або зміна внутрішніх установок. Учасники поповнюють рівень психологічних знань, збагачують досвід позитивного ставлення до себе, навколишнього середовища, людей і до світу в цілому[3]. Тренінг – це не тільки відпрацювання різних форм поведінки, це і вміння зіставляти власні погляди та цінності з поглядами і цінностями інших учасників групи.

Однією з головних переваг тренінгу є те, що під час занять кожен активно взаємодіє з усіма, активно освоює та відпрацьовує нові, не використані раніше уміння і навички, не відчуваючи дискомфорту та неприйняття з боку інших людей. Важливо те, що, перш ніж особистість набуде певного навику, вона має кілька разів зробити це правильно – саме зробити, а не прочитати (прослухати) про це. Причому унікальність тренінгового простору полягає саме в тому, що зроблені помилки не тягнуть за собою серйозних наслідків, як це може відбуватися у повсякденному житті. На заняттях доцільно чітко розглянути, що саме заважає досягнути успіху в тих чи інших взаєминах, у тій або іншій діяльності. У цьому і полягає основне завдання психологічного тренінгу – на практиці відпрацьовувати ті прийоми, які хотілося б освоїти, щоб згодом уміти правильно ними користуватися у реальному житті. Важливу роль при цьому відіграють безпечні умови, які створює тренер для роботи групи. Безпечні – це означає, що можна помилятися і пробувати знову, експериментуючи, підбирати те, що підходить конкретній людині. У процесі тренінгу виникає багато емоцій, але після завершення його роботи яскравість діяльності поступово стирається, а зміни не поспішають втілюватися у життя. Все стає на звичні місця, і від отриманого ефекту не залишається і сліду. Виявляється, що в тренінговому просторі було багато помічників – тренер, учасники, які виправляли помилки, підтримували, якщо щось йшло не так. А у повсякденному житті необхідно застосовувати власні зусилля і час. Тому важливе значення для втілення отриманих у результаті тренінгу знань і вмінь у реальне життя має післятренінговий супровід клієнта, можливість організації самостійної роботи клієнта з формування навичок, які були в центрі уваги тренінгу.

Таким чином, тренінг уможливлює отримання досвіду, з одного боку, в максимально сконцентрованому вигляді, з другого – у психологічно безпечних умовах, що полегшують його осмислення. "Тренінг як метод спрямований на надання допомоги учасникам щодо оволодіння якою-небудь діяльністю. Але які умови забезпечують опанування новою діяльністю? Зрозуміло, що людина повинна: 1) хотіти це зробити; 2) знати, як це робиться; 3) вміти це зробити"[4]. Участь у тренінгу дозволяє учасникам опановувати новими видами діяльності за допомогою безпосереднього зіткнення з нею у спеціально змодельованих ситуаціях.

До умов, що сприяють появі змін особистості в учасника упродовж соціально-психологічного тренінгу, варто віднести наступні:

 • – дотримання ряду принципів групової роботи (активність учасників, партнерське спілкування, дослідницька позиція у процесі міжособистісної взаємодії, наявність зворотного зв'язку);
 • – застосування активних методів (основних є два – групова дискусія і сюжетно-рольова гра, а конкретних тренінгових вправ, створених на їхній основі, є безліч);
 • – акцент на взаємовідносинах між учасниками групи, інтенсивна міжособистісна взаємодія;
 • – стабільність групи (пропуски занять недопустимі, обговорення подій, що стаються в групі, заборонено за її межами – відбувається втрата емоційної енергії, яка мала б витрачатися у тренінговій роботі);
 • – просторова організація забезпечує найкращі можливості щодо інтенсивного спілкування учасників, мінімум відволікання зовнішніми факторами;
 • – спрямованість на психологічну допомогу учасникам, тобто результат тренінгу не зводиться до формування в учасників знань, умінь, а вагоме значення має суб'єктивне покращення психічного стану, імпульс до саморозвитку, самовдосконалення (об'єктивні та суб'єктивні критерії результативності);
 • – атмосфера розкутості і свободи спілкування (інтенсивність, емоційність, відкритість, щирість тощо).

Отже, нова інформація, знання, вміння та навички, які отримують учасники упродовж тренінгу, спрямовують їх до переосмислення вже сформованих уявлень про себе та інших, більш теплого і дружнього сприйняття, правильного виявлення власних почуттів, емоцій, бажань до близьких й оточуючих людей, і, врешті- решт, спонукають до самовиховання, саморозвитку й самовдосконалення особистості.

 • [1] Стерини И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. – Воронеж : ВГУ, 2001. -С. 51.
 • [2] Доценко Б. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита... – С. 304-306.
 • [3] Приходько В, Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативної компетенції... -С. 182-188.
 • [4] Вачков И. В. Психология тренинговой работы Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы / И. В. Вачков. – М. : Эксмо, 2007. – С. 18.
 
<<   ЗМІСТ   >>