Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Чинники групового тренінгу: отримання і надання підтримки, саморозкриття, зворотний зв'язок

Життя людини – явище соціальне. У процесі роботи чи навчання, під час спілкування або на дозвіллі людина відчуває необхідність вступати в контакт з іншими людьми, ділитися своїми враженнями. Тренінг є мікрокосмосом або суспільством у мініатюрі, що відображає у собі весь зовнішній світ, додає реалістичності штучно створюваним відносинам у сім'ї, навчанні або групах за інтересами. На людей кожного дня діють різноманітні фактори: партнерський тиск, суспільний вплив, конформізм та інші, що проявляються й у тренінгових групах, впливають на погляди і поведінку особистості кожного учасника. У результаті досвід, набутий у спеціально створеному середовищі, як правило, переноситься і на реальний світ.

Під час тренінгових зустрічей виникає можливість отримання зворотного зв'язку, підтримки, що збагачує внутрішній світ кожного учасника. У процесі групових взаємодій усвідомлюється цінність людей, потреба в соціальній приналежності, а реакції, що виникають у них, можуть допомогти у вирішенні міжособистісних конфліктів поза групою, у професійному та особистісному зростанні. У дружній і контрольованій атмосфері засвоюють нові навички і вміння, експериментують з новими стилями поведінки й одержують досвід "перевірки реалій" за допомогою групи. Присутність рівноправних учасників створює відчуття комфорту. Спостерігаючи збоку за перебігом групових взаємодій, можна ототожнювати себе з активними учасниками і використовувати результати цих спостережень при оцінюванні власних емоцій та вчинків. Значна кількість зворотних зв'язків забезпечує відображення особистості одразу в багатьох ракурсах, що дозволяє їй оцінити власну поведінку й установки[1].

Тренінгова група сприяє особистісному зростанню, оскільки учасник неминуче буває в ситуаціях, які змушують його до самодослідження й інтроспекції. Часто люди знають, чого вони хочуть, але для того, щоб заявити про це привселюдно, їм необхідна участь та підтримка оточуючих. Кожна спроба саморозкриття чи самовдосконалення учасника групи викликає схвальну реакцію з боку інших її членів і, відповідно, підвищує самооцінку особистості.

У діяльності тренінгових груп, як зазначає американський психолог Г. Лакін (G. Lakin, 1972 р.), можна виокремити шість загальних процесів, які передбачають:

  • – полегшення виявлення емоцій та почуттів;
  • – створення почуття приналежності до колективу;
  • – спонукання до саморозкриття;
  • – ознайомлення з новими зразками поведінки;
  • – аналіз особистісних рис окремих учасників;
  • – розподіл відповідальності між тренером та іншими учасниками.

Отже, упродовж роботи тренінгових груп відбуваються різноманітні процеси, які забезпечують самопізнання і саморозкриття людини і, в кінцевому результаті, конструктивні зміни в її особистості та поведінці.

  • [1] Сіверський В. А. Проведення тренінгів у технічному вузі як засіб розвитку особистості // Гуманізм та освіта. – Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2006. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06sva2ro.pdf.
 
<<   ЗМІСТ   >>